”Du får vara märg!”

Written by admin On the 0 Comments
"Vad finns längst inne i stammen?" "Märgen", svarar någon tveksamt. "Bra, du får vara märg. Kom och ställ dig här! Vad kommer sen?" "Kärnveden", svarar någon annan. "Utmärkt, vad är speciellt med den?"

När Skogen i Skolans personal från hela landet samlas kan de redan svaren. För skolbarn får man istället berätta, om klassen inte har gått igenom trädets uppbyggnad i förväg. Det förklarar Daniel Thorell. Kärnveden och hennes kompisar får ställa sig runt märgen och så småningom växer hela stammen fram.
På riksmötet för Skogen i Skolan har skogs- och skolfolk samlats från landets tio regioner för att få idéer av varandra. När de kommer hem ska de använda dem i sitt arbete med att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter i skolorna.
Sedan 40 år har Skogen i Skolan varit ett samarbete mellan skogssektorn och skolvärlden. Skogsanställda runt om i landet står till skolornas tjänst för att sprida utomhuspedagogiken.
Lekar är ett bra sätt att lära känna skogen och träden. När barnen vet vad ett träd består av kan man resonera om vad trädet kan användas till, berättar Daniel Thorell som är Skogen i Skolans regionsamordnare i Västra Götaland.
År 2011 infördes en ny läroplan i grundskolan och ett nytt betygsystem. Många av Skogen i Skolans ambassadörer kan vittna om att skolorna har fått mycket att göra för att anpassa sig till de nya kraven.

Åsa Godeau är verksamhetsledare för Skogen i Skolans nationella kansli. Med en bakgrund som rektor ser hon ändå bara möjligheter, trots omställningen.
–Skogen ger fantastiska möjligheter att uppfylla målen i kursplanerna. Och det gäller inte bara i naturvetenskapliga ämnen, som att räkna ut volymen på ett träd, utan lika mycket idrott och hälsa, bild och samhälls-vetenskapliga ämnen. Och språk!
Det är särskilt viktigt för att få ut fler högstadieklasser i skogen. På låg- och mellanstadiet kan klassläraren genomföra en halvdag ute på eget initiativ. På högstadiet däremot måste flera lärare samverka – det blir bara av om utelektionen verkligen bidrar till att    eleverna når målen som ligger till grund för deras betyg.
Åsa Godeau visar de första utkasten på övningar för skolskogen som håller på att bli klara. Där beskrivs övningen med klassen men det finns också en lista där lärarna kan bocka av vilka förmågor som tränats, och hur. För den nya skolan är inte samma kunskapsskola som dagens vuxna har gått i. Nu är honnörsorden förstå, reflektera, analysera, kommunicera, värdera.
–Om dagens skola och betygsystem ska sammanfattas i ett ord får det bli reflektion, säger Åsa Godeau.

Ute i skogen finns alla möjligheter att föra resonemang om miljön, samhället och människan. Om dagens unga använder skogen som exempel på hur vi ska skapa ett uthålligt samhälle så kommer de i framtiden också ha förståelse för skogens möjligheter och värden, både för samhället i stort och för eleverna  själva som framtida arbetsplats.

SKOGEN 10/2013

 

Uppdaterad:

Nyhetsarkiv

 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Framtiden är klädd med plywood

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Tisdagen den 1 september fyllde Skandinaviens enda plywoodfabrik 50 år. I ett halvt sekel har Moelven Vänerply AB försett Skandinavien med lokalt producerade och hållbara material. Efter förvärvet för nio år sedan har Moelven-koncernen investerat kraftigt i skivfabriken i Otterbäcken i Västergötland. / Moelven
 • Paljakka-laget - tjejer om kör skogsmaskiner

  Paljakkalaget – tjejerna som stortrivs med jobbet i skogen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Tycker du det skulle vara kul att jobba i skogen? Är du intresserad av att köra stora maskiner? Då ska du inte tveka, sök till en maskinförarutbildning! Så lyder budskapet när jag frågar Johanna, Beatrice, Anna och Anna om hur de hamnade bakom spakarna på sina skogsmaskiner. / Skogen i Skolan, Region Västernorrland
 • Utdelning av Mera Skog i Västerbottens stipendium 2020

  Kategorier: Skog
  Premiärutdelning av stipendium till elev på naturbruksgymnasiet Liljaskolan 26 augusti 2020. Mera Skog vill verka för nyplantering och underhåll av ett brett skogligt intresse hos unga i Västerbotten samt därmed bidra till att skogsnäringen föryngras. Med ett nystiftat stipendium vill Mera Skog uppmuntra en elev som visat engagemang i sina skogliga studier samt intresse för att bruka skogen hållbart för framtiden. Eleven belönas med 10 000 kronor. / Mera Skog
 • Vad kan du om skog? Behöver du få koll på skogssektorn?

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige sprider kunskap om hela skogsbranschen genom dagliga nyheter, aktuella faktasidor och frågelådan där du kan ställa frågor om skog. Dessutom får du veta mer om skogliga yrken genom intervjuer med jägmästare och skogsmästare samt insikt i vad som sker på skogliga evenemang. Följ SkogsSverige i våra digitala medier!
 • Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan

  Sagt om skogslektionerna...

  Under våren fick en utvald skara elever och lärare testa skogslektioner. Så här tyckte de om materialet…
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.