Nyheter
 • Tydlig medlemsnytta när Mellanskog ändrar virkespriserna

  Kategori: Skog
  Etiketter: Mellanskog, virkespriser
  I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kr m³to beroende på geografi. Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att icke-medlemmar får ett lägre massavedpris (20kr/m³fub). / Mellanskog
  Läs mer
 • Stora Enso avyttrar skogsinnehav som inte är kärninnehav i Sydsverige

  Kategori: Skog
  Etiketter: Stora Enso, skogsinnehav
  Stora Enso har som en del av sin skogsmarksoptimering tecknat avtal om att avyttra skogstillgångar som ligger i södra Sverige till skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Den totala skogsmarkens yta i transaktionen är cirka 5 200 hektar. Försäljningspriset är cirka 940 miljoner kronor (90 miljoner euro). Transaktionen är i linje med Stora Ensos policy att avyttra tillgångar som inte är kärntillgångar. / Stora Enso
  Läs mer
 • Sveriges skogar dubbelt bra för klimatet

  Kategori: Skog
  Ny forskning från SLU visar att Sveriges skogar växer och tar upp mer och mer koldioxid från luften. Det är ett kvitto på ett långsiktigt och hållbart svenskt skogsbruk. ”Att vi avverkar och därefter återplanterar mer än vi tagit ut, det ger positiva effekter för klimatet”, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Enligt SLU tog träd och andra växter upp 32,5 miljoner ton koldioxid under 2019. Därmed bidrar träden till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. / SLU oh LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Rekord för SCA-plantor: 103,5 miljoner ifjol

  Kategori: Skog
  Etiketter: SCA, skogsplantering
  År 2020 blev ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare! ”Det är verkligen roligt att vi lyckats så bra, särskilt med tanke på coronapandemin”, säger Peter Engblom, affärsutvecklare på NorrPlant. Av de 103,5 miljoner plantor som har levererats är 63 miljoner tallplantor. / SCA
  Läs mer
 • ”Den svenska skogen är en framgångssaga”

  Kategori: Skog
  Sett över längre tid är den svenska skogen en oerhörd framgångssaga. Det skriver Knut Persson, ledarskribent på Land Skogsbruk. Och det är den snabba tekniska utvecklingen som möjliggjort fortsatt konkurrenskraft och skogen som Sveriges viktigaste naturtillgång. Hålls inte konkurrenskraften uppe, är det svårt att betala tillräckligt bra löner för dem som jobbar i skogen och bra ersättning till skogsägarna. Hur skogsarbetet går till om 50 år, är det omöjligt att föreställa sig. Men han är övertygad om att skogens roll består. / Land Skogsbruk  
  Läs mer
 • ”Vi behöver bruka vår skog mer – inte mindre”

  Kategori: Skog
  ”Vi behöver bruka vår skog mer, inte mindre, om vi ska klara alla mål och anspråk som ställs på skogen. Är målen med skogsbruket tydliga och realistiska finns det kunnigt folk som vet hur man gör för att nå dem”, skriver SLU-professorn Tomas Lundmark i en slutreplik i Altinget i en debatt med Magnus Nilsson. / SVEBIO
  Läs mer
 • SVEBIO svarar: Bioenergi är ingen ”fejklösning” – ger stor klimatnytta

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, Bioenergi
  Bioenergi är inte en ”fejklösning” och det går inte att se på ett enskilt kalhygge när klimatnyttan ska räknas ut, skriver Gustav Melin, vd på SVEBIO, och Pär Eriksson, vd i Bruks AB, . De bemöter en debattartikel av Jens Rundberg i GP där denne hävdar att kalhyggen är en stor klimatbov: ”Under cirka 30 år efter ett kalhygge ger den ytan nettoutsläpp av koldioxid”, menar Rundberg. / SVEBIO
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen dokumenterar naturvärden på nytt sätt från årsskiftet

  Kategori: Skog
  Vid årsskiftet slutade Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med att en anmälan eller ansökan om avverkning kommer in till myndigheten. Istället kommer naturvärden att dokumenteras på ett nytt sätt. För de skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir skillnaden att Skogsstyrelsen inte kommer att registrera en eventuell nyckelbiotop. ”Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns”, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fem forskare från SLU bland de mest citerade

  Kategori: Forest research and education
  Fem forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet finns med på 2020 års lista över högt citerade forskare, sammanställd av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan över 6000 forskare från hela världen. / SLU
  Läs mer
 • Regionala faktorer viktiga när älgjakten beslutas

  Kategori: Outdoor life & hunting
  Etiketter: älgjakt, skogsskador
  I en tidigare studie konstaterar forskarna i Beyond Moose-projektet att såväl mängden tall som andra hjortdjur behöver tas med i beräkningen i samband med älgjakten. Traditionellt är skogsskador viktiga när beslut tas om hur många älgar som ska skjutas. ”Men det är inte så enkelt som att ju fler älgar, desto mer skador”, säger Sabine Pfeffer, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande. / SLU
  Läs mer

Sidor