Nyheter
 • Sveaskog hoppar av "Svenska Skogen"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Svenska Skogen, Sveaskog
  Sveaskog har beslutat att bolaget går ur initiativet Svenska Skogen. Sveaskog har därför meddelat Svensk Skogskommunikation AB att bolaget avser lämna initiativet när gällande avtal upphör i juni 2022. "Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet", säger Per Matses, VD för Sveaskog./ Sveaskog
  Läs mer
 • 130.000 skogsplantor levererade - med skoter

  Kategori: Skog
  Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog och i veckan har ca 130 000 skogsplantor levererats ut i markerna runt Ullatti med hjälp av skoter, så kallade skoterplantor. Skoterplantor är ett leveranssätt som är lite udda men riktigt smart på svårtillgängliga platser som inte nås med bil, säger Tomas Jansson kundansvarig på Svenska Skogsplantor: "Skogsplantorna ska ju inte planteras än, men tack vare att vi levererar frysta plantor i låda kan vi utnyttja snön. / Sveaskog
  Läs mer
 • Södra köper sågverk och impregneringsverk – förstärker längs "E4-korridoren"

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra förvärvar Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område och stärker samtidigt Södras kunderbjudande inom svensk bygghandel. Södra har sedan tidigare sex sågverk och två impregneringsverk i Sverige. De nya förvärven ligger i ett område där Södra redan har en stabil råvaruförsörjning, men däremot saknar egen industriell verksamhet. / Södra
  Läs mer
 • Rottne Industri – spirande framtidstro med 30-procentig uppgång och nyanställningar

  Kategori: Skog
  Rottne Industri AB ser en stor ljusning när det kommer till antalet beställda skogsmaskiner. Vändningen tog rejäl fart i början av året och nu behöver företaget nyanställa inom flera områden. Rottne Industri räknar med en 30 procentig uppgång i produktionen jämfört med förra året. Nu spirar framtidstron igen i takt med att orderingången ökar rejält. / Rottne Industri
  Läs mer
 • "Med tyskarnas sätt att räkna har vi 58 procent skyddad skog - inte 14 procent"

  Kategori: Skog
  Om tyska myndigheter skulle räkna på samma sätt som svenska myndigheter skulle deras skyddade andel skog blott vara en ynka procent. Om vi istället skulle räkna som tyskarna skulle vår andel bli hela 58 procent. I vår svenska iver att vara duktiga och strikta gör vi en betydligt mera avgränsad definition av skydd än andra länder, skriver Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, i en ledare i Skogsmagasinet: "Det blir ungefär som att våra myndigheter bestämmer sig för att det bara är äpplen som får kallas frukt medan andra länder låter både äpplen, päron och bananer landa i sina fruktkorgar." / Norra Skog
  Läs mer
 • Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska: "Då måste utsläppen minska ännu mer"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Den globala uppvärmningen kan bli ännu större än tidigare beräkningar. Hittills har vegetationen dämpat klimatförändringen genom att ta upp en del av den koldioxid som släpps ut, men träd och andra växters upptag av koldioxid riskerar att minska. Det visar en internationell forskningsstudie där Umeå universitet deltar. Professor Jürgen Schleucher: "Vegetationens upptag har köpt oss tid i klimatarbetet. Men upptaget kommer sannolikt att minska i framtiden, bland annat eftersom temperaturhöjningen kommer att dämpa fotosyntesen. Då kommer det istället att krävas ännu större minskningar av utsläppen. Det är glädjande att denna forskning har bidragit till EUs beslut att höja klimatmålen för år 2030". / Umeå Universitet
  Läs mer
 • "Levande skogar behöver bättre preciseringar"

  Kategori: Skog
  Det tar tid att se effekter av miljöhänsynen i skogen. Arbetet skulle dock underlättas av bättre preciseringar av miljömålet Levande skogar. Linda Eriksson, Skogsindustriernas skogsdirektör, kommenterar Skogsstyrelsens senaste uppföljning: "Jag skulle välkomna mer konkreta och mätbara delmål kopplade till de förutsättningar vi vill skapa i skogen för en rik biologisk mångfald. Det skulle kunna ge stöd och vägledning åt det praktiska naturvårdsarbetet, vilket nuvarande preciseringar inte gör." / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Förändringar krävs om biologisk mångfald ska bevaras: "Vi tar gärna den utsträckta handen"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Djupgående förändringar krävs av svenskt skogsbruk om vi ska kunna bevara biologisk mångfald. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut, skriver WWF och Naturskyddsföreningen i en replik på Altinget: "När Skogsindustrierna nyligen lanserade sin rapport om skogens biologiska mångfald sträckte vd Viveka Beckeman ut handen för en konstruktiv dialog. Vi tar gärna Skogsindustriernas utsträckta hand. Vi ser att stora förändringar behöver ske inom skogsbruket och vill inget hellre än att det anpassas efter de gränser som naturen själv sätter." / Altinget
  Läs mer
 • Geodata visar vägen på virtuell naturvårdsslinga

  Kategori: Klimat & Miljö
  Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. Den virtuella rundvandringen, berättelsekartan, är i själva verket ett interaktivt webbverktyg. Med hjälp av verktyget tar du dig runt på en kunskapsslinga som även finns fysiskt i fält på Skogssällskapets demonstrationsfastighet Bredvik norr om Rimbo i Uppland. / Skogforsk
  Läs mer
 • "Befängt av EU-kommissionen" - skog är en hållbar investering och råvara för framtiden"

  Kategori: Skog
  EU-kommissionens förslag att skogsråvara inte skulle vara en miljömässigt hållbar investering är befängd. Att låta slutavverka skog är att härma naturliga processer som krävs för att upprätthålla olika växters livscykel, skriver Amalia Mattsson, Edeby, Hallstavik, i en debattartikel i Land Skogsbruk: "Den växande skogen tar upp koldioxid och så länge tillväxten är större än avverkningen har skogen ett nettoupptag av koldioxid. Därför ska vårt skogsbruk i stort ses som en hållbar investering. I allra högsta grad en råvara för framtiden!" / Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor