Dynamisk framtid i nya investeringsprojekt

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin – december 2015”. Stora investeringar aviseras för 2016, sågverkens produktion når högsta nivån sedan 2007 och massaproduktionen fortsätter att utvecklas positivt medan papperstillverkning stabiliserats. / Skogsindustrierna

- Under hösten aviserades stora investeringar inom skogsindustrin, och tidigare investeringar inom massa och pappersindustrin är i sin slutfas, säger Skogsindustriernas chefsekonom Mats Kinnwall. Det är framförallt inom massaindustrin som de kommande investeringarna sker för att ge dynamik och framtid åt industrin.

Sågverkens produktion har börjat plana ut på en relativt hög nivå och kommer i år att nå den högsta nivån sedan 2007. Det är helt och hållet i södra Sverige som produktionen ökar. De svenska sågverken gynnas på hemmamarknaden av en hög byggaktivitet samtidigt som exporten gynnas av den relativt svaga kronan.

Den globala marknaden har dock påverkats negativt av svagare efterfrågetillväxt i Kina och av ett högt utbud av bl.a. ”valutadopade” ryska trävaror på viktiga marknader. För Sveriges del har detta främst drabbat furumarknaden. En trend vi ser är att de mogna marknaderna i Europa och USA tar allt mer över som drivkrafter för träkonsumtionen medan utvecklingen i tillväxtländerna är mer osäker.

Produktionen inom massaindustrin har fortsatt sin positiva utveckling under året. Exporten är på återhämtning och förändras marginellt. Leveranserna till EU har fortsatt uppåt medan Asienleveranserna har backat dock i en lugnare takt. Exportvärdet för massa har haft en gynnsam utveckling under årets tre kvartal, en uppgång på 14 procent.

Tillverkningen av papper har stabiliserats under året. Det grafiska pappret har fortsatt att falla, men produktionen av förpackningsmaterial är på en oförändrad nivå. Även exporten av papper har backat med en procent, dock har leveranserna till huvudregionen EU fortsatt att stiga.  Värdet av pappersexporten har fortsatt sin positiva utveckling och har hittills i år ökat med en procent.

Prognoserna för den globala konjunkturen har fortsatt att skruvas ner under hösten. Det finns just nu inte mycket som tyder på att BNP-tillväxten kommer att öka under den närmaste tiden. Visserligen fortsätter USA och Storbritannien att växa i anständig takt medan ekonomin börjat växa – om än måttligt - i Eurozonen.

Samtidigt har många av tidigare tillväxtekonomier som Kina och, i synnerhet, Ryssland och Brasilien, bromsat påtagligt. Följden har blivit att det stora tillväxtgapet mellan ”den nya världen” och ”den gamla världen” krymper.

Den överraskande snabba avmattningen bland tillväxtekonomierna har också skapat stora kapacitetsöverskott på många råvarumarknader med kraftiga prisfall på olja, många metaller, etc, som följd. Den svenska ekonomin sticker ut i sammanhanget med betydligt högre tillväxt än liknande länder i takt med att Riksbankens extraordinära stimulanser har satt ordentlig fart den inhemska efterfrågan.

Kontaktperson

Mats Kinnwall, chefsekonom, Skogsindustrierna

+46 (0)8-762 72 66
mats.kinnwall@skogsindustrierna.org

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • EU-toppchef besöker miljösatsning i Halmstad

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Den 27–28 juni besöker chefen för EU:s miljöprogram LIFE, Angelo Salsi, Sverige för att följa upp den omfattande nationella EU-finansierade miljösatsningen Grip on Life som omsätter miljonbelopp. Halmstad har blivit utsedd till värd för mötet och får därmed också visa lokala exempel på vad miljösatsningen i Sverige innebär. Den 28 juni klockan 9.30-10.30 har media möjlighet att träffa Angelo Salsi samt projektledningen för Grip on Life. / Skogsstyrelsen
 • 18 tjejer från Hudiksvallsområdet deltog på Region Dalarna-Gävleborgs dagkollo i Långvind

  Tjejerna blev nyfikna på skogsbranschen

  En del av dem hade provat på att plantera skogsplantor medan det var något nytt för andra. 18 tjejer som skulle börja i årskurs 6 och kom från Hudiksvalls kommun deltog i dagkollot. De tillverkade papper, fick kunskap om rovdjur, planterade granplantor och se hur skogsinventering med drönare gick till. Skogen i Skolans Region Dalarna-Gävleborg arrangerade dagen i Långvind, utanför Hudiksvall.
 • Foto från skogen på vintern som innehåller ett tjugotal träd, varav sex stycken har identifierats av datorseende och markerats med fyrkantiga boxar.

