Nyheter
 • PEFC förlänger övergångsperioden för nya spårbarhetstandarden till 14 augusti 2022

  Kategori: Skog
  PEFC förