Agroforestry bevarar de tropiska skogarna

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Att plantera träd är att investera i planetens framtid och Agroforestry har en roll att spela för att bevara de tropiska skogarna. Perenna träd (träd, buskar, palmer, bambu) samexisterar med jordbruksgrödor eller husdjur och Agroforestry spelar stor roll för små jordbruk och människor på landsbygden då det bidrar till en ökad livsmedelsproduktionen och en inkomstökning.

För nära hälften av världens jordbruk täcker träd mera än 10% av arealen. I tropikerna är jordbruket den största drivkraften till avskogningen, 60-80%, högst i Latinamerika lägre i Afrika men inom detta spann (för perioden 1990-2015). Men jordbruksgrödorna kan även ge större avkastning med hjälp av träd då träden ger skugga och därigenom bidrar till en högre skörd exempelvis för kakao- och kaffeodlingar.

Agroforestry är en samlad benämning för markanvändningssystem och teknologier där perenna träd (träd, buskar, palmer, bambu) samexisterar med jordbruksgrödor eller husdjur. Agroforestry spelar stor roll för små jordbruk och människor på landsbygden då det bidrar till en ökad livsmedelsproduktionen och en inkomstökning. Agroforestry minskar även trycket på att använda skogen för bränsle utan att istället nyttja agroforestry träden.

Agroforestry bidrar till markens näringsförråd och minskar efterfrågan på handelsgödsel särskilt om träden är kvävefixerande.  För klimatet så bidrar agroforestry båda till minskade koldioxidutsläpp som kolsänka och som ett system som ökar resiliensen och anpassningen till klimatförändringarna. Ett ökat fokus på klimatet och klimatförändringarna har lett till ett större intresse för agroforestry då jordbruk, skog och annan markanvänding har en stor betydelse för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Markanvändingssektorn (land use, land use change and forestry, LULUCF) ingår i drygt 80% (163 stycken) av ländernas klimatplaner. Klimatplanerna är ländernas nationella bidrag att enligt Parisavtalet begränsa utsläppen av växthusgaser till maximalt 1,5 -2 grader över förindustriell nivå. Det FN ledda skogs- och klimat programmet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) ska minska koldioxidutsläppen från tropiska skogar och räknas in bland tekniker för negativa utsläpp i de klimatmodeller som man enats om internationellt. Programmet har pågått i 10 år och har initialt arbetat för att stärka ländernas tekniska kapacitet som inventering av den befintliga skogen och att fastställa en referensnivå för antal hektar skog och för att kunna övervaka färöndringar i skogsbeståndet över tid.

Förenta nationernas livsmedels och jordbruksorganisation (FAO) arbetar för att öka intresset för agroforestry som en klimatåtgärd bland annat genom att studera länder som både lyckats öka livsmedelsproduktionen och minska, begränsa avskogningen, och att specifikt för skogs- och klimatprogrammet REDD+ visa hur agroforestry kan ha en positiv inverkan för att begränsa avskogningen och öka landsbygdens förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Detta arbete kommer att redovisas på World Agroforestry Congress i Montpellier i maj  senare i år. VI-skogen (VIAgroforestry) har sedan 1983 planterat nära 120 miljoner träd och därigenom hjälpt 2,3 miljoner människor till ett bättre liv. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation  som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania.

/ Anna Tjärvar agronom och sekonderad till FAO på skogsavdelningen.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

 • EM-kval och försmak inför NM i Timbersports

  Kategorier: Skog
  Den svenska och norska eliten inom Timbersports kommer till Trollhättan den 17 och 18 augusti. Under två dagar kommer seniora atleter och rookies tävla i extremsporten i Trollhättan Cup. Lördagskvällen bjuder dessutom på ett EM-kval i det fysiskt krävande tävlingsformatet Champions Trophy. Tävlingarna är också de sista innan Nordiska Mästerskapen som arrangeras 24–25 augusti vilket också är uttagningen till VM. / Stihl
 • SkogsSverige önskar alla läsare en härlig sommar!

  Kategorier: Skog
  Under sommaren kan du lära dig mer om skog och skogsbruk på SkogsSverige. På webbplatsen finns nio ämnesområden med allt från skoglig bioenergi till papper, trä och våra svenska träd. I vår frågelåda finns över 7000 besvarade frågor om skog. Följ vår Facebook-sida under sommaren! Nu tar vi sommarledigt från den 12/7 - 12/8 och önskar er en härlig sommar!
 • Skogskollo för tjejer i Sundsvall arrangerat av Skogstekniska klustret och Skogen i Skolans region Västernorrland

  På Skogskollot i Sundsvall fick tjejerna koll på skogsbranschen

  Under två dagar fick 13 tjejer från Sundsvall gå på studiebesök på SCA för att lära sig mer om hur man sköter skogen från kotte till planka. På Norrplant fick de se hur skogsplantorna växer till sig och provade på plantering. Dessutom fick de veta vad en skogsmaskinförare tycker om bäst med jobbet.
 • EU-toppchef besöker miljösatsning i Halmstad

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Den 27–28 juni besöker chefen för EU:s miljöprogram LIFE, Angelo Salsi, Sverige för att följa upp den omfattande nationella EU-finansierade miljösatsningen Grip on Life som omsätter miljonbelopp. Halmstad har blivit utsedd till värd för mötet och får därmed också visa lokala exempel på vad miljösatsningen i Sverige innebär. Den 28 juni klockan 9.30-10.30 har media möjlighet att träffa Angelo Salsi samt projektledningen för Grip on Life. / Skogsstyrelsen
 • 18 tjejer från Hudiksvallsområdet deltog på Region Dalarna-Gävleborgs dagkollo i Långvind

  Tjejerna blev nyfikna på skogssektorn

  En del av dem hade provat på att plantera skogsplantor medan det var något nytt för andra. 18 tjejer som skulle börja i årskurs 6 och kom från Hudiksvalls kommun deltog i dagkollot. De tillverkade papper, fick kunskap om rovdjur, planterade granplantor och se hur skogsinventering med drönare gick till. Skogen i Skolans Region Dalarna-Gävleborg arrangerade dagen i Långvind, utanför Hudiksvall.
 • Foto från skogen på vintern som innehåller ett tjugotal träd, varav sex stycken har identifierats av datorseende och markerats med fyrkantiga boxar.

  Identifiering av utvalda objekt i en skogsmiljö

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogsindustrin är stor i Sverige och de finns alltid behov av effektiviseringar. Datorseende är en teknik där man ofta använder artificiell intelligens för att identifiera objekt på en bild och tekniken har applicerats inom andra industrier med goda resultat. I examensarbetet “Computer vision as a tool for forestry” så testas fyra olika arkitekturer för datorseende, arkitekturerna som har presterat bra på att identifiera generella objekt testas för att identifiera utvalda objekt i en skogsmiljö.
 • Skogen brinner i Sverige 2019

  Kategorier: Skog
  Under våren och i början av sommaren har det varit soligt och torrt under längre perioder och brandrisken har ökat på flera platser i Södra och mellersta Sverige. MSB stärker den nationella beredskapen, driver aktörernas gemensamma hantering och kan stärka aktörer med kompetens och materiel. SkogsSverige har informationen du behöver och den uppdateras dagligen!
 • Vad handlar klimatanpassning av skogsbruket om?

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Isabella Hallberg Sramek, jägmästare SLU berättade om Klimatanpassning av skogsbruket på #Skogsnolia. - Mer skog dör av skadegörare än av skogsbränder. Vi får en högre biologisk mångfald på grund av klimatförändringarna medan svenska värmekänsliga arter dör ut. Faktorer som påverkar är långa omloppstider, viltbetestryck, vad "grannen" gör, marknadens efterfrågan samt lagar och regler.
 • Anders Granström, SLU berättar om orsaker till skogsbrand på #Skogsnolia

  Är det skogsbrukets fel att skogen brinner?

  Kategorier: Skog
  – All personal behövs för ett snabbt ingripande när en skogsbrand uppstår. Även bevakning av brandhärden och eftersläckning behövs, sa Anders Granström SLU på #Skogsnolia.
 • Ute är inne - en konferens anordnad av nätverket Utenavet, som Skogen i Skolan är medlem i.

  Senaste nytt från Skogen i Skolan

  I vårt nyhetsbrev kan du läsa om hur det går när det gäller projektet digitala läromedel och enkäten som har gått ut till lärare för att få fram deras behov. Dessutom får du månadens övning och nyheter från aktiviteter som våra regioner har arrangerat.
 • Landslaget i Timbersports kommer till Skogsnolia

  Svenska landslaget i Timbersports till Skogsnolia

  Kategorier: Skog
  Den 13-15 juni kommer det svenska och norska landslaget i Timbersports till Skogsnolia för att visa upp och tävla i sporten som är på frammarsch i Sverige och resten av Norden. Samtidigt passar landslaget på att visa upp STIHLs innovativa och kraftfulla motorsåg MS 500i – världens enda motorsåg med elektronisk bränsleinsprutning. Timbersports bjuder in media till uppvisningen och tävlingarna på Skogsnolia. / Stihl
 • Regionsamordnare Jens Meyer, Skogen i Skolan och Katarina Rehder, CETIS

  Teknikinslag på Skogens dagar

  Under två soliga dagar i maj anordnade Skogen i Skolan Skogens dagar tillsammans med Södra Viken naturbruksgymnasium. Ca 1500 elever från Värmlands mellanstadie- och högstadieskolor var där för att träffa gymnasieelever och få information om arbeten och utbildning inom skogsindustrin. CETIS var på plats! / Skogen i Skolan, Region Värmland