Den svenska skogsindustrin ökar digitaliseringstakten – men många företag saknar tydlig strategi

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
IT spelar en allt mer affärsutvecklande och innovativ roll för svenska skogsföretag, vilket märktes genom ökade investeringar i IT under 2016. Samtidigt är det endast fyra av tio företag som har en formulerad digitaliseringsstrategi och bara vart femte företag har organiserat sig med en dedikerad enhet för just digital innovation. Det visar Tietos IT-barometer som undersökt den svenska skogsbranschens inställning till digitalisering. / Tieto

I dag presenteras Tietos årliga rapport ”Skogsindustrins IT-barometer”. Rapporten visar att satsningen på digitalisering och IT fortsätter i den svenska skogsbranschen. Men fortfarande är det bara fyra av tio (41 %) företag som har formulerat en särskild digital strategi.

Skogsbranschen har en hög tilltro till affärsnyttan med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I synnerhet är det tillgång till realtidsdata för planering av logistik, produktion och databasbaserade beslutsstöd som lyfts fram. Nio av tio (91 %) ser stora möjligheter inom dessa områden.

“Att få bättre nulägeskoll och kunna styra verksamhet med data i realtid är det som anses kunna bli nästa genombrott inom skogsindustrin. Det finns redan idag mycket information i värdekedjan, men den behöver göras tillgänglig på ett smartare sätt för att kunna bli ett effektivt beslutsstöd. Rapporten visar på behovet av att utveckla en tydlig IT-strategi som kan ta till vara på möjligheterna med digitaliseringen”, säger säger Mikael Zachrisson, senior affärskonsult på Tieto.

De senaste årens IT-investeringen anses ha bidragit stort till ökad lönsamhet enligt hälften av de svarande, men skillnaden mellan delbranscherna är stor. Bland representanter för skogsbrukande företag och sågverk svarar två av tre (65 %) att bidraget varit stort, medan motsvarande andel för företag inom massa, papper och biobränsle är lägre, en av fem (19 %).

Tre fjärdedelar (77 %) av den svenska skogsindustrins beslutsfattare anger effektivitet och produktivitet som främsta fokus för IT-verksamheten. De VDs som tillfrågats är mycket samstämmiga och gör det valet till 95%. Här skiljer man sig från sina finska kollegor, där en majoritet (60 %) istället lyfter upp affärsutveckling och innovation som främsta fokus för IT-verksamheten.

Mer från rapporten

 • Användningen av molntjänster ökar. 2015 uppgick användningen av molntjänster till blygsamma 13 procent, under 2016 var motsvarande andel 31 procent. Prognosen inför kommande år pekar på en fortsatt kraftig ökning.
 • Stark mobilitetstrend håller i sig. Fyra av tio (40 %) svarar att företagets IT-system i stor utsträckning fungerar även i mobila enheter, en andel som väntas fortsätta öka under det kommande året.
 • Standardutvecklade system går före egenutvecklade med knapp marginal. Inom de mer verksamhetsnära processerna står användandet av standardsystem, som alternativ till egenutvecklade, för 54 procent av IT-stödet. Samtidigt svarar hälften (51 %) att man har ett ökat intresse för standardsystem.
 • Mindre bolag mer positivt inställda till IT-samverkan med andra företag. En klart positiv inställning finns också till samverkan med andra företag kring IT-utveckling, särskilt bland de mindre företagen. Nästan hälften (45 %) av de svarande menar att man har en omfattande samverkan, och tre fjärdedelar (73 %) önskar att den skall öka ytterligare.
 • Många företag saknar en enhet för digital innovation. Bara 19 procent av företagen har organiserat sig med en dedikerad enhet för just digital innovation.

Om Skogsbranschens IT-barometer 2017
Skogsbranschens IT-barometer är en årligt återkommande rapport om utveckling och trender inom verksamhet och IT för den svenska skogsbranschen. Rapporten vänder sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom hela den svenska skogsbranschen och genomförs av Tieto. 116 beslutsfattare från 62 företag och organisationer finns representerade i svaren.

Läs mer och ladda ner hela rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Zachrisson, senior affärskonsult Tieto
+46 (0)70 608 5141, mikael.zachrisson@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
 • Nu är det premiär för säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi inleder med att titta närmare på området innovation och har bjudit in SCAs innovationschef Magnus Viström. Han gästar poddstudion som i avsnitt 1 leds av värdarna Sara Starrsjö, Therese Nylander och Hilma Bolin. / SCA