Nyheter
 • Hybridasp – en snabbväxare med stor potential

  Kategori: Skog
  De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens produktionspotential. "Den snabbväxande hybridaspen kan vara ett intressant alternativ till gran och andra trädslag", säger Nils Fahlvik, forskare på Skogforsk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sveaskog: Skyddsjakt på älg – åtgärd för att klara skogsvårdslagen

  Kategori: Skog
  Etiketter: skyddsjakt, Sveaskog
  Omfattande och återkommande betesskador av älgar vintertid innebär att Sveaskog inte kan uppfylla vare sig skogsvårdslagen eller företagets egna skötselmål i de aktuella områdena. Därför har Sveaskog ansökt om skyddsjakt av drygt 30 älgar i Bodens kommun. Syftet är att förhindra skador på egendom. Tillstånd för skyddsjakt beviljas av Länsstyrelsen. / Sveaskog
  Läs mer
 • Energimyndigheten stödjer nya projekt för att fånga och lagra koldioxid med bio-CCS

  Kategori: Bioenergi
  Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt inom bio-CCS som på sikt ska bidra till negativa utsläpp. Bland projekten finns till exempel en testanläggning på ett kraftvärmeverk och en genomförbarhetsstudie inom skogsindustrin. / Bioenergi
  Läs mer
 • Här är risken störst för angrepp av granbarkborre

  Kategori: Skog
  En femtedel av skogarna i södra Sverige löper stor risk att drabbas av angrepp från skadeinsekten granbarkborre med stora skador på skogen som följd. Det visar nya kartor som nu finns tillgängliga via Skogsstyrelsens webb. Med hjälp av kartorna kan skogsägare i sin dator och mobil se var risken för angrepp på skogen är som störst. Granbarkborren har orsakat skador på granskog motsvarande 7 miljoner kubikmeter skog värt flera miljarder kronor i framförallt södra och mellersta delarna av Sverige under år 2019. /Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Allt mindre areal anmäls för avverkning - minskar i 19 av 21 län

  Kategori: Skog
  Även i december fortsatte intresset för att avverka skog att minska. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och Södra Norrland. Minskningen omfattar 19 av 21 län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Svensk spetskompetens utvecklar japanskt skogsbruk

  Kategori: Skog
  År 2008 lanserade Mora in Europe AB böckerna Arbete i avverkningslag del 1 och del 2. Två större uppgraderingar resulterade i utgåvan från 2013. Böckerna används i varierande omfattning på nästan samtliga skolor med skoglig inriktning i Norden samt Baltikum. Privatpersoner och företag som köpt böckerna under åren uppgår till närmare 1.000 st och talskivorna uppges vara mycket uppskattade. Den engelska utgåvan av samma upplaga har sålts till ett antal länder. Under år 2017 ingicks avtal med National Forestry Extension Association om rätt att producera böckerna i Japan. / Anläggningsvärlden
  Läs mer
 • "Kalavverkning bland de tio sämsta klimatbesluten"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: kalavverkning, klimat
  Fortsatt omfattande kalavverkning av skogen anges som ett av tio exempel på dåliga klimatbeslut. Det menar ledande experter från Stockholm Environmental Institute, KTH och Stockholm Resilience Centre. Meteorologen och författaren Martin Hedberg: "Det får förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden när man ersätter med ett enda träslag som dessutom är likåldrigt. Och storm- och brandkänsligheten ökar i monokulturer. Utsläppen av koldioxid ökar också vid kalhuggning med tunga maskiner där man dessutom kör sönder markerna." / Expressen
  Läs mer
 • Risar stoppad vargjakt i gränsrevir

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Etiketter: vargjakt
  Naturvårdsverket har lyckats stoppa den norska licensjakten i Römskogsreviret, som gränsar till Värmland, eftersom det skulle försämra läget för den svenska vargstammen. "Helt otroligt", säger Kjell Emilsson, distriktsordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF, i Värmland om den svenska myndighetens ingripande. / Jakt & jägare
  Läs mer
 • Segt för biobränsle för flyget

  Kategori: Bioenergi
  Svensk skog ska bidra till att flyget blir mer miljövänligt. Om tio år ska en tredjedel av flygbränslet bestå av biodrivmedel från bland annat kottar, kvistar och bark, om regeringens utredare Maria Wetterstrand (MP) får som hon önskar. Men än så länge har inte regeringen bestämt hur de vill göra med tekniken. / Sveriges Television
  Läs mer
 • Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Kategori: Skog
  Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum
  Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020. / Skogshistoriska Sällskapet
  Läs mer

Sidor