Nyheter
 • Stora Ensos nya hållbarhetschef: "Vi är lösningsleverantör till utmaningarna"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: Stora Enso, hållbarhet
  Stora Enso vill verkligen spela sin roll när det gäller hållbarhet, och företaget är lika angeläget om att hjälpa andra företag att omfamna material som kommer att vara mindre skadliga för planeten. Enligt Stora Ensos nya hållbarhetschef Annette Stube kräver en satsning på att förändra världen till det bättre ett kontinuerligt och fokuserat engagemang: "Detta är ett företag som har stor potential att vara en lösningsleverantör till flera av de stora hållbarhetsutmaningar vi har i världen idag, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald." / Stora Enso
  Läs mer
 • Nya rön om avstånd vid plantering: Planteringspunkten är allra viktigast

  Kategori: Forskning & utbildning
  Etiketter: SLU Alnarp, plantering
  Vid plantering är det mycket bättre att välja rätt planteringspunkt än att tänka på avståndet till andra plantor. Nya forskningsresultat visar att det har väldigt liten betydelse. Om det totala antalet plantor är detsamma har den rumsliga fördelningen på hygget liten betydelse för kvalitét och tillväxt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Svenska trävaror räcker inte till - rekordlåga lagernivåer hos de svenska sågverken

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  När många länder hade svårt att leverera trävaror under år 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år. "Efterfrågan på svenska trävaror ökade under år 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden", säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Svenskt Trä och Skogsindustrierna. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Råvarubrist hotar den svenska träförädlande industrin - skenande priser på sågade trävaror

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det är inte bara priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december. "Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid", säger David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen. / Trä och Möbelföretagen
  Läs mer
 • Norden är hela världens skogsskafferi

  Kategori: Skog
  Norden är en världsspelare i den globala försörjningen av skogsprodukter. Trots att de nordiska ländernas skogar bara täcker 1,6 % av världens skogsmarksareal står länderna för 13 % av världens pappersmassaproduktion, 15 % av exporten av sågade trävaror och 18 % av exporten av papper och pappersprodukter. I ett europeiskt perspektiv kommer 30 % av den samlade produktionen av sågat barrtimmer från Norden. "Den här sammanställningen har vi haft behov av länge. När vi pratar om den nordiska skogens betydelse i Europa och världen är det av stort värde att vi kan visa det med siffror", säger Jonas Rönnberg, ledare för sekretariatet vid SNS. / SNS Nordic Forest Research
  Läs mer
 • 40 MSEK till forskning för omställning till en fossilfri framtid: "Olycklig debatt om bioenergi"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Forskningsprogrammet Fairtrans – Fair Transformations to a Fossil Free Future – får bidrag med totalt 40 miljoner kronor från forskningsfinansiärerna Mistra och Formas. Målet är att forskningen, som ska involvera civilsamhället, ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. En av forskarna i programmet är Mikael Karlsson, nybliven lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet: "Debatten om bioenergi är olycklig. Det finns en stor gemensam nämnare mellan olika forskare men i media och på nätet ligger fokus ofta på oenighet. Vissa ignorerar helt den vetenskapliga kunskapen." / Uppsala Universitet
  Läs mer
 • Greve Carl Bernadottes skogspris går i år till SLU-professor Tomas Lundmark

  Kategori: Skog
  Föreningen Skogens finaste utmärkelse går i år till professor Tomas Lundmark, SLU, en hyllad pedagog som enligt juryn bland annat visar att väl förvaltad kan skogen ge mer till alla – men inte allt till någon. Guldkvistarna i år tilldelas professor Camilla Sandström, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet som forskar om hållbar landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, Johan Kuylenstierna (bland annat ordförande i Klimatpolitiska rådet) samt Lars Stigsson, kemist och entreprenör och grundare av företaget Sunpine som tillverkar diesel av tallolja. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Skogens klimatnyttor – en balansakt i prioritering: "Tidsaspekten är central"

  Kategori: Skog
  Skogen står i fokus för en intensiv debatt för tillfället. Det handlar, grovt förenklat, om vilka klimatnyttor skogen kan ge, antingen genom att stå kvar och binda kol, eller genom att användas som ersättning för fossila bränslen och fossilintensiva material. I en ny kunskapsgenomgång från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds Universitet går Markku Rummukainen, professor i klimatologi, igenom befintlig kunskap om skogens klimatnyttor och sätter den i kontext: "Tidsaspekten är central". / Lunds universitet
  Läs mer
 • Att hålla skogliga databaser uppdaterade med dataassimilering och fjärranalys

  Kategori: Skog
  Etiketter: Skogliga databaser, SLU
  En ny avhandling från SLU visar hur tekniken för dataassimilering kan anpassas för att hålla skogliga data uppdaterade över tid. Tekniken viktar samman beräkningar av skogliga variabler baserade på olika typer av fjärranalysdata med framskrivningar i proportion till varje datakällas informationsinnehåll. Genom sambearbetning av data från flygburen laserskanning och fältinventeringar kan skogliga variabler som exempelvis höjd och volym beräknas med en kvalitet som är användbar i det praktiska skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Sydved manar: Ha fortsatt koll på granbarkborren

  Kategori: Skog
  Etiketter: granbarkborren, Sydved
  Betydande skador av granbarkborren under 2021, men sannolikt mindre än under 2020, enligt en rapport från Skogsstyrelsen. Men trots mer positiva tongångar i kampen mot barkborren kan man inte agera som att faran är över. Sydveds Anders Ehrenström uppmanar skogsägarna att fortsätta se över sin skog, särskilt om man förra året hittade angripna träd på fastigheten. / Sydved
  Läs mer

Sidor