Brist på tjäle och underhåll av infrastruktur - risker inom skogssektorn

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den förnyelsebara råvaran ger möjligheterna. Sven-Erik Bucht menade att när han ser timmerbilar tänker han på vård, skola, omsorg, dvs att skogen skapar mycket av vårt välfärdssverige. Övriga deltagare på seminariet om risker och möjligheter för skogssektorn var Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Herman Sundqvist, gd, Skogsstyrelsen och Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso. / SkogsSverige

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, deltog på seminariet om risker i skogssektornSven-Erik Bucht, landsbygdsminister, deltog på seminariet om risker i skogssektorn- I Sverige har vi 70% skogsmark varav 80% brukas och vi är den tredje största exportören av sågade trävaror i världen. Vi behöver en stabil skogsnäring för en hållbar tillväxt. När jag ser timmerbilar tänker jag på vård, skola och omsorg därför att skogen skapar mycket av vår välfärd. Förutom det ger skogen möjlighet till rekreation och är viktig för klimatet, därför behöver den vara brukad på ett hållbart sätt, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i sitt anförande.

I det första nationella skogsprogrammet för Sverige har fyra partiöverskridande grupper tagit fram riktlinjer för 2017. Målsättningen är att ta fram nya, innovativa lösningar.

- Under skogsbranden i Västmanland evakuerades 1200 personer och stormen Gudrun kostade samhället 21 miljarder. Sannolikt kommer andelen växtskadegörare att öka på grund av klimatförändringarna samtidigt som tillväxten av skog ökar, sa Sven-Erik Bucht.

Ett samarbete mellan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och SLU pågår med riskvärdering av växtskadegörare.

- Bristen på tjäle ger körskador och stormfällning. Därför behöver vi klimatanpassa skogsbruket och ny teknik möjliggör färre körskador i form av bandskotarkonceptet som Skogforsk har tagit fram. Även skogsbilvägnätet behöver anpassas eftersom det byggdes när det fanns tjäle i jorden. Plantorna behöver också klimatanpassas både för nutid och framtid. Eftersom älgar äter tallplantor planteras ofta gran på tallmark där de inte trivs. En stor risk är också om nya skadegörare kommer in i vårt ekosystem, sa Herman Sundqvist, gd, Skogsstyrelsen.

Under efterföljande paneldiskussionen om risker och möjligheter deltog Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna, Herman Sundqvist och Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

- Ett politiskt hot är för låga investeringar av infrastrukturen vilket ger minskad tillgång till råvaror. Både järnvägs- och vägnätet är dåligt underhållet vilket gör att sågverk inte kan leverera rätt mängd varor. Risken är att Sverige annars blir utkonkurrerat av andra länder. Dialog och samverkan ligger i tiden och sker inom BioInnovation som är en branschöverskridande satsning mellan skog-teko-kemi. Vi behöver minska oljeberoendet med skogen som ger en förnybar råvara, sa Carina Håkansson.

- Risken är att vi inte är tillräckligt snabba att få ut biomassan ur skogen för att kunna motsvara behovet från kunderna. Vi har innovationsfokus och fossilfria processer. Det finns olika hållbarhetsutmaningar i olika länder, sa Per Lyrvall.

- När det gäller skogsbrukets hållbarhet finns det olika åsikter som är ideologiskt baserade och de förändras även över tid. Man ska känna sig stolt när man avverkar den skog som ens farfar anlade och att den blir till produkter som används, sa Herman Sundqvist.

Seminariet anordnades av 4C Strategies.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Fredrik Lundberg, Louise Lindh och Lars Martinson, fd koncernchef i Martinsons, lyssnar på Robert Andersson, produktionschef för Sara Kulturhus. Fotograf: Patrick Degerman

  Ägarbesök hos Martinsons

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte på måndagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. / Holmen
 • Skogsträff om skogsägande 11 november 2020

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  I år är det 5 år sedan skogsträff för kvinnor anordnades för första gången. Detta vill vi uppmärksamma genom att bjuda in till en digital träff för alla skogsintresserade från hela Sverige – oavsett kön. Varmt välkommen till en digital skogsträff för att lyssna, diskutera och reflektera över skogsägande i stort och smått. /
 • I SKOGEN VID MASKINEN: Olika typer av mark kräver olika typer av gallring. Här är det mest tall som växer och de som är rakast och finast lämnas för tillväxt. Fotograf Malin Grönborg

  Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare

  Kategorier: Skog
  I snitt har de ungefär sju mil att köra ut till jobbet i skogen. Där väntar arbetslagets maskiner och träd som ska gallras. Veteranerna Anders Persson och Thomas Johansson har i höst med sig en ny arbetskamrat – Vera Wiippa – nästa generations skogsmaskinsförare. / Sveaskog
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.
 • InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda. / INS
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige