Digitala hjälpmedel för skogssektorn på #Hex16

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Under dag två på Föreningen Skogens Höstexkursion visades digitala hjälpmedel för skogsägare och skogsentreprenörer. Användningsområden kan vara trädhöjdsraster som ger höjdvariation, markfuktighetskarta visar om ett område är friskt eller fuktigt och genom kartering kan man se forn- o kulturlämningar.

Den första punkten på agendan var ett besök på Hölje 1:17 som ägs av Ingrid och Lennart Brorsson och har tillhört släkten sedan 1560-talet. Sedan 1944 har de arbetat med sin skogsbruksplan.

- Den senaste versionen är upprättad 2014 av Norrskog och används för skoglig planering. Dikad myrmark och betesmark har genom åren övergått till produktiv skogsmark, berättade skogsrådgivare Ulrik Hansson, Norrskog.

De fyra skogsägareföreningarna inom LRF samverkar sedan 2007 för att utveckla programvara för skogsbruksplaner. Detta är sedan 2010 bolagiserat i Svenska Skogsägarplaner AB.

- I dagsläget finns ca 4,2 miljoner hektar planlagt och lagrat i Splan och i programsviten ingår planproduktion, planvisning och redigering samt en databas. Det går att kartlägga skogstillstånd och behov av skötsel, identifiera miljö- och kulturvärden, underlag till beslut om avverkning och skogsvård. Detta kan sedan exporteras för att beräkna avkastnings- och marknadsvärde, sa Göran Örlander, skogsstrateg, Södra och Olof Falkenström, skogschef Norrskog.

Nya planeringshjälpmedel finns för skogsägare i form av fjärranalys.

- Skoglig planering kan utföras effektivare och med bättre kvalitet med skogliga grunddatas skogs- och markkartor. Fornlämningar kan identifieras med stöd av terrängskuggning. Automatisk beståndsindelning med fjärranalys möjliggör en storskalig uppdatering av bestånden. Automatisk beräkning av trädens position och stammarnas egenskaper kan göras med hjälp av mobil laserskanning, berättade Erik Willén, Skogforsk, John Holmgren och Kenneth Olofsson, forskare SLU samt Svante Larsson, projektledare Skogsstyrelsen.

Forest Link möjliggör digital kommunikation mellan maskin och företag. Sedan augusti 2015 kommunicerar affärssystemet Norrplan2 med ForestLink och används av Norrskog samt entreprenörer.

- Entreprenören kan kommunicera digitalt med uppdragsgivare som i sin tur kan se maskinernas position och aktiviteter. Det går att sända rutt och traktpaket automatiskt med en automatisk återrapport. En e-faktura blir konterad i systemet. De senaste apteringsfilerna blir tillgängliga för entreprenören. Skogstjänstemännen och entreprenörerna har samma bild, berättade Jonas Skyttmo, Skyttmos Skogsentreprenad AB, Per-Martin Eriksson, virkesspecialist Norrskog och Staffan Bygden, affärsområdeschef SOKIGO.

- Forskning från skog till marknad. Sågverk behöver virke med önskade egenskaper, styra leveranser av sågtimmer mm. Vid en förbättrad anpassning mellan skog och såg kan en resultatförbättring i storleksordningen 50-75 miljoner kronor per år göras, berättade Magnus Larsson, logistikansvarig Norrskog.

Norrskog On Time är ett logistikprojekt inom Norrskog och NWP som pågick under 2014-2015 och sedan årsskiftet används i löpande drift inom Norrskog-koncernen.

- Delprojekten bestod av dragande flöde, transportplanering, mål & mätning samt informationsflöde. Resultaten har visat att färre transportorganisationer transporterar mer volym, orderradernas förseningar har halverats, leveransprecisionen har ökat med 15-20%, logistiken har samordnats och järnvägstrafiken har ökat, sa Jim Salvin, virkeschef Norrskog.

Mot slutet av den andra exkursionsdagen rapporterades SKA15, Skogliga konsekvensanslyser 2015, Nationella skogsprogrammet, Miljömålsberedningen och Artskyddsförordningen.

Dagens sista punkt var en politisk debatt om äganderättsfrågor, kompetensbehov och miljöfrågor.

Gert Adolfsson, egendomschef, Skara Stift hälsade alla välkomna till #Hex17 som sker på kyrkans skogsegendomar i Skara och har temat skogförvaltning i dåtid, nutid och framtid.

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige