Biologisk mångfald och skogsproduktion – en målkonflikt i skogen?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Nina Pettersson har nyligen tagit kandidatexamen på Skogs- och Träprogrammet på Linnéuniversitetet. Syftet med hennes examensarbete har varit att undersöka hur olika aktörer inom skogsnäringen och miljörörelsen ser på jämlikheten mellan skogspolitikens miljömål och produktionsmål. Den svenska skogen spelar många viktiga roller i Sverige, den är en viktig naturresurs och en stor ekonomisk näring i landet. Skogen hyser en mängd arter och ekosystem som är viktiga av etiska, estetiska och ekologiska anledningar.

Syftet med Nina Petterssons examensarbete har varit att undersöka hur olika aktörer inom skogsnäringen och miljörörelsen ser på jämlikheten mellan skogspolitikens miljömål och produktionsmål. För att svara på detta sattes tre fokusgrupper samman med intressenter från skogsnäringen och miljörörelsen. Deltagarna i fokusgrupperna kom från följande organisationer och företag (i bokstavsordning): Kalmar kommun, Kährs, Naturskyddsföreningen, Skogsgruppen Östergötland, Skogsstyrelsen, Stora Enso, Sveaskog, Sveriges Ornitologiska förening, Sydved, Södra Skogsägarna och Vida Skog. Dessutom har några personer deltagit utan att företräda något företag/organisation: miljöstudenter, privata skogsägare, en biolog samt en skogsmaskinförare.   

Den svenska skogen spelar många viktiga roller i Sverige, den är en viktig naturresurs och en stor ekonomisk näring i landet. Skogen hyser en mängd arter och ekosystem som är viktiga av etiska, estetiska och ekologiska anledningar.

År 1994 ändrades Sveriges skogspolitik från att ha varit huvudsakligen produktionsinriktad, till att få jämställda miljö- och produktionsmål. Mellan olika mål kan synergier uppstå, när två åtgärder verkar åt samma håll och därmed får en större sammanlagd verkan än vad de hade haft var för sig, men det är också ett känt faktum att mål som formulerats på övergripande nivå, ibland kan visa sig motsägelsefulla på genomförandenivå. Inom skogen kan detta uppstå både sinsemellan skogspolitikens mål, men även mellan skogspolitikens mål och Svenska miljökvalitetsmål.

Mellan miljörörelsen och skogsnäringen finns både exempel på samarbeten och konflikter. Konflikterna handlar bland annat om i vilka former man ska bruka de svenska skogarna, hur mycket skyddad skog vi har i landet samt om specifika områden där skogsbolag vill avverka och miljörörelse vill att områden ska skyddas.

Skogspolitiken säger att det ska råda frihet under ansvar, vilket innebär att staten lämnar över en del av ansvaret för att skogspolitikens mål ska nås, på de som brukar skogen. Förutom brukarnas ansvar så ska skogspolitikens mål bland annat uppnås genom Skogsvårdslagen och Miljöbalken, olika ekonomiska styrmedel, rådgivning och information samt inventeringar och uppföljningar.

Resultatet av det här arbetet visar att det är svårt att svara på om skogspolitikens miljömål och produktionsmål är jämställda i dagens skogsbruk. Detta är sannolikt också en av anledningarna till konflikter mellan miljörörelse och skogsnäring, samt till konflikter mellan olika politiska mål.

Resultatet visar också att både miljörörelsen och skogsnäringen efterfrågar dialoger sinsemellan. Parterna uttrycker önskan om att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att föra det svenska skogsbruket framåt.

Mer information
Vill du läsa hela examensarbetet kan du kontakta Nina Pettersson, nina@vaxjotaxi.se.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen

  Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategorier: Forskning & utbildning
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
 • Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.

  Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
 • Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner

  Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
 • Skogspartner lanserar flygburen laserdata för skogsbruksplaner

  Skogspartner först ut med hybridplaner

  Kategorier: Skog
  Flygburen laserdata används traditionellt i förtolkning och ger stöd i fält när man sedan gör mätningar. Den stora, och tidskrävande, delen av skogsbruksplaneringen är mätningar i fält där 10000 hektar normalt kan ta upp till ett år att kartlägga. Men ny laserdata i kombination med Skogsanalysen ger nya möjligheter och nu lanserar Skogspartner sitt nya digitaliserade sätt att göra Skogsbruksplaner under namnet hybridplan. / Skogspartner
 • Föreläsarna på jubileet och specialisterna i Frågelådans expertpanel fick ett glasunderlägg i björk med jubileumslogotypen på.

  Jubileet visade på SkogsSveriges viktiga betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  Kunde du inte ta del av det digitala jubileet får du möjligheten här! Temat för jubileet var utbildning och rekrytering med förändrade skogliga utbildningar och skoglig forskning. En Jägmästare och en Skogsmästare berättade om utbildningen, sina yrken och hur de arbetar för SkogsSverige. Se filmen från evenemanget och läs igenom presentationerna.
 • Publishingpriset 2020 gick till filmen "Aspen producerad av Bitzer, Skogforsk och SLU

  Filmen ”Aspen” tog hem det prestigefyllda Publishingpriset 2020

  Kategorier: Skog
  Skogsfilmen omnämns särskilt för sin nyskapande interaktivitet och har producerats av Bitzer Productions AB tillsammans med Skogforsk och SLU.
 • Årets stora trender är självplock och rödgran!

  Kategorier: Julgranar
  Danske Banks skogsexpert Johan Freij spår kraftig försäljningsökning av äkta julgranar. / Danske Bank
 • Michael Lagerkvist, skogsmästare och vd Cambium, samt föreläsare på SkogsSveriges 25-årsjubileum

  Michael Lagerkvist: SkogsSveriges stora betydelse för dig, mig och skogssektorn

  Kategorier: Skog
  På SkogsSveriges digitala 25-årsjubileum berättade Michael Lagerkvist om de intervjuer han gjort med skogstjänstemän, skogsägare, lärare och elever. - Det var och är mycket bra för skogsbranschen att ha en neutral plattform som sprider skoglig kunskap och information. Jag ser en stark fortsatt utveckling av webbplatsen med mer fakta om nya produkter och att visa på skogens viktiga roll i klimatfrågan. SkogsSverige har en unik position att sprida kunskapen om detta.
 • SkogsSverige firade 25-årsjubileum den 5/11 2020

  SkogsSverige firade 25 år: "Får viktig branschroll även kommande år"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SkogsSverige på internet 25-årsjubilerade med ett seminarium på förmiddagen idag på KSLA, Stockholm. Ett 70-tal deltagare följde seminariet digitalt. Bengt Ek, Föreningen Skogens generalsekreterare, framhöll i avslutningen att SkogsSverige spelar en viktig roll för branschen som faktabank, nyhetsförmedlare och kunskapskälla. "Och det är min övertygelse att den betydelsen kommer att bestå även kommande år", sa han. Seminariets två tyngdpunkter låg på skogsforskningens möjligheter och utmaningar samt på rekrytering. Den filmade versionen och presentationer kommer i närtid att finnas tillgängligt på SkogsSveriges webbplats.
 • Skogs- och träbranschen suddar ut gränsen mellan Sverige och Norge

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nu släpps två nya rapporter där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. / Fyrbodal
 • Nu är det premiär för säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi inleder med att titta närmare på området innovation och har bjudit in SCAs innovationschef Magnus Viström. Han gästar poddstudion som i avsnitt 1 leds av värdarna Sara Starrsjö, Therese Nylander och Hilma Bolin. / SCA