Nyheter
 • Skogsstyrelsen föreslår en förlängning av Naturnära jobb: "Kontinuitet ger effekt"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Naturnära jobb har gett runt 400 tjänster i hela landet under hösten 2020, och ansvariga myndigheter som Skogsstyrelsen föreslår en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen. De jobb som utförs inom Naturnära jobb hade annars inte blivit gjorda och genom att utveckla individen skapar vi en arbetskraftsresurs för bland annat de gröna näringarna, säger Fredrik Silfwerbrand, samordnare av uppdraget på Skogsstyrelsen: "Vi ser att effekterna av den här typen av uppdrag ökar om de är långsiktiga. Det är otroligt viktigt att vi får en kontinuitet för att få god effekt av insatsen." / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • "Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Vi kan nu bygga höga hus i trä, framställa nya biobaserade material, och utveckla effektiva processer för att återvinna textil. Detta är områden där nya forskningsresultat tillämpats i skogsindustrin och skapat förutsättningar för nya framgångsrika affärer. Det skriver Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna, i Land Skogsbruk: "Det pågår en bred utveckling inom den skogsindustriella forskningen. Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Europeisk renoveringsvåg skapar möjligheter för träindustrin

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I sitt senaste tal om tillståndet i unionen lyfte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram ökad användning av trä som en möjlighet att klimateffektivisera byggandet och göra EU ledande inom cirkulär ekonomi. Dessa frågor diskuterades nyligen vid ett webbinarium anordnat av nätverket Wood Be Better i Bryssel. Den gröna given är kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19 och syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta mål uppnås delvis genom att släppa loss en renoveringsvåg som ska göra 35 miljoner byggnader energi- och resurseffektiva till år 2030. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Fackordförande till miljörörelsen: "Ska vi bygga hus i cement, trä eller inte alls?"

  Kategori: Klimat & Miljö
  För att lösa klimatkrisen måste vi använda skogen, skriver Per-Olof Sjöö, förbundsordförande inom GS-facket. Han citerar Greta Thunberg, som menar att vi måste agera som om huset står i brand. GS-facket är redo att bidra konstruktivt till den stora klimatdebatten som krävs. För vårt hus brinner verkligen och det krävs att vi alla bidrar till debatten om hur vi ska släcka elden, skriver han: "Men att bara stänga ner skogsbruket släcker inte elden. Det är snarare att kasta bensin på lågorna." / ETC
  Läs mer
 • Tomas Lundmark bemöts av Erik Westholm: "Tvivlet ökar om att skogsbruket är på rätt väg"

  Kategori: Skog
  Erik Westholm, professor emeritus på SLU, bemöter professorskollegan Tomas Lundmarks debattartikel i Skogsaktuellt härom dagen där denne menade att skogsbruket är under stark attack. Westholm skriver: "Det Tomas Lundmark kallar en samordnad kampanj mot skogsbruket kanske snarare speglar ett ökande tvivel hos allt fler om att vi är på rätt väg med skogsbruket, ett sökande efter en ny trovärdig modell för svenskt skogsbruk." / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nya brandriskprognoser från MSB gagnar skogsbruket

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogforsk, MSB, skogsbränder
  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lanserar nu förbättrade brandriskprognoser. Det har länge efterfrågats av skogsbrukets arbetsgrupp för skogsbrandförebyggande arbete, AG Brand. Gruppens verksamhet koordineras av Skogforsk.”Det är bra att vi nu får vassare prognoser att luta oss emot när vi ska fatta beslut om hur vi ska agera vid maskinarbete under skogsbrandsäsong", säger Tomas Johannesson, projektledare på Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • "Sveaskog bör hitta sin roll och försvara den"

  Kategori: Skog
  Om inte Sveaskog hittar och försvarar sin roll finns det risk för att bolaget säljs ut och berikar privata investerare, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk: "Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet. Tvärtom bör bolaget gå före och visa vägen." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Årets säkerhetsinitiativ 2020 till Skogsåkarna

  Kategori: Skog
  Risken att den spröda lövmassaveden skulle lossna och falla på mötande bilar gjorde att Skogsåkarna snabbt tog fram ett koncept för en säkrare lastning. Dessutom valde man andra vägar för transporten. Allt för att undvika olyckor. För insatsen får Skogsåkarna årets Säkerhetsinitiativ för år 2020. / Stora Enso
  Läs mer
 • Att utforska skogens framtider med deltagande backcasting

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU, Future Forests
  Som ett led i att utforska de skilda framtidsvisioner som finns för skogen och dess roll i samhället initierade Future Forests 2014 ett projekt för att ta fram önskvärda framtidsvisioner för skogen genom en metod som kallas ”deltagande backcasting”. Backcasting går ut på att beskriva framtidsvisioner (i det här fallet önskvärda framtider) och sedan identifiera och beskriva de steg som behöver tas för att nå denna framtid. / SLU
  Läs mer
 • Naturen blev ”den nya Avenyn” under pandemin

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Genom drygt 1500 enkätsvar har friluftsvanorna i Västra Götaland kartlagts under pandemin. Svaren i studien, som genomförts inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, visar att naturen har blivit en fristad för många. "Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Med en känd Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn", Andreas Skriver Hansen, doktor som lett undersökningen. / Göteborgs Universitet
  Läs mer

Sidor