Agroforestry bevarar de tropiska skogarna

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Att plantera träd är att investera i planetens framtid och Agroforestry har en roll att spela för att bevara de tropiska skogarna. Perenna träd (träd, buskar, palmer, bambu) samexisterar med jordbruksgrödor eller husdjur och Agroforestry spelar stor roll för små jordbruk och människor på landsbygden då det bidrar till en ökad livsmedelsproduktionen och en inkomstökning.

För nära hälften av världens jordbruk täcker träd mera än 10% av arealen. I tropikerna är jordbruket den största drivkraften till avskogningen, 60-80%, högst i Latinamerika lägre i Afrika men inom detta spann (för perioden 1990-2015). Men jordbruksgrödorna kan även ge större avkastning med hjälp av träd då träden ger skugga och därigenom bidrar till en högre skörd exempelvis för kakao- och kaffeodlingar.

Agroforestry är en samlad benämning för markanvändningssystem och teknologier där perenna träd (träd, buskar, palmer, bambu) samexisterar med jordbruksgrödor eller husdjur. Agroforestry spelar stor roll för små jordbruk och människor på landsbygden då det bidrar till en ökad livsmedelsproduktionen och en inkomstökning. Agroforestry minskar även trycket på att använda skogen för bränsle utan att istället nyttja agroforestry träden.

Agroforestry bidrar till markens näringsförråd och minskar efterfrågan på handelsgödsel särskilt om träden är kvävefixerande.  För klimatet så bidrar agroforestry båda till minskade koldioxidutsläpp som kolsänka och som ett system som ökar resiliensen och anpassningen till klimatförändringarna. Ett ökat fokus på klimatet och klimatförändringarna har lett till ett större intresse för agroforestry då jordbruk, skog och annan markanvänding har en stor betydelse för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Markanvändingssektorn (land use, land use change and forestry, LULUCF) ingår i drygt 80% (163 stycken) av ländernas klimatplaner. Klimatplanerna är ländernas nationella bidrag att enligt Parisavtalet begränsa utsläppen av växthusgaser till maximalt 1,5 -2 grader över förindustriell nivå. Det FN ledda skogs- och klimat programmet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) ska minska koldioxidutsläppen från tropiska skogar och räknas in bland tekniker för negativa utsläpp i de klimatmodeller som man enats om internationellt. Programmet har pågått i 10 år och har initialt arbetat för att stärka ländernas tekniska kapacitet som inventering av den befintliga skogen och att fastställa en referensnivå för antal hektar skog och för att kunna övervaka färöndringar i skogsbeståndet över tid.

Förenta nationernas livsmedels och jordbruksorganisation (FAO) arbetar för att öka intresset för agroforestry som en klimatåtgärd bland annat genom att studera länder som både lyckats öka livsmedelsproduktionen och minska, begränsa avskogningen, och att specifikt för skogs- och klimatprogrammet REDD+ visa hur agroforestry kan ha en positiv inverkan för att begränsa avskogningen och öka landsbygdens förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Detta arbete kommer att redovisas på World Agroforestry Congress i Montpellier i maj  senare i år. VI-skogen (VIAgroforestry) har sedan 1983 planterat nära 120 miljoner träd och därigenom hjälpt 2,3 miljoner människor till ett bättre liv. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation  som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania.

/ Anna Tjärvar agronom och sekonderad till FAO på skogsavdelningen.

Mer information

Publicerad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • Ute är inne i Jönköping 29-30 augusti 2019

  Välkommen till Ute är inne 2019!

  Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga för den betydelsefulla utomhusvistelsen. Välj bland 50 workshops där utemiljön fungerar som plats för lärande, med fokus på ekosystemtjänster, utomhuspedagogiska metoder, miljö och hälsa samt planering och samverkan.
 • Framtidens skogsskötselforskning och forskare

  Kategorier: Forskning & utbildning
  SLU:s forskarskola Becfor arrangerar en exkursion i Kulbäckslidens försökspark den 19 juni.
 • Skogens dag innehöll klimatfrågor och diskussioner om jämställdhet

  Kategorier: Skog
  Jämställdhet är en nyckelfråga för den framtida kompetensförsörjningen inom skogssektorn. Elin Olofsson, jägmästare skapade #slutavverkat och diskuterade ämnet med chefer. Gunnar Wetterberg berättade om historisk äganderätt till skogen och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige berättade om skogens roll för klimatet. Skogens dag på Grand Hôtel arrangerades av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet.
 • Dra till Södra Viken och upplev Skogens dagar!

  Elever och pedagoger i årskurs 6 –8 i Värmland är välkomna till Skogens dagar i Sunne 16–17 maj 2019 kl. 9-15. Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att göra. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: Skogen, Trävaror och transport, Massa och papper och Fritid i skogen. Skolorna deltar utan kostnad i Skogens Dagar. Anmälan senast den 18 april! / Skogen i Skolan
 • Vi söker en Regionsamordnare till Skogen i Skolans Region Mälardalen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Regionsamordnare Skogen i skolan Skogen i Skolan Mälardalen söker en person som kan driva och utveckla arbetet med information och utbildning för lärare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare (SYV-are) samt elever. Denna tjänst finansieras av de ingående parterna i styrgruppen för Skogen i Skolan Mälardalen. Den har en garanterad finansiering i tre år, med en stor potential till mer, mycket beroende av resultatet. Skogsbranschens rekryteringsbas minskar i takt med pensionsavgångar och andra samhälleliga strukturförändringar. Därför är denna verksamhet nu prioriterad.
 • Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan

  Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan

  Kategorier: Jämställdhet och likabehandling
  En kväll om jämställdhet och hur vi kan skapa ett jämställt skogsbruk. Att skogsbrukssektorn inte är jämställd är något de flesta av oss kvinnliga skogsägare tampas med, men hur ändrar vi det? / Spillkråkan
 • Virkesbörsen lanserar ny tjänst, Skogsvårdstorget

  Kategorier: Skog
  Virkesbörsen, en digital handelsplats för köp och sälj virke, fortsätter att växa och lanserar nu Skogsvårdstorget. En digital offertförfrågningstjänst för skogsvård och skogliga tjänster. Virkesbörsen fortsätter därmed att utveckla sitt digitala ekosystem av tjänster för skogsägare, skogsbolag och nu även skogsentreprenörer. Skogsvårdstorget möjliggör för skogsentreprenörer att komma i direktkontakt med skogsägare och gör att skogsägare kan bedriva ett enklare och mer aktivt skogsbruk. / Virkesbörsen
 • Redaktör för modernt skogligt läromedel sökes

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vill du utveckla ett digitalt läromedel för grundskolan? Den svenska skogen är en fantastisk lärosal men även ett utmärkt tema i klassrummet när man lär sig allt från biologi och matematik till språk och hållbarhet. Vi söker en redaktör som kan utveckla webbaserade lektioner på temat skog och i enlighet med läroplanen. Till din hjälp har du både pedagogiska och skogliga specialister. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. / Föreningen Skogen
 • Fördjupad kunskap om granbarkborren

  Kategorier: Skog
  Hur kommer det sig att angreppen av granbarkborre ökar under extremt varma och torra somrar? Hur kan tillväxten i yngre och medelålders skog stärkas? Det är ett par av de frågor som forskare beviljats anslag för att undersöka närmare. / Södra
 • Vikande skotarmarknad i Sverige 2018

  Kategorier: Skog
  Trots ett starkt år i skogen där skogsindustrin går på högvarv och avverkningarna ligger på höga nivåer minskar antalet nya skotare som registrerats under 2018 i Sverige. / Skogsforum
 • Finnfund calculated climate effects of its investment portfolio

  Kategorier: Forestry
  Forest investments sequester amounts of carbon dioxide equivalent to those produced by a medium-sized Finnish city. / Finnfund
 • Presentation av årets försäljningsgrupp för Skogis-granar

  Presentation av årets försäljningsgrupp för Skogis granar

  Kategorier: Forskning & utbildning
  I över 50 år har jägmästarstudenter sålt julgranar i Stockholm. Så sker även i år och här presenterar sig var och en. / SkogsSverige