Bioekonomin växer medan behovet av samverkan ökar

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
HKH Carl XIV Gustaf med pristagare på Skogsnäringsveckan 2018
I Sveriges regioner växer bioekonomin så det knakar och klustren står i centrum. Skogen har en viktig roll när det gäller klimatutmaningen och vi går mot fossilfrihet. Detta diskuterades igår på Bioekonomiskt forum då även majoriteten såg ett stort behov av fortsatt samverkan mellan olika parter. #bioekonomi

— Sällan har biobaserade produkter varit så efterfrågade som idag. Vi har exporterat för över 500 miljarder kr. 50% av bostadshusen kommer att byggas med trästomme till 2020. Så inledde Carina Håkansson Forum för #bioekonomi#snv18.

— Trähus kan reducera utsläpp med 75%. Sverige kan leda förändringen med hållbart trä för en hållbar värld. Projektet SW4SW - Sustainable Wood for a Sustainable World pågår 2018-2022. I styrgruppen ingår AO, CIFOR, ITTO, Världsbanken och WWF, sa Thais Linhares Juvenal, FAO.

En stark regional tillväxt sker i Värmland
Värmland är ett skogslän som står för en stark utveckling inom pappersindustrin och bioekonomin. Maria Hollander, vd, Paper Province: — Vi har fått en guldcertifiering som vi är mycket stolta över! Utmärkelsen fick vi i konkurrens med en mängd papperskluster i Europa.
Lars Christensen, regiondirektör och Anders Olsson, strateg, avdelningen för regional tillväxt beröttade om Region Värmland och dess tillväxt.
— De viktigaste faktorerna för regional tillväxt är specialiserad arbetskraft och teknikkompetens. Pro2BE bedriver skogsindustriell forskning med testbäddar med 3D-printing av biokompositer. Studenter ska bygga fossilfri bil, utveckla grön kolfiber och batterier till bilar.

En paneldiskussion vidtog med frågeställningen om behovet av regionala kluster.
- Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso: Biobaserade förpackningar och material ökar men papper består. Biomassa behövs från ansvarsfullt skötta skogar. Ett regionalt forskningskluster finns i Stockholm med Stora Ensos utvecklingscenter i Sickla, Wood Science Center, KTH, Tree Search m.fl
- Per Swärd, CEO, Smurfit Kappa Piteå: — ”Hållbarhet i varje fiber” - Vi har ersatt fossila bränslen med biobränsle och ger överskott av energi till invånarna på orten. Utmaningen för framtiden är transporterna.
- Lars Winter, CEO, Domsjö Fabriker AB: — ”Vi gör mer av trädet” - polymererna används till nya produkter som t.ex fiskfoder. Huvudprodukterna är cellulosa, lignin och bioetanol, alla med ursprung i ett hållbart svenskt skogsbruk.
 
Annie Lööf, Centerpartiet: — Endast skogsbranschen kan erbjuda ett bra alternativ till olja. 120.000 personer arbetar med skog och bidrar därmed starkt till export, BNP och regional tillväxt. Många kvinnor är skogsägare. Vi behöver öka uttaget av skog för att klara klimatmålen och vi arbetar för errsättning till skogsägare vid frivillig avsättning.
 

2018 års pristagare
HMK Carl XVI Gustaf höll ett tal om skogens stora betydelse för Sveriges invånare både vad gäller sociala och ekonomiska värden. Därefter skedde utdelningen år 2018 års priser. Greve Carl Bernadottes Skogspris tilldelades Sven Erik Hammar, LRF. Guldkvistar tilldelades: Irene Gustafsson och Björn Åström, Skogsmuséet i Lycksele, Jan Hedberg, Skogsresor, Charlotte Bengtsson, Skogforsk samt Bo Jonasson och Per Jonasson, Skogspodden.Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris tilldelades Fernando Alvarado, RISE.

