Dynamisk framtid i nya investeringsprojekt

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogsindustrierna presenterar idag kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin – december 2015”. Stora investeringar aviseras för 2016, sågverkens produktion når högsta nivån sedan 2007 och massaproduktionen fortsätter att utvecklas positivt medan papperstillverkning stabiliserats. / Skogsindustrierna

- Under hösten aviserades stora investeringar inom skogsindustrin, och tidigare investeringar inom massa och pappersindustrin är i sin slutfas, säger Skogsindustriernas chefsekonom Mats Kinnwall. Det är framförallt inom massaindustrin som de kommande investeringarna sker för att ge dynamik och framtid åt industrin.

Sågverkens produktion har börjat plana ut på en relativt hög nivå och kommer i år att nå den högsta nivån sedan 2007. Det är helt och hållet i södra Sverige som produktionen ökar. De svenska sågverken gynnas på hemmamarknaden av en hög byggaktivitet samtidigt som exporten gynnas av den relativt svaga kronan.

Den globala marknaden har dock påverkats negativt av svagare efterfrågetillväxt i Kina och av ett högt utbud av bl.a. ”valutadopade” ryska trävaror på viktiga marknader. För Sveriges del har detta främst drabbat furumarknaden. En trend vi ser är att de mogna marknaderna i Europa och USA tar allt mer över som drivkrafter för träkonsumtionen medan utvecklingen i tillväxtländerna är mer osäker.

Produktionen inom massaindustrin har fortsatt sin positiva utveckling under året. Exporten är på återhämtning och förändras marginellt. Leveranserna till EU har fortsatt uppåt medan Asienleveranserna har backat dock i en lugnare takt. Exportvärdet för massa har haft en gynnsam utveckling under årets tre kvartal, en uppgång på 14 procent.

Tillverkningen av papper har stabiliserats under året. Det grafiska pappret har fortsatt att falla, men produktionen av förpackningsmaterial är på en oförändrad nivå. Även exporten av papper har backat med en procent, dock har leveranserna till huvudregionen EU fortsatt att stiga.  Värdet av pappersexporten har fortsatt sin positiva utveckling och har hittills i år ökat med en procent.

Prognoserna för den globala konjunkturen har fortsatt att skruvas ner under hösten. Det finns just nu inte mycket som tyder på att BNP-tillväxten kommer att öka under den närmaste tiden. Visserligen fortsätter USA och Storbritannien att växa i anständig takt medan ekonomin börjat växa – om än måttligt - i Eurozonen.

Samtidigt har många av tidigare tillväxtekonomier som Kina och, i synnerhet, Ryssland och Brasilien, bromsat påtagligt. Följden har blivit att det stora tillväxtgapet mellan ”den nya världen” och ”den gamla världen” krymper.

Den överraskande snabba avmattningen bland tillväxtekonomierna har också skapat stora kapacitetsöverskott på många råvarumarknader med kraftiga prisfall på olja, många metaller, etc, som följd. Den svenska ekonomin sticker ut i sammanhanget med betydligt högre tillväxt än liknande länder i takt med att Riksbankens extraordinära stimulanser har satt ordentlig fart den inhemska efterfrågan.

Kontaktperson

Mats Kinnwall, chefsekonom, Skogsindustrierna

+46 (0)8-762 72 66
mats.kinnwall@skogsindustrierna.org

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel 46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Förbundet Skog och Ungdom arrangerar SM I SKOG

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SM I SKOG är en tävling i praktisk färdighet och teoretisk kunskap för Sveriges skogsintresserade. Platsen är Kvinnerstagymnasiet, Örebro och tävlingsdagarna pågår under fredag-lördag 27-28 september 2019. / Förbundet Skog och Ungdom
 • Föreningen Skogens Höstexkursion 2019 sker den 18-19/9 2019, #hex19

  SkogsSverige rapporterar från Föreningen Skogens Höstexkursion, #hex19

  Kategorier: Skog
  Den 18-19 september arrangeras Föreningen Skogens Höstexkursion för 116:e gången. Höstexkursionen 2019 är en spännande och framåtblickande skogsskötselexkursion med temat ökad skogsproduktion i familjeskogsbruket inom ramen för ett hållbart skogsbruk - hur då? I år befinner vi oss på Södra-marker i Småland, med utgångspunkt från Växjö, och vi besöker bland annat skogsägare med olika mål och förutsättningar. Följ SkogsSverige på webbplatsen skogssverige.se samt på vår Facebook-sida och vårt twitter-konto när vi kommunicerar om #hex19.
 • Inbjudan från Ryssland att delta i en tävling

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tävlingen innehåller frågor till studenter om skogsbruk och skogsforskning och den pågår i staden Voronezh, centrala Ryssland, från 23-27/9 2019.
 • Ute är inne 2019 pågick 29-30/8 2019 i Jönköping

  Lyckad konferens om undervisning utomhus

  Bra föreläsare, bra tempo och intressanta ämnen gjorde att den sjätte Ute är inne-konferensen, denna gång i Jönköping fick en flygande start. – Glädjande att möta så många nya ansikten, sade Kerstin Andersson från Utenavet när hon hälsade de 350 konferensdeltagarna välkomna.
 • Stort intresse för alternativt skogsföretag

  Kategorier: Skog
  Det alternativa skogsföretaget, Jämtskogsägare i samverkan, satsar nu för att bli en stark aktör på marknaden. I våras anställdes en ny vd och sedan dess har företaget växt rejält volymmässigt och måste redan utöka personalstyrkan. / Jämtskogsägare
 • Ewa-Marie Zetterkvist är Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Norrbotten

  Ewa-Marie inspirerar lärare i Region Norrbotten

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Ewa-Marie Zetterkvist är utbildad och legitimerad lärare med 18 års erfarenhet. – Min vision är att så frön hos länets lärare som sedan kan sprida skoglig kunskap till eleverna. Hon utgår från Skolskogsryggsäcken och syftet är att förenkla utomhusundervisning och att få fler elever att bli nyfikna på skog.
 • Utenavet arrangerar Ute är inne 2019 i Jönköping

  Ute är inne 2019 - tema utomhuspedagogik och ekosystemtjänster

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Forskare, arkitekter, lärare och barn. Alla är de överens om var välbefinnandet och lärandet är som störst. På torsdag möts de för djupdykning i utomhuspedagogik. Programmering med hopprep, digitala verktyg utomhus och skolans roll för en social, ekologisk och ekonomiskt hållbar framtid genomsyrar snart Jönköpings skogar den 29-30/8.
 • Emil Hansson fortsätter briljera – tog hem Trollhättan Cup

  Kategorier: Skog
  Bronsmedaljören från Rookie-VM, Emil Hansson, fortsätter vinna tävling efter tävling. I Trollhättan Cup hamnar han ännu en gång överst på pallen och flera unga atleter imponerar. På grund av vädret fick EM-kvalet flyttas till söndag morgon medan Rookie-tävlingen genomförde tre av fyra grenar. / Stihl
 • EM-kval och försmak inför NM i Timbersports

  Kategorier: Skog
  Den svenska och norska eliten inom Timbersports kommer till Trollhättan den 17 och 18 augusti. Under två dagar kommer seniora atleter och rookies tävla i extremsporten i Trollhättan Cup. Lördagskvällen bjuder dessutom på ett EM-kval i det fysiskt krävande tävlingsformatet Champions Trophy. Tävlingarna är också de sista innan Nordiska Mästerskapen som arrangeras 24–25 augusti vilket också är uttagningen till VM. / Stihl
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig sommar!

  Kategorier: Skog
  Under sommaren kan du lära dig mer om skog och skogsbruk på SkogsSverige. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Följ vår Facebook-sida under sommaren! Nu tar vi sommarledigt från den 12/7 - 12/8 och önskar er en härlig sommar!
 • Skogskollo för tjejer i Sundsvall arrangerat av Skogstekniska klustret och Skogen i Skolans region Västernorrland

  På Skogskollot i Sundsvall fick tjejerna koll på skogsbranschen

  Under två dagar fick 13 tjejer från Sundsvall gå på studiebesök på SCA för att lära sig mer om hur man sköter skogen från kotte till planka. På Norrplant fick de se hur skogsplantorna växer till sig och provade på plantering. Dessutom fick de veta vad en skogsmaskinförare tycker om bäst med jobbet.
 • EU-toppchef besöker miljösatsning i Halmstad

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Den 27–28 juni besöker chefen för EU:s miljöprogram LIFE, Angelo Salsi, Sverige för att följa upp den omfattande nationella EU-finansierade miljösatsningen Grip on Life som omsätter miljonbelopp. Halmstad har blivit utsedd till värd för mötet och får därmed också visa lokala exempel på vad miljösatsningen i Sverige innebär. Den 28 juni klockan 9.30-10.30 har media möjlighet att träffa Angelo Salsi samt projektledningen för Grip on Life. / Skogsstyrelsen