Nyheter
 • "Ovanligt stor osäkerhet för skogsägare"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  På längre sikt finns det inte någon tvekan om att efterfrågan på massaved är stor. Men det är fortfarande stor osäkerhet om betalningsförmågan för biobränslen, skriver Knut Persson i en ledare i Land Skogsbruk. Han är oroad för fortsatt stor osäkerhet om den framtida skogspolitiken. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Unikt samarbete tar viktiga steg mot ett kommersiellt batteri av papper

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  BillerudKorsnäs arbetar tillsammans med Uppsala universitet för att göra verklighet av energilagring i förpackningar och papper. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som BillerudKorsnäs vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Södra höjer virkespriserna

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Södra, timmerpriser
  Den höga efterfrågan på timmer håller i sig. Därför höjer Södra nu priset för grantimmer, talltimmer, klentimmer och kubb. Södras sågverk i Götaland fortsätter att producera på en hög nivå och efterfrågan på timmer är stor. Det gäller för såväl normaltimmer av gran och tall som för klentimmer och kubb. "Det var länge sedan efterfrågan på sågråvara var så hög som nu", säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog. / Södra
  Läs mer
 • Kopparfors Skogar storsatsar på Arevos miljövänliga biostimulant

  Kategori: Skog
  Det Wallenbergägda skogsbolaget Kopparfors Skogar väljer att satsa stort på Arevos miljövänliga biostimulant. Förra året använde man arGrow till en miljon tall- och granplantor. I år väljer man att behandla mer än dubbelt så många plantor. "Det är en god investering, både för lönsamhet och för hållbarhet", konstaterar Lars Sängstuvall, skogschef på Kopparfors Skogar. / Kopparfors Skogar
  Läs mer
 • COVID-19: Uppdaterade riktlinjer för skogsrevision

  Kategori: Skog
  PEFC International har uppdaterat riktlinjerna för genomförande av skogsrevisioner under rådande restriktioner på grund av coronapandemin. Dokumentet är bland annat uppdaterat med avseende på tidsfrist för interna revisioner i gruppcertifikaten. Revisioner planerade till slutet av 2020 får nu skjutas fram sex månader. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • SCA stänger pappersmaskiner

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Etiketter: SCA, pappersmaskiner
  Onsdagen den 20 januari 2021 producerades den sista rullen papper på SCAs pappersmaskin 5 på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. PM5 producerade obestruket tryckpapper för tidningar, tidskrifter och reklamtryck och hade en kapacitet på 255 000 ton papper per år. Pappersmaskinen togs i drift år 1985. PM5 kommer nu att monteras ned för att ge plats för företaget Renewcells återvinning av textilfiber, som beräknas komma igång på Ortvikens industriplats under år 2022. / SCA
  Läs mer
 • Konflikter om skogen upplevs allt mer handla om politik och kultur

  Kategori: Skog
  Känslor spelar stor roll för skogsägarna. Konflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar och påverkas av skogskonflikter i södra Sverige. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Ny SNF-kampanj: "Tyst skog"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Den biologiska mångfalden i skogen är i akut kris. Artrika skogar kalavverkas i stor utsträckning och ersätts av artfattiga skogsplanteringar. Därför startar Naturskyddsföreningen nu kampanjen “Tyst skog” med målet att nyansera bilden av tillståndet i den svenska skogen. / Naturskyddsföreningen
  Läs mer
 • Ökad areal avverkningsanmäld skog i december

  Kategori: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog ökade med 33 procent i december 2020, jämfört med december 2019. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var mer än fem gånger större än samma tid förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsfastighetspriserna år 2020: Skåne i topp och Gotland i botten

  Kategori: Skog
  Etiketter: fastighetspriser, Svefa
  Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna stigit med 10 procent sedan 2018. / Svefa
  Läs mer

Sidor