  Identifiering av utvalda objekt i en skogsmiljö

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogsindustrin är stor i Sverige och de finns alltid behov av effektiviseringar. Datorseende är en teknik där man ofta använder artificiell intelligens för att identifiera objekt på en bild och tekniken har applicerats inom andra industrier med goda resultat. I examensarbetet “Computer vision as a tool for forestry” så testas fyra olika arkitekturer för datorseende, arkitekturerna som har presterat bra på att identifiera generella objekt testas för att identifiera utvalda objekt i en skogsmiljö.
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Kategorier: Skog
  Under våren och i början av sommaren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
 • Vad handlar klimatanpassning av skogsbruket om?

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Isabella Hallberg Sramek, jägmästare SLU berättade om Klimatanpassning av skogsbruket på #Skogsnolia. - Mer skog dör av skadegörare än av skogsbränder. Vi får en högre biologisk mångfald på grund av klimatförändringarna medan svenska värmekänsliga arter dör ut. Faktorer som påverkar är långa omloppstider, viltbetestryck, vad "grannen" gör, marknadens efterfrågan samt lagar och regler.
 • Anders Granström, SLU berättar om orsaker till skogsbrand på #Skogsnolia

  Är det skogsbrukets fel att skogen brinner?

  Kategorier: Skog
  – All personal behövs för ett snabbt ingripande när en skogsbrand uppstår. Även bevakning av brandhärden och eftersläckning behövs, sa Anders Granström SLU på #Skogsnolia.
 • Ute är inne - en konferens anordnad av nätverket Utenavet, som Skogen i Skolan är medlem i.

  Senaste nytt från Skogen i Skolan

  I vårt nyhetsbrev kan du läsa om hur det går när det gäller projektet digitala läromedel och enkäten som har gått ut till lärare för att få fram deras behov. Dessutom får du månadens övning och nyheter från aktiviteter som våra regioner har arrangerat.
 • Landslaget i Timbersports kommer till Skogsnolia

  Svenska landslaget i Timbersports till Skogsnolia

  Kategorier: Skog
  Den 13-15 juni kommer det svenska och norska landslaget i Timbersports till Skogsnolia för att visa upp och tävla i sporten som är på frammarsch i Sverige och resten av Norden. Samtidigt passar landslaget på att visa upp STIHLs innovativa och kraftfulla motorsåg MS 500i – världens enda motorsåg med elektronisk bränsleinsprutning. Timbersports bjuder in media till uppvisningen och tävlingarna på Skogsnolia. / Stihl
 • Regionsamordnare Jens Meyer, Skogen i Skolan och Katarina Rehder, CETIS

  Teknikinslag på Skogens dagar

  Under två soliga dagar i maj anordnade Skogen i Skolan Skogens dagar tillsammans med Södra Viken naturbruksgymnasium. Ca 1500 elever från Värmlands mellanstadie- och högstadieskolor var där för att träffa gymnasieelever och få information om arbeten och utbildning inom skogsindustrin. CETIS var på plats! / Skogen i Skolan, Region Värmland
 • Jens Meyer, Skogen i Skolan, samt Katarina Nilsson, SG/Södra Viken, lämnar över träskulpturen till Forssnässkolans rektor Camilla Brandt

  Förstapris till Forsnässkolan i Munkfors

  Under Skogens Dagar 16-17 maj som i år för första gången arrangerades på SG/Södra Viken i Sunne, deltog 61 klasser från hela Värmland. Under två dagar fick ca 1 500 elever lära sig mer om skogen och allt som hör därtill. / Skogen i Skolan, Region Värmland
 • SP var först och nu är engreppsaggregat standard

  Kategorier: Skog
  SP Maskin presenterade 1981 världens första engrepps-skördaraggregat på #SkogsElmia. Nu visades SP 661 LF, avsett för slutavverkning.
 • Igår avslutades SkogsElmias första dag

  Kategorier: Skog
  Du kan se några filmer på utställarnas branschnyheter på SkogsElmias faceboksida. #SkogsElmia / SkogsElmia