Efter en välsmakande lunch fortsatte Maria Malmer Stenergard (M) och Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartement (S) med en diskussion om klimat kontra miljö.
— Det är dags att komma upp ur skyttegravarna och få en samsyn om skogspolitiken. Det vore ett nederlag om vi inte skulle få fram tillräcklig biomassa från skogen. Vi har haft många givande dialoger i arbetet med det Nationella skogsprogrammet. Inom kort kommer en Nationell plan för infrastruktur. (S)
— Det finns många fina värden i skogen som skapats av ansvarstagande skogsägare. De behöver få ersättning vid avsättning av skog. (M)

Målet är att tiofaldiga mängden biodrivmedel
Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna presenterade Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. En viktig del är substitution, dvs förpackningar av papper, byggnader av trä samt biodrivmedel. Kolbildningen i skogen blir ett snabbspår i klimatarbetet. Skogsmaskiner kommer att köras med HVO. Målbilden är att tiofaldiga mängden biodrivmedel.

Svante Axelsson: — Jag ser ingen konflikt mellan ökat uttag och mångfald
En paneldiskussion vidtog därefter med Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna, Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, Lars Idermark, vd, Södra och Åsa Pettersson,  Head of Public & Sustainability Affairs, Scania.
— Det behövs ödmjukhet för att skapa förtroende och jag ser ingen konflikt mellan ett ökat uttag och mångfald. Vi måste gå tillsammans och mycket nytt biodrivmedel måste fram.
— Tekniken finns men produktionen behöver öka. Anläggningarna är i stort fossilfria och vi är på god väg med transporter.
— Lösningarna för fossilfri konkurrenskraft är biodiesel, biogas, etanol och elektrifiering.

Anna-Karin Modin-Edman, CSR Sustainability Manager, berättade om Arlas arbete med hållbara förpackningar. — Vi förpackar 14 miljarder kg mjölk per år. Vi tar ansvar för råvaror, minskar utsläppen med 25%, ska använda förnybar energi med minst 50% samt ha återvinningsbara förpackningar. Vi tänker cirkulärt och samarbetar i värdekedjan.

Torgny Näsholm förärades MWP 2018
Kaj Rosén, sekreterare i Marcus Wallenbergs stiftelse delade ut Marcus Wallenberg Prize till professor Torgny Näsholm, SLU Umeå. Motiveringen till priset var att han har visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning.

Bioinnovation är en plattform för branschöverskridande bioekonomi
Anna Wiberg, programchef, Bioinnovation, berättade om Bioinnovation som är en plattform för branschöverskridande bioekonomi där 100 miljoner kronor utlyses årligen. Visionen är att Sverige ska vara omställt 2030.
 
Paul Gatenholm, Karl Håkansson och Mickaela Gullstrand, Chalmers tekniska högskola samt Björn Grauers, Västra Götalandsregionen presenterade Projektet Onskin som har tagit fram skräddarsydda förband med 3D-printad nanocellulosa.
Åsa Håkansson, Preem och Christian Hulteberg, SunCarbon presenterade Projektet  BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel.
Mer information om dessa projekt hittar du bland länkarna längre ner på sidan.
 
Daniel Söderberg, programchef: — Treesearch har ambitionen att stärka Sveriges innovationskraft. Anställ unga forskare för att säkra bioekonomin! Vi har fokus på avancerade biobaserade produkter. Treesearch är den nationella plattformen för nya material och specialkemikalier från skogsråvara.
 
Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent: — Skogen gav mig frisk luft. I Kvikkjokk hittade vi lavar som visade på skogens naturvärden och under biologistudierna identifierade vi mossor. Det blev sedan en krock med politik och näringsliv. Långt senare såg jag skogsråvaror som lösningen på klimatproblem, men en dragkamp pågår mellan de olika intressena som finns.
 
Skogen har aldrig varit viktigare än idag!
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister: — Indien vill ha ett innovationspartnerskap vilket blir positivt för Sverige. Jag lämnar en varning för eventuella tullar som kan införas, men världen efterfrågar svensk bioekonomi. Vi har fokus på kompetensförsörjning och infrastruktur, samt ett fossilfritt land. Skogen har aldrig varit viktigare än idag!
 
Lars Idermark, vd, Södra och nyvald ordförande i Skogsindustrierna: — Över 400 personer har deltagit på Forum för bioekonomi idag där vi har haft hoppfulla samtal och anföranden om bioekonomi under dagen. Ett stort tack till alla!
 

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige ger dig skoglig kunskap

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. Varje vardag publiceras nyheter från skogsbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. I år fyller vi 25 år!
 • Johnny Nattsjö ansvarar för annonsering på Föreningen Skogen

  Johnny för samman jobbsökare med skogliga företag

  Kategorier: Skog
  På Föreningen Skogen ansvarar Johnny Nattsjö för annonsering. - Jag hjälper företagen att formulera sina budskap för deras produkter och rekrytering. Framtidens jobb finner man i skogen! / Föreningen Skogen
 • Kenneth Wallin, VD i Martinsons Trä AB, lämnar företaget

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Kenneth Wallin lämnar Martinsons under första kvartalet 2021. Fram till dess fortsätter han i sin nuvarande roll. / Holmen
 • Uteklassrummet ligger vid Stora Skuggan, på Djurgården i Stockholm.

  Nu går det att boka uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm!

  Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och lärarstudenter, säger Helena. Uteklassrummet är färdigbyggt och det går att boka för skolklasser. / Skogen i Skolan, Region Mälardalen
 • Welcome to the Woods!

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen
 • Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Barn lärde sig om skogsbrukets historia

  Elevdagar på Siljansfors skogsmuseum i Mora och på Lomkällan Särna skogs- och försvarsmuseum i Särna./Region Dalarna-Gävleborg
 • SE-0000 är aktörens registreringsnummer hos Jordbruksverket, där SE betyder Sverige, följt av länsbokstaven och ett upp till femsiffrigt nummer för den enskilda aktören. KD är en kod för värmetorkning på engelska (kiln drying).

  Nya regler om märkning av trä

  Kategorier: Skog
  - Jordbruksverkets nya regler för märkning med KD 56°C/30 min-märket bidrar till förenkling och effektivisering av exportkontroll av trä. Regelverket ska säkerställa att de produkter som hanteras uppfyller kraven på frihet från växtskadegörare, berättar Elisabeth Lundqvist, Växtregelenheten, Jordbruksverket. / SkogsSverige
 • Inbjudan till Höstexkursion torsdagen den 22 oktober

  Kategorier: Skog
  Temat är ”Malwa 560.4 skördare och kombimaskin” och exkursionen sker vid Ensen norr om Rättvik. / Gävle-Dala Skogsklubb
 • Women an untapped potential in forestry

  Kategorier: Forest research and education
  The Nordic forest industry is in huge need of labor, but the proportion of female forest workers is minimal. Women are a large, still not used resource in Nordic forestry, according to Nordic Forest Research (SNS), whom is now launching a report on gender equality in the Nordic forests. (Swedish version further down). / SNS
 • SNS, Nordic Forest Research, skogsbruk, kvinnlig skogsarbetare

  Kvinnor en outnyttjad potential ​i det nordiska skogsbruket

  Kategorier: Jämlikhet och jämställdhet
  Den nordiska skogsbranschen är i skriande behov av arbetskraft, samtidigt som andelen kvinnliga skogsarbetare är minimal. Kvinnor är en stor outnyttjad resurs i det nordiska skogsbruket, menar Nordic Forest Research (SNS), som nu lanserar en rapport om jämställdheten i de nordiska skogarna​. / SNS
 • Nu finns chans att söka pengar för projekt om ek

  Kategorier: Skog
  Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel. Stiftelsen gör nu i september sin sjunde utlysning av forskningsmedel. Tillgängligt för ansökan nu är cirka 700 000 kr. / Erik Stenströms stiftelsee
 • Lena Jonsson, jägmästare och projektledare på BioFuel Region

  Lena Jonsson: Skogen är så rätt och så hett!

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Lena Jonsson är jägmästare och projektledare på BioFuel Region som är en medlemsägd organisation. - Vi jobbar för en fossilfri fordonsflotta och utvecklad bioekonomi från skogen. Jägmästarutbildningen är en bra grund att stå på i arbetet med omställningen till framtidens hållbara samhälle. / SkogsSverige