Nyheter
 • Per Matses utsedd till tf VD för Sveaskog

  Kategori: Skog
  Etiketter: Sveaskog, Per Matses
  Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare CFO och vice VD, till tillförordnad VD från och med den 18 januari 2021. Hannele Arvonen lämnar som VD. / Sveaskog
  Läs mer
 • Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: SIS, naturolyckor
  Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande. / Svenska Institutet för Standarder
  Läs mer
 • Sveaskog höjer timmerpriserna i Mellansverige

  Kategori: Skog
  Etiketter: Sveaskog, timmerpriser
  Konjunkturen på marknaden för trävaror är god, och Sveaskogs timmerkunder efterfrågar mer råvara. Därför höjer Sveaskog priset på det timmer som köps in från skogsägare i Mellansverige. Prishöjningen är 30-45 kr/ kubikmeter toppmätt, och gäller på normaltimmer från den 18 januari. "Det är glädjande att våra timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter", säger Roger Johansson, chef för extern virkesanskaffning i Sveaskogs marknadsområde Syd. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stora granbarkborreskador väntas i år - men sannolikt mindre än ifjol

  Kategori: Skog
  Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under år 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick till ett värde av runt 3,5 miljarder kronor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mellanskog fortsätter med "Stoppa Borrarna"

  Kategori: Skog
  Mellanskog fortsätter under år 2021 att samverka i projektet Stoppa Borrarna där syftet är att tillsammans bekämpa granbarkborren. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även myndigheter, andra skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. "Granbarkborren är fortsatt prioriterad för oss på Mellanskog och vi jobbar hårt med att försöka begränsa omfattningen", säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog och medlem i projektets styrgrupp. / Mellanskog
  Läs mer
 • Scandbio utökar i Norberg - mark för större råvarulager

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Scandbio, Pellets
  Pelletstillverkaren Scandbio väljer att satsa under pandemin för att säkra framtida tillväxt. Vid fabriken i Norberg har man tecknat ett köpeavtal för att utöka tomten med 24 000 kvadratmeter för en kommande expansion av råvarulagret. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Coronaläget ställer stora krav på förebyggande säkerhetsarbete inom naturturism

  Kategori: Friluftsliv & jakt
  Som naturturismföretagare och leverantör av upplevelser i svensk natur är det alltid viktigt att leverera säkra produkter. Under den period vi nu lever i med en pandemi att förhålla oss till, ställs ytterligare krav på dig som företagare att leverera säkra upplevelser. Vår bransch verkar inom en stor bredd och det finns många föreskrifter som du som företagare förväntas förhålla dig till. Det är därför viktigt att kontinuerligt se över sina produkter och arbeta för ett säkert värdskap. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Nödrop från Malmö stad: "Vi måste få stopp på vandaliseringen av träd!"

  Kategori: Skog
  Malmö stad går nu ut till allmänheten och begär hjälp för att få stopp på vandaliseringen av träd på allmän plats. Under hösten och vintern har 155 träd vandaliserats. Barken, trädens ”hud”, har skrapats av. Det är inte säkert att de överlever. / Malmö stad
  Läs mer
 • Stora Ensos biogaspartnerskap med Gasum förvandlar avfall till grön energi

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Stora Enso, biobränsle
  Produktionen av Multicopy paper är på väg att bidra till biobränsleproduktionen i Sverige. Energibolaget Gasum och Stora Enso ska tillsammans omvandla avfall till förnybar grön energi. / Stora Enso
  Läs mer
 • ”Träd fram mot en gemensam värdegrund”

  Kategori: Skog
  Den breda marknadsföringen av skogsnäringen har fokuserat på hur mycket skog vi har. Det borde också handla om hur mycket mer träd vi kan få, till glädje och nytta för alla, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk. ”De många konflikterna i skogsbruket handlar om hur skogen ska brukas, men i botten finns, trots allt, ett gemensamt, passionerat, förhållande till träd. / Land Skogbruk
  Läs mer

Sidor