Enighet om skogens nytta och delade meningar om hållbarhet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
- Det vore önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer i Bryssel, menade Lena Bruce, ordförande gruppen för internationella frågor. På internationella skogsdagen arrangerades Föreningen Skogens dag i Riksdagen. Nationella skogsprogrammets projektledare berättade om resultat, åhörarna fick ställa frågor som politikerna besvarade. Dessutom diskuterades olika synpunkter kring skogsägares äganderätt. Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet. #IntSkogsdagen

Skogen är en av Sveriges absolut viktigaste resurser och en tillgång för många nyttor. I nationella skogsprogrammets fyra grupper var man överens om att samarbetet varit fruktsamt och att man behöver ytterligare samverkan för att komma vidare i de frågor där meningarna hade varit delade.

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD och Monika Stridsman, ordf. Föreningen Skogen hälsade åhörarna välkomna i Riksdagens första kammare.

Stor förväntan på skogsstrategi och handlingsplan
Helene Holstein, Näringsdepartementet berättade att dialogprocessen har varit fruktsam. Remissinstanserna har varit övervägande positiva till rapporterna som tagits fram.  En
långsiktig skogsstrategi lämnas till Riksdagen under 2017. Därefter presenteras en handlingsplan med konkreta åtgärder och en budget på 26 miljoner kronor under 2017-2019.
- Internationellt vore det önskvärt med en Skogsambassadör på UD o bioekonomiska attachéer tex i Bryssel, sa Lena Bruce, ordförande i arbetsgrupp 4.

Mer förnybar skogsråvara men delade meningar om hållbart skogsbruk
Det finns en bred majoritet om behovet att ställa om till mer förnybar skogsråvara för att nå målen om ett fossilfritt Sverige och det är både miljörörelsen och skogsnäringen eniga om. Däremot råder det stora meningsskiljaktigheter kring vad ett hållbart brukande av skogen innebär och i vilken mån skogen och skogslandskapet nyttjas hållbart i dag eller inte. Det berättade Peter Westman, WWF, ordförande i arbetsgrupp 1.
- Vi behöver mer folk i skogen o mer skog i folket - stärk kompetensen om skog genom Allemansrätten.

Mer innovationer, hållbar råvara och samverkan
Arbetet har präglats av en stark framtidstro. Skogen – det gröna guldet – kan bygga vårt hållbara samhälle, ge jobb och en växande bioekonomi. Arbetsgrupp 3 utformade en gemensam frågeställning: Hur maximerar vi värdeskapandet i skogens värdekedjor, till nytta för ett hållbart samhälle? Mårten Larsson, Skogsindustrierna, ordförande i arbetsgruppen: - Förstärk innovationskraften, producera mer råvara hållbart, värna om o stärk samverkan.

Skogens klimatnytta med hållbara ekosystemtjänster
Ola Kårén, skogsvårdschef SCA, ordförande i arbetsgrupp 2: - Hur ska skogen kunna bidra till att lösa klimatproblemen och hur utvecklar vi användningen av ekosystemtjänster på ett hållbart sätt? Genom dialogarbetet ser vi att det finns goda möjligheter att skapa synergier och kombinera åtgärder som bidrar till skogens klimatnytta, utvecklingen av en cirkulär biobaserad ekonomi och en hög ambition när det gäller att främja skogens olika ekosystemtjänster. 

Skogsägare planerar långsiktigt och värnar äganderätten
Marie Wickberg, styrelseledamot Föreningen Skogen: - Vi planterar idag det barnbarnen får skörda. Skogsägare är vanliga människor som hanterar stora värden. Därför är äganderätten viktig. Sverige har 330 000 privata skogsägare. De privata skogsägarna är en garant för en mångfald i brukandet och ägandet, en bra biologisk mångfald och ett perspektiv över flera generationer.

En politikerpanel bestående av Jonas Gjörtler Jacobsson, M, Magnus Oscarsson, KD, Isak From, S och Stina Bergström, MP besvarade frågor från moderator Anders Ahlberg samt från publiken som bland annat bestod av medlemmar i Föreningen Skogen.

Röster ur publiken
- Vi har träffat flera kvinnliga skogsägare här och det är ett bra tillfälle att få ställa frågor till politikerna, säger Gunilla Törnquist-Hedström och  , från det kvinnliga skogsägarnätverket Spillkråkan.

- Det har varit en mycket givande dag! Jag har knutit kontakt med flera skogsägare runt om i landet. Det vore bra med fler studenter på nästa års Skogens dag i Riksdagen, säger Börje Bendelin, medlem i Föreningen Skogen.

Skogens dag i Sveriges riksdag anordnades första gången under 2016. Skogens dag är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag. Skogens dag arrangeras av Kristdemokraterna, i samarbete med Föreningen Skogen, den 21 mars 2017 i Riksdagens första kammare.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige
 • Inbjudan till Höstexkursion torsdagen den 22 oktober

  Kategorier: Skog
  Temat är ”Malwa 560.4 skördare och kombimaskin” och exkursionen sker vid Ensen norr om Rättvik. / Gävle-Dala Skogsklubb
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige