Nyheter
 • Naturskyddsföreningen: "Skogen är i djup kris - ökat tryck på skogen ingen lösning för klimatet"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Den biologiska mångfalden i skogen är i djup kris och klimatkrisen blir allt värre. Samtidigt behövs skogsråvaran i flera delar av klimatomställningen och trycket på skogen är hårdnar. Men en intensivare produktion av skogsråvara för att rädda klimatet är ingen lösning. Det riskerar tvärtom att leda till större utsläpp och än värre naturkris. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. "Att bruka skogen hårdare är inte rätt väg", säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Skogsindustrierna om JRC:s rapport om skoglig bioenergi: "God grund för en seriösare debatt"

  Kategori: Bioenergi
  Skogsindustriernas Mårten O Larsson, ansvarig för bioenergifrågor, har analyserat JRC-rapporten om skoglig bioenergi. Så länge tillväxten i skogen är större än avverkningen så tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Hans slutsats: "Rapporten utgör en god grund för en seriösare debatt om den roll hållbar bioenergi ska spela i klimatomställningen. Den visar också på goda möjligheter att utöka användningen av hållbar bioenergi på ett ansvarsfullt sätt." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • De viktigaste utmaningarna för en hållbar markanvändning: "Skogsbruk högt prioriterat"

  Kategori: Skog
  Tillräckligt med mark för framtida produktion av mat och biomassa, bevarande av grönytor i städerna och ett skogsbruk där mer hänsyn tas till naturvård och klimat. Det är några av punkterna när forskare i Lund tillsammans med relevanta samhällsaktörer listar de 15 viktigaste utmaningarna för att uppnå hållbar markanvändning i Sverige. Maria von Post, ekolog och forskare som sammanställt prioriteringarna: ”Vi kan se att exempelvis skogsbruk kontra klimatanpassning och biologisk mångfald har blivit högt prioriterat”. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Derome Timber satsar 300 MSEK: "Produktionen ska upp till 500.000 kbm per år"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det råder högtryck på världens trävarumarknader och tillväxten ser fortsatt stark ut. För att möta de ökande behoven investerar träindustriföretaget Derome 300 miljoner kronor för att öka produktionskapaciteten. Det första steget i investeringsprogrammet utgörs av två virkestorkar från Valutec. "Den nya torkanläggningen är första steget i ett program där vi på sikt ska öka vår produktion till över 500 000 kubikmeter per år i Derome", säger Gunnar Jakobsson, vd i Derome Timber. / Derome
  Läs mer
 • Mindre virkeslager i år än förra vintern

  Kategori: Skog
  Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis uppgick till 9 miljoner kubikmeter den 31 december 2020, enligt Skogsstyrelsens statistik. Såväl lagren av barrsågtimmer som massavedslagren var något lägre än vid samma tid året innan. Men det fanns regionala skillnader. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Vad ger en tätare laserskanning skogsbruket?

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, laserskanning
  Laserskanningar har förenklat och ökat precisionen i skogsbruket. Kommande skanningar kan ge upphov till nya innovationer inom skoglig planering, skogsbrukets operationer och automation. Under hösten 2020 har Skogforsk genomfört en förstudie för att utröna vilka mervärden som uppstår med en tätare laserskanning. / Skogforsk
  Läs mer
 • C ryter ifrån mot MP i skogsdebatten

  Kategori: Skog
  I DN gick Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi tillsammans med partikollegan Per Bolund nyligen ut och krävde kraftigt ökade avsättningar av skog. Nu ryter Centerpartiets skogspolitiska talesperson Peter Helander ifrån och menar att man redan lever upp till det i riksdagen beslutade målet om skogsskydd. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Uppdrag till Naturvårdsverket om skydd av natur

  Kategori: Klimat & Miljö
  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa vilka typer av skyddsformer av värdefull natur som rapporteras och jämföra det med andra länders. Naturvårdsverket rapporterar årligen till Europeiska Miljöbyrån hur mycket land och sötvatten som skyddas i Sverige, vilket kan jämföras med andra länder. Värdefull natur kan skyddas till exempel som nationalparker eller naturreservat. Myndigheten får nu i uppdrag att göra en jämförande studie hur andra länder, t.ex Tyskland och Estland redovisar skyddad natur. / Regeringen
  Läs mer
 • Konflikter kring skogsbruk allt vanligare: ”Skogsägaren blir ofta bestraffad”

  Kategori: Skog
  Det är ofta det uppstår konflikter mellan markägaren och staten om skötseln av skogen. Det visas i en helt ny forskning från Linnéuniversitetet. Många skogsägare känner sig trängda av lagar och myndigheter när det gäller hur skogen ska skötas i dag, enligt ny forskning från Linnéuniversitetet. Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet som ligger bakom forskningen: "I dag råder det ofta skilda åsikter om den nuvarande skogspolitiken. Det kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda om man inte förstår konsekvenserna till fullo. Och då kommer ofta den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer i kläm." / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • 20 miljoner satsas på autonom skogsföryngring

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, Autoplant
  Nu satsar Vinnova, skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på autonom skogsföryngring. Projektet Autoplant ska ge bättre precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö i skogsföryngringen. "Vi behöver mycket skog för att binda in koldioxid snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt”, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor