Nyheter
 • Trä från Setra i Siljansnäs nya utsiktstorn

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Setra Group, limträ
  Träindustriföretaget Setra levererar stommarna i form av limträ och korslimmat trä till det nya utsiktstornet intill Naturum vid Siljansnäs. Byggnaden har beställts av Naturvårdsverket, som företräds av Länsstyrelsen i Dalarna. Konstruktionen kännetecknas av höga krav på brandsäkerhet och tillgänglighet. En invändig hiss gör så att alla ska kunna komma upp och njuta av utsikten. / Setra Group
  Läs mer
 • Norra Skog: Skogsutredningen missar målet - krångligare vara skogsägare

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen lever inte upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag. Norra Skog anser att förslaget sannolikt kommer leda till försvagad äganderätt och sämre förutsättningar för Sverige att klara klimatomställningen om förslagen genomförs fullt ut. Det blir även krångligare att vara skogsägare. / Norra Skog
  Läs mer
 • Skogen i centrum i ny omvärldsanalys

  Kategori: Skog
  Skogsstyrelsen har gjort en omvärldsanalys med skogen i centrum, nationellt och internationellt. Exempel på viktiga påverkansfaktorer är att finansmarknaderna driver hållbar utveckling och de stora skillnaderna i Sveriges respektive EU:s politik om skog. Utredaren Stefan Karlsson, Skogsstyrelsen: "Vi i skogs-Sverige måste lyfta blicken och se vad som händer på den globala finansmarknaden och inom EU-politiken". / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Utvecklad brandriskapp ska göra det lättare att förhindra gräs- och skogsbränder

  Kategori: Skog
  Etiketter: skogsbränder, MSB
  Varje år startas tusentals onödiga bränder i skog och mark i Sverige. I många fall är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) vidareutvecklat appen Brandrisk Ute för att kunna ge än mer träffsäkra prognoser med råd och rekommendationer för dem som har tänkt elda eller grilla i skog och mark. Det ska vara enkelt för användaren att få den information som är relevant utifrån den brandrisk som råder där personen befinner sig eller dit personen planerar att åka. / MSB
  Läs mer
 • Flera skogsbolag vill ha en inkluderande jaktmiljö

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Flera skogsbolag - Holmen Skog, BillerudKorsnäs samt Bergvik Skog Öst - går ut och markerar att deras skogar ska vara inkluderande och välkomnande för alla och tar ställning för en inkluderande jaktmiljö och mer jämställd jaktmiljö, fri från sexistisk jargong, härskartekniker och machokultur. Den senaste ledaren i Jaktjournalen är ett nedslående exempel på hur angeläget det är att jobba för förändring. Och hur långt vi har kvar, heter det. / Holmen Skog
  Läs mer
 • "De kortlivade produkterna - är det ett starkt argument mot skogsbruk och bioenergi?"

  Kategori: Bioenergi
  Att biobränslen och papper är ”kortlivade produkter” och därmed mindre klimatsmarta än byggnadsvirke har blivit ett allt oftare använt argument för dem som vill minska på skogsbruket och avverkningarna, och som vill begränsa användningen av biobränslen från skogen. Är det ett starkt argument mot skogsbruk, avverkning och bioenergi? Kjell Andersson, Svebio, diskuterar i en blogg: "Syftet med att odla skog och skörda skog är att ta fram nyttiga produkter för människorna i samhället, att kunna bygga hus och snickra möbler, att framställa papper och kartong, och i allt högre grad också textilier och kemikalier." / Svebio
  Läs mer
 • Jakt är nödvändig för att skapa balans: "Vi är inga blodtörstiga illegala marodörer"

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Etiketter: jakt, Land Skogsbruk
  Varför i hela friden har det då letat sig in en misstro mot vår uråldriga jakttradition? Varför misstros numera allt oftare nyttan med jakten där den nödvändiga viltvården också ger välsmakande och näringsrika livsmedel? Små men högljudda grupper och personer misstror och målar upp oss jägare som blodtörstiga, lustdödande, illegala marodörer, istället för viltvårdare. Det skriver Jenny Karlsson, skogsägare, ordförande i LRF Norrbotten, i en krönika i Land Skogsbruk: "Det gäller samma princip i morotslandet och granskogen som för viltstammen. Om jag vill ha god tillväxt och friska arter som får utvecklas i balans, så krävs gallring och urval." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Nybörjarskogsägarna i Mörrum har hittat sin guldkant: "Hade aldrig hållit i en motorsåg"

  Kategori: Skog
  Ett oväntat dödsfall bidrog till att familjen Olsson plötsligt blev skogsägare. Ingen av dem hade hållit i en motorsåg. Än mindre hade de planerat en avverkning eller byggt en skogsbilväg. Att familjen Olsson skulle bli skogsägare fanns helt enkelt inte på kartan. Ändå blev det så, eftersom livet och döden ville annat. Idag skulle nybörjarskogsägarna i Blekinge inte byta sin skog mot allt smör i Småland. / Sydved
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen nu på söndag - återskapa skogar står i fokus

  Kategori: Skog
  På söndag 21 mars är det FN:s internationella skogsdag. Året tema är skogsrestaurering – det vill säga att återskapa skogar. Skogsstyrelsen bidrar till detta arbete genom det internationella utbildningsprogrammet LoCoFoRest. I april välkomnas de första deltagarna från sex låg- och medelinkomstländer. "De viktiga värdena i skogsrestaurering kan bara nås tillsammans med lokalbefolkningen. I områdena där det tidigare var skogar bor det nu människor som bedriver jordbruk och boskapsskötsel för att försörja sig. Om skogen innebär att de kan få en annan inkomst, ökar möjligheten att kunna återskapa skogar", menar programledare Anders Malmer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsnäringen har goda möjligheter att ta del av EU:s rekordstora forskningsbudget

  Kategori: Forskning & utbildning
  Horisont Europa, EU:s nya ramprogram inom forskning och innovation till 2027, har lanserats. Det övergripande målet är att skapa ett grönt och digitalt Europa. "Målet för Horisont Europa passar väl med den svenska skogsnäringens vision att driva tillväxt i världens bioekonomi och med de prioriteringar som slagits fast i skogsnäringens forskningsagenda. Därför finns det goda möjligheter för näringen att ta del av anslagen", säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. Budgeten för Horisont Europa är på 95,5 miljarder euro och är därmed troligen världens största forskningsprogram. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor