Nyheter
 • 100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

  Kategori: Bioenergi
  Över 100 projekt i portföljen efter sex års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. "Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Nästan dubblerad export till USA

  Kategori: The pulp and paper industry
  Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa under fjolåret. Till USA, som normalt är en blygsam köpare av svenska skogsindustriprodukter, har exporten nästan dubblerats på ett år. I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i fjol, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export, trots en fallande global handel och en fallande BNP. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategori: Forskning & utbildning
  Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
  Läs mer
 • WWF-rapport larmar: Skog motsvarande Sveriges yta borta på 13 år

  Kategori: Skog
  Etiketter: WWF, avskogning
  En ny WWF-rapport visar att skogsområden stora som Sveriges yta avskogats på drygt tio år. Om ingenting görs kan 24 platser i tropiska och subtropiska områden stå för över 80 procent av den globala skogsförlusten år 2030. Men det finns hopp. Återhämtningen från Covid-19 krisen kan bidra till lösningar för att rädda skogarna och förhindra pandemier, menar WWF. / WWF
  Läs mer
 • "Varför är det 98 procent män som äger skogen?"

  Kategori: Jämlikhet och jämställdhet
  Varför ägs 98 procent av den jordbruksmark som är 30 hektar eller större av män? Skillnaden är lite mindre på skogsmark men pekar åt samma håll. Får inte vi kvinnor samma möjligheter, frågar sig Marit Bohlin, blivande jägmästare, LRF Ungdomen i en krönika i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Södra går med i Beredskapslyftet

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: Södra
  Pandemin prövar samhället på många sätt och smittspridningen ligger fortfarande på en hög nivå. Södra går nu in i Beredskapslyftet för att ge möjlighet för medarbetare med vårderfarenhet att bidra och avlasta i vården. / Södra
  Läs mer
 • Digital teknik i skogen

  Kategori: Skog
  En karta över skogsfastigheten direkt i läsplattan. Avtal som skrivs under med ett knapptryck på telefonen. Allt fler skogsaffärer sköts digitalt, vilket underlättar kontakten mellan skogsägare och inspektor – inte minst under pandemin. / Norra Skog
  Läs mer
 • Ingen brist på biobränslen – efterfrågan är för låg

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, biobränslen
  Varje år lämnar det svenska skogsbruket kvar stora mängder avverkningsrester som multnar i skogen. I stället skulle dessa rester kunna ge elproduktion eller biodrivmedel som ersätter fossil bensin eller diesel. Det finns mycket att hämta utan att äventyra den biologiska mångfalden, skriver Gustav Melin, SVEBIO:s vd, och Pär Eriksson, VD i Bruks AB, i Norran. / Svebio
  Läs mer
 • Att lära från skogsbränder

  Kategori: Skog
  Etiketter: SLU, skogsbränder
  Ett nytt forskningsprojekt syftar till fördjupad analys och ökad förståelse av två aspekter av skogsbränder – det sociala lidandet och det sociala lärandet – genom att jämföra tre olika landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile - alla nyligen drabbade av skogsbränder. / SLU
  Läs mer
 • LRF Skogsägarna miljonsatsar: Ökad naturvård och effektivitet

  Kategori: Skog
  Nu ska svensk skog brukas effektivare och naturvården bli bättre. En miljonsatsning från Skogsägarnas Forskningsfond ska utveckla och modernisera skogsbruksplanerna. En central del i projektet handlar om att åstadkomma en digitaliserad ajourhållning av planen. / LRF Skogsägarna
  Läs mer

Sidor