Bergs Timber slutför förvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Bergs Timber AB meddelar att samtliga villkor för Bolagets förvärv av Norvik hfs trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien är uppfyllda. / Bergvik Timber AB
Publicerad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv