Nyheter
 • Stockholms första innerstadskvarter i massivträ växer fram - Cederhusen

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Woodnet, Cederhusen
  För mindre än ett år sedan lanserade Folkhem de första bostäderna i projektet Cederhusen, som blir Stockholms första innerstadskvarter i massivträ. När år 2020 summeras kan man konstatera att det har varit ett stort intresse för projektet och över 70 procent av de 111 bostäder som släppts till försäljning är sålda. / Woodnet
  Läs mer
 • AB Rundvirke växer - fusionerar in två dotterbolag

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: AB Rundvirke
  AB Rundvirkes dotterbolag, AT-Träkomponent och Östanåsågen AB, kommer att fusioneras in i moderbolaget efter beslut av bolagens styrelser. Fusionen görs för att stärka bolagens produktionsenheter och fokus på högkvalitativa snickeri och specialprodukter. AB Rundvirke kommer efter fusionen att omsätta 350 miljoner kronor. / Woodnet
  Läs mer
 • Stora Ensos pelletsförpackningar vinner globalt Worldstar designpris

  Kategori: Klimat & Miljö
  Stora Ensos design för miljövänliga pelletsförpackningar belönades med ett prestigefyllt Worldstar-pris. Den förnybara och återvinningsbara förpackningen är utformad för tung användning vid transport och lagerhållning av träpellets för uppvärmning. Den tilldelade förpackningen är ett hållbart alternativ till den standardplastpåse som används i pelletsindustrin./ Stora Enso
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Se över din skog efter snöovädret

  Kategori: Skog
  Det kraftiga snöovädret över norra Sverige mattas nu av. Det kan ha uppstått skador på skog och som skogsägare är det viktigt att du ser över din fastighet. Men var noga med säkerheten! När det är möjligt och säkert att gå ut i skogen igen, är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget. Färskt stormskadat virke ska transporteras ut från skogen före sommaren, annars riskeras massförökning av skadeinsekter och skador på stående skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Är det bra för klimatet att göra biokol av julgranar?

  Kategori: Bioenergi
  I stort sett alla svenska julgranar blir värme efter helgerna. Så har det varit sedan många år tillbaka eftersom det inte är tillåtet att deponera brännbart organiskt avfall på soptipp som man gjorde förr och fortfarande gör i stora delar av Europa och världen. Vårt deponeringsförbud infördes 2002 och skärptes ytterligare 2005. Eftersom ett modernt kraftvärmeverk har en mycket hög verkningsgrad blir nära 100 procent nyttig energi i form av el och värme. Kjell Andersson, Svebios kommunikationschef, reder ut. / Svebio
  Läs mer
 • "Forskningssatsa ännu mer på skogsnäringen"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Regeringen har presenterat sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande åren. Skogsindustrierna anser att de ökade generella anslagen till forskning och forskningsinfrastruktur är mycket positiva, men hade velat se fler riktade satsningar på skogsnäringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • 100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

  Kategori: Bioenergi
  Över 100 projekt i portföljen efter sex års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. "Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Nästan dubblerad export till USA

  Kategori: The pulp and paper industry
  Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa under fjolåret. Till USA, som normalt är en blygsam köpare av svenska skogsindustriprodukter, har exporten nästan dubblerats på ett år. I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i fjol, konstateras att svensk skogsindustri har ökat sin export, trots en fallande global handel och en fallande BNP. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Kategori: Forskning & utbildning
  Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
  Läs mer
 • WWF-rapport larmar: Skog motsvarande Sveriges yta borta på 13 år

  Kategori: Skog
  Etiketter: WWF, avskogning
  En ny WWF-rapport visar att skogsområden stora som Sveriges yta avskogats på drygt tio år. Om ingenting görs kan 24 platser i tropiska och subtropiska områden stå för över 80 procent av den globala skogsförlusten år 2030. Men det finns hopp. Återhämtningen från Covid-19 krisen kan bidra till lösningar för att rädda skogarna och förhindra pandemier, menar WWF. / WWF
  Läs mer

Sidor