Agroforestry bevarar de tropiska skogarna

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Att plantera träd är att investera i planetens framtid och Agroforestry har en roll att spela för att bevara de tropiska skogarna. Perenna träd (träd, buskar, palmer, bambu) samexisterar med jordbruksgrödor eller husdjur och Agroforestry spelar stor roll för små jordbruk och människor på landsbygden då det bidrar till en ökad livsmedelsproduktionen och en inkomstökning.

För nära hälften av världens jordbruk täcker träd mera än 10% av arealen. I tropikerna är jordbruket den största drivkraften till avskogningen, 60-80%, högst i Latinamerika lägre i Afrika men inom detta spann (för perioden 1990-2015). Men jordbruksgrödorna kan även ge större avkastning med hjälp av träd då träden ger skugga och därigenom bidrar till en högre skörd exempelvis för kakao- och kaffeodlingar.

Agroforestry är en samlad benämning för markanvändningssystem och teknologier där perenna träd (träd, buskar, palmer, bambu) samexisterar med jordbruksgrödor eller husdjur. Agroforestry spelar stor roll för små jordbruk och människor på landsbygden då det bidrar till en ökad livsmedelsproduktionen och en inkomstökning. Agroforestry minskar även trycket på att använda skogen för bränsle utan att istället nyttja agroforestry träden.

Agroforestry bidrar till markens näringsförråd och minskar efterfrågan på handelsgödsel särskilt om träden är kvävefixerande.  För klimatet så bidrar agroforestry båda till minskade koldioxidutsläpp som kolsänka och som ett system som ökar resiliensen och anpassningen till klimatförändringarna. Ett ökat fokus på klimatet och klimatförändringarna har lett till ett större intresse för agroforestry då jordbruk, skog och annan markanvänding har en stor betydelse för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Markanvändingssektorn (land use, land use change and forestry, LULUCF) ingår i drygt 80% (163 stycken) av ländernas klimatplaner. Klimatplanerna är ländernas nationella bidrag att enligt Parisavtalet begränsa utsläppen av växthusgaser till maximalt 1,5 -2 grader över förindustriell nivå. Det FN ledda skogs- och klimat programmet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) ska minska koldioxidutsläppen från tropiska skogar och räknas in bland tekniker för negativa utsläpp i de klimatmodeller som man enats om internationellt. Programmet har pågått i 10 år och har initialt arbetat för att stärka ländernas tekniska kapacitet som inventering av den befintliga skogen och att fastställa en referensnivå för antal hektar skog och för att kunna övervaka färöndringar i skogsbeståndet över tid.

Förenta nationernas livsmedels och jordbruksorganisation (FAO) arbetar för att öka intresset för agroforestry som en klimatåtgärd bland annat genom att studera länder som både lyckats öka livsmedelsproduktionen och minska, begränsa avskogningen, och att specifikt för skogs- och klimatprogrammet REDD+ visa hur agroforestry kan ha en positiv inverkan för att begränsa avskogningen och öka landsbygdens förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna. Detta arbete kommer att redovisas på World Agroforestry Congress i Montpellier i maj  senare i år. VI-skogen (VIAgroforestry) har sedan 1983 planterat nära 120 miljoner träd och därigenom hjälpt 2,3 miljoner människor till ett bättre liv. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation  som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania.

/ Anna Tjärvar agronom och sekonderad till FAO på skogsavdelningen.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig SkogsSverige

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Forum för bioekonomi 2019

  Samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar

  Kategorier: Skog
  Politiker talade om skogsnäringens och bioekonomins betydelse både för Sverige och EU på Forum för bioekonomi. Augustnominerade journalisten Jens Liljestrand berättade om Vilhelm Mobergs relation till skogen. Föreningen Skogens styrelse utser varje år pristagare och detta år fick Kerstin Ekman årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.
 • Följ SkogsSverige på Skogsnäringsveckan 2019!

  Kategorier: Skog
  Följ SkogsSverige på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter. Det blir reportage och inlägg i sociala medier under Skogsminglet den 8/4, Forum för Bioekonomi den 10/4 och Skogens dag i Riksdagen den 11/4.
 • Forum för Bioekonomi 2019

  Kategorier: Skog
  Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för nätverkande och samtal om den växande bioekonomin. SkogsSverige bevakar evenemanget som sker på Münchenbryggeriet i Stockholm. #bioekonomi #snv19 / Skogsindustrierna
 • Canadian sawmills gain market shares in China

  Kategorier: Wood
  Softwood lumber import in China during January-February 2019 totaled 3.82 million m³ (+16% compared to 2018). "This is a new record and the seasonally adjusted trend line for the Chinese import of softwood lumber is increasing at a record high level", says Jenny Wessung, CEO at the analysis company Woodstat AB who is specialized in the softwood lumber market.
 • Internationella Skogsdagen idag: Hurra för skogen och utomhuspedagogiken!

  Kategorier: Skog
  Nomenklatur. Vi smakar på ordet. Kantigt och komplicerat, men egentligen inte så svårt. Det betyder att ge namn till någonting, till exempel på det vis som Carl von Linné gav både för- och efternamn till växter en gång i tiden. När han väl hade givit växterna sina namn, ja, då kunde han och miljoner människor efter honom börja tycka om dem och lära sig mer om dem. Granen Picea Abies, tallen Pinus Sylvestris och glasbjörken Betula Pubescens; som vi älskar dessa trädslag här i Västerbotten!
 • Bjørn Helge Bjørnstad, seniorprojektledare på Laere om skogen, Norges motsvarighet till Skogen i Skolan

  I Norge arbetar skolorna tvärvetenskapligt

  - Båda våra organisationer ingår i nätverket LEAF (Learning About Forests) som i sin tur ingår i organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). I Norge har skolorna aktiviteter med lokala skogsbolag i tävlingen Skoglekene och enligt den nya läroplanen ska man arbeta tvärvetenskapligt, säger Bjørn Helge Bjørnstad, seniorprojektledare på Laere om skogen, Norges motsvarighet till Skogen i Skolan. Under flera år planterade svenska elever 70.000 skogsplantor via ett projekt som finansierades av Panasonic där FEE och LEAF arrangerade.
 • Forum för Bioekonomi 2019

  Kategorier: Skog
  Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats för nätverkande och samtal om den växande bioekonomin. Onsdag den 10 april är det dags för årets upplaga av Forum för Bioekonomi – en del av Skogsnäringsveckan 2019. Årets forum har fokus på EU-valet och europapolitik, råvarutillgång till alla som efterfrågar hållbara alternativ och framtidspaningar på temat omställning från fossilt till förnybart. / Skogsindustrierna
 • Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk är nu igång

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Stora Ensos investering i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland är nu igång med kommersiella leveranser till kunder. Denna investering på en halv miljard svenska kronor är en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä. / Stora Enso
 • Så möter vi klimathotet och gör nordiskt jord- och skogsbruk mindre sårbart

  Kategorier: Klimat & Miljö
  Skyfall, översvämningar, värmeböljor, torka och bränder. Klimatförändringarna är redan här och påverkar det nordiska jord-och skogsbruket. Det är hög tid att börja anpassa odling och produktion – och det är smartare att göra det tillsammans. Möt de nordiska och europeiska klimatexperterna den 28/2 på Landbrugsstyrelsen och 1/3 på Nordens hus, båda i Köpenhamn. / SLU
 • Bild av Haraholmens hamn i Piteå

  Unik samverkan fördjupas och bidrar till mindre miljöbelastning

  Kategorier: Skog
  I tisdags anlände fartyget till Haraholmens hamn i Piteå med björkmassaved för Sveaskogs räkning. Istället för att gå utan last till sin nästa destination, som tidigare varit fallet, lastas fartyget nu med husmoduler från Lindbäcks Bygg. Detta är möjligt tack vare ett nytt samarbete som samordnar sjöfrakten. Win-win både för företagen och miljön. / Sveaskog
 • 1.240.000 besök på SkogsSverige under 2018!

  Tack för en miljon tvåhundrafyrtiotusen besök på SkogsSverige under 2018!

  Kategorier: Skog
  Under hela 2018 har ni besökt SkogsSverige 1.240.000 gånger! I maj fick vi över 240.000 besök vilket är "all time high" för en månad. Det känns fantastiskt och vi är oerhört tacksamma över det genuina intresset från er läsare.
 • Premiär för marsträffen - Ny jämställdhetsträff för skogsbruket

  Kategorier: Jämställdhet och likabehandling
  Nu startar en ny jämställdhetsträff inom skogsbruket. Träffen markerar årsdagen då 16 jägmästarstudenter bestämde sig att skickade ett öppet brev som en reaktion på uppropen som skakade om skogsbranschen, #metoo och #slutavverkat. / NYKS - Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen