Bioekonomi för skogssektorn på Skogsnäringsveckan 2015

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Detta tema var i fokus på invigningsdagen den 14 april. Skogens gröna guld växer mellan städerna och landsbygdsföretagen förser de växande storstäderna med trähus. Politikerna satsar på ett innovationsråd och på samverkansprojekt samt forskning. Sverige är Nordens största forskningsproducent och publicerar 42% av Nordens vetenskapliga artiklar. - Ni lever i ett välsignat land, med all värdefull skog som Sverige har, menade Theodor Kallifatides. Per Schlingmann sa att vi skulle tro på GUD, dvs Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. H.K.H Prins Carl Philip förrättade utdelningen av Föreningen Skogens utmärkelser. Läs mer om invigningsdagens förmiddag.

Vd Bengt Ek, Föreningen Skogen och vd Carina Håkansson, SkogsindustriernaCarina Håkansson, vd, Skogsindustrierna och Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen inledde dagen tillsammans med moderator Lydia Capolicchio.

- Bioekonomi innebär att producera fossilfritt. Det har blivit populärt med trähus som i Wien som är 24 våningar och 83 meter högt. Nio av tio villaägare bor i småhus av trä. Det gröna guldet finns mellan städerna som när landsbygdsföretag utvidgar sin verksamhet och förser de växande storstäderna med husmoduler, sa Carina Håkansson.

Räcker skogen till?
- Skogen växer mer än den avverkas. Kerstin Hemström, Linnéuniversitetet, disputerade om intensivodling igår och många är skeptiska till detta. Vi behöver få fram förnybara råvaror, odla mer skog och odla för rekreation. En trend går mot skonsammare skogsmaskiner som förorsakar färre körskador, sa Bengt Ek.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister- Statsministern leder det nyinrättade Innovationsrådet vars uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft.
SLU och SCA driver samarbetsprojektet med drönare som ska effektivisera avverkning. Vi ska utveckla skogsbruket långsiktigt och hållbart. Nästa steg är att använda råvaran på nya sätt och vi går in i en omställning till en biobaserad ekonomi. Redan nu finns smarta läkemedelsförpackningar som meddelar läkaren om patienten har tagit sin medicin.
Sven-Erik Bucht leder det nationella skogsprogrammet där vi har ett långsiktigt perspektiv för att ställa om till ett hållbart samhälle och där är skogen en nyckelaktör.
Ni jobbar i en framtidsbransch, sa Mikael Damberg, närings- och innovationsminister i Regeringen.

Per Schlingmann, rådgivare och föreläsarePer Schlingmann, berättade om Urban Express, urbana lagar som gäller i den nya världen som tas över av kvinnor och städer.

- World Economy Forum bekräftar att den multiurbana förflyttningen till storstäder fortgår runt om i världen. Kunskapsgapet ökar där kvinnorna i högre grad är högutbildade än män, och männen blir kvar på mindre orter medan kvinnorna flyttar till storstäderna. Därmed flyttar också företagen sina verksamheter eftersom det blir svårt att rekrytera.

Då var det fattigdom och ny teknik som drev på, nu är det GUD. Globalisering, Urbanisering och Digitalisering, sa Schlingmann.

Jytte Gutland, ledamot, EU-parlamentetJytte Gutland är ledamot i EU-parlamentet.
- Vi berättar om det svenska skogsbruket i EU och vi ska lyfta och stödja svensk skog som en framtidsbransch. Det finns två huvudutmaningar inom EU och det är klimatet och jobben. I Europa är 20 miljoner arbetslösa. Skogen är en resurs i Europa både när det gäller att skapa jobb och att nå klimatmålen eftersom skogen binder mängder av koldioxid. Med trästommar i bostadshus blir det inga utsläpp i ett 100-årsperspektiv. I Sverige är 55.000 verksamma inom skogsindustrin som också bidrar till att lösa klimatutmaningen genom förnyelsebar råvara, sa Gutland.

På seminariet Full fart framåt redovisades statistik för den svenska skogliga forskningen.
- Sverige är nordens största forskningsproducent och publicerar 42% av alla vetenskapliga artiklar, sa Rasmus Lund Jensen, DAMVAD.
- BioInnovation är en branschöverskridande satsning med målet att nå en biobaserad ekonomi 2050 De tre prioriterade områdena är: Chemicals & Energy (lignin, biodrivmedel), Materials (närodlad textil) och Construction & Design (träbyggnad, nya arbetssätt inom byggbranschen), sa Bo Hällstrand.
- Planering pågår inför en forskningsproposition som kommer att presenteras för Riksdagen under hösten 2016. Propositionen kommer att ha ett tioårigt perspektiv och en fyraårig finansiering,sa Magnus Härviden, Utbildningsdepartementet.

Theodor Kallifatides, författareFörfattaren Theodor Kallifatides berättade om sina upplevelser av skog.

- Vi har inte många träd i Grekland och vår natur består av mytologi. Guden Apollo blev kär i en björk och därför växen hon i underjorden. Svenskarna älskar sin natur och många spenderar mycket tid i skogen.
Min pappa tog med sig sina elever och planterade skog där vi bodde. När min pappa kom hit besökte vi en skog då han sa till mig "Du lever i ett välsignat land, ett land med skog". Människor som växer upp med skog ser allt som växer.

Ni som är här idag ser till att Sverige växer och ni lever i ett välsignat land, sa Kallifatides.

 

H.K.H. Prins Carl Philip förrättade prisutdelningen av Föreningen Skogens utmärkelser. 2015 års pristagare var: Annika Nordin, Katarina Levin och Matz Hannerz Föreningen Skogens Guldkvist, Leif Jougda fick Greve Carl Bernadottes Skogspris och Daniel Eriksson Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris. Läs mer om pristagarna!

Ett reportage om eftermiddagens program publiceras inom kort.

Gunilla Häggström, webbplatsansvarig SkogsSverige
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige önskar alla läsare en solig och frisk sommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 10/8. Vi önskar er en härlig sommar och att ni tar hand om er!
 • Län för län – så förändrades virkespriserna i juni

  Kategorier: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni visar Virkesbörsens sammanställning. Virkesbörsens unika sammanställning visar att priserna på sågtimmer sjönk i 210 av Sveriges kommuner medan massavedspriserna sjönk i 106 kommuner. I övriga kommuner var virkespriserna stabila och steg inte i någon kommun. Men olika sågverk påverkas väldigt olika av den ekonomiska nedgången i kölvattnet av Corona-krisen. Exempelvis går de sågverk som är riktade mot den inhemska bygghandeln betydligt bättre än andra mer exportorienterade sågverk. Det gör att långt ifrån alla sågverk sänkt sina priser på virke och att skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att nå dem med bäst betalningsförmåga just nu. Listan över hur virkespriserna förändrats kommun för kommun, återfinns på Virkesbörsens hemsida.
 • Lotta Möller ny föreståndare för Föreningen Skogsträdsförädling

  Kategorier: Skog
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig Midsommar!

  Kategorier: Skog
  På SkogsSverige kan du lära dig mer om skogbranschen. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Nu tar vi ledigt och kommer åter den 22/6. Vi önskar er en glad Midsommar och att ni tar hand om er!
 • Jens Meyer, Regionsamordnare Värmland, har byggt ett uteklassrum tillsammans med lärare och elever

  Jens Meyer bygger och använder uteklassrummet

  I Värmland finns flera uteklassrum som lärare kan använda tillsammans med sina elever. - Det är fantastiskt att kunna ha lektioner utomhus och går att tillämpa för de flesta ämnena i kursplanen, säger Jens Meyer som både är lärare och Regionsamordnare för Skogen i Skolans Region Värmland.
 • Nya rekommendationer om plastinnehåll

  Kategorier: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Kartongförpackningar med en tunn plastbarriär är en idealisk kompromiss där man använder kartongens styvhet för konstruktionen och plastens täthet för att till exempel förlänga ett livsmedels livslängd. Förpackningstypen minskar plastanvändningen och har en väsentligt lägre klimatpåverkan än en motsvarande förpackning i helplast. / Iggesund Paperboard
 • Malin Lundström är skogskandidat och projektsäljare på Organowood

  Malin Lundström drivs av sin starka känsla för trä

  Kategorier: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träkvalitet och skog har alltid varit intressant för Malin Lundström. - Lusten att lära mig läsa av skogen gjorde att läste till skogskandidat på Linnéuniversitetet. Nu arbetar jag som projektsäljare på Organowood som är ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä. / SkogsSverige
 • Inspirationsdag med studie- och yrkesvägledare med Region Östra Götaland

  Lärare blir elever på våra inspirationsdagar

  Region Östra Götaland arbetar främst med lärarstudenter och lärare i skolorna. – Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
 • Jens Meyer,är Regionsamordnare i Värmland där man anordnar studiedagar för SYV

  På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar

  Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare. – Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
 • Region Örebro möter studie- och yrkesvägledare

  Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats

  Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. – Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
 • När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.

  När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Kategorier: Skog
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
 • Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström

  Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

  Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.