Nyheter
 • 500 forskare kräver begränsningar för bioenergi – men nio av tio är inte experter på ämnet

  Kategori: Bioenergi
  ”500 forskare uppmanar EU och USA att sluta ge stöd till biobränslen från skogen” skrev Dagens Nyheter den 18 februari. Tidningen Bioenergis granskning visar nu att av de 44 forskare i Sverige som skrivit under uppropet saknar nio av tio expertis i ämnet för uppropet - kolbalans och klimateffekter från användning av biobränslen från skog. / Tidningen Bioenergi
  Läs mer
 • Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 %

  Kategori: Bioenergi
  I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det senaste året. Produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden ökar stadigt och allt fler anläggningar byggs och planeras de närmaste fem åren. Det visar tidningen Bioenergis karta Biodrivmedel i Norden. / Bioenergi
  Läs mer
 • Sveriges skogar binder 4500 miljoner ton koldioxid - ökning med 13 procent på tio år

  Kategori: Skog
  4500 miljoner ton koldioxid finns bundet i Sveriges skogar. Det är en ökning om 13 procent på tio år, trots att den svenska skogen brukas aktivt. Det visar beräkningar från Skogssällskapet inför Internationella skogsdagen den 21 mars. "Skogen är en fantastisk resurs – som kolsänka och som källa till förnybara produkter. Trots att vi i Sverige avverkar stora mängder skog varje år ökar virkesförrådet. Det innebär att även mängden koldioxid som finns bunden i skogen ökar", säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut: "Bioenergin blir viktig pusselbit"

  Kategori: Bioenergi
  Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid. Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Norra Skog och Inlandståg fördjupar samarbetet - omfattar halva Sveriges yta

  Kategori: Skog
  Etiketter: Norra Skog, Inlandståg
  Skogsägarföreningen Norra Skog och logistikföretaget Inlandståg går in i ett fördjupat samarbete för att skapa effektiva och klimatvänliga transporter av den viktiga förnyelsebara råvaran trä. Många av Norra Skogs medlemmar har sina skogar i inlandet och där har Inlandståg en unik lokal förankring och erbjuder snabba och säkra godstransporter året runt. "Det här är verkligen helt rätt utefter våra medlemmar behov. Norra Skog är verksam över halva Sveriges yta och Inlandståg ger oss en flexibilitet att styra volymerna till de kunder som behöver den bäst", säger Patrik Jonsson, virkeschef vid Norra Skog. / Norra Skog
  Läs mer
 • Kraftsamling på forskning och innovation inom bioområdet: 320 MSEK på fyra år

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: Bio+, Energimyndigheten
  Nu startar Energimyndigheten Bio+, ett nytt forsknings- och innovationsprogram med fokus på bioenergins, biomassans och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska målen. Totalt avsätter Energimyndigheten 320 MSEK över fyra år i satsningen. "En viktig del av programmet handlar om helhetssyn på biologiska resurser och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Mer kunskap behövs om hur produktion av bioråvara och bioenergi påverkar hållbarhetsaspekter. Vi behöver även använda bioråvaran smartare genom nya innovationer och accelerera omställningsprocesser så att bioekonomin kan förverkligas", säger Rémy Kolessar, avdelningschef. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Mellanskogs terminal i Kil: Nio kameror fjärravläser volymen på några sekunder

  Kategori: Skog
  Mellanskog satsar på fjärrmätning av virke och driftsätter nu en fotorigg i Kil. Fotoriggen består av nio kameror uppställda på master, de möjliggör att personal på Biometrias anläggning i Sundsvall kan läsa av volymen på bara några sekunder, baserat på ett foto taget av lastbilen. Terminalen i Kil är en strategisk knutpunkt för möjligheterna att transportera massaved söderut, utanför Mellanskogs verksamhetsområde, något som har blivit allt viktigare, inte minst med anledning av granbarkborrens härjningar. Den totala investeringen på platsen uppgår till 5 Mkr. / Mellanskog
  Läs mer
 • Oron för biologiska mångfalden ökar snabbt

  Kategori: Klimat & Miljö
  Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWFs Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin. / WWF
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen den 21 mars - Södertörns högskola tar samlat grepp

  Kategori: Forskning & utbildning
  Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Inför detta har Södertörns högskola tagit ett samlat grepp med forskningsartiklar och redovisar de egna forskarna och pågående projekt som rör skogen. / Södertörns högskola
  Läs mer
 • Träbyggandet ökar snabbt i Finland

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: träbyggande, Stora Enso
  År 2020 satte miljöministeriet upp nya mål som syftar till att öka användningen av trä i offentliga byggnader i Finland. Effekten av dessa nationella mål syns redan tydligt i det finländska offentliga bygget, med många nya utbildningsprojekt som startar i början av 2021. Stora Enso kommer att leverera massiva träelement till en ny träskola i Helsingfors och en förskola i Tuusula, Finlands största stora trädagis hittills. "Finland har redan betydligt större orderstock för 2021 än för hela fjolåret, så året ser väldigt lovande ut för träbyggandet i Finland", säger Antto Kauhanen, affärsutvecklingschef på Stora Enso. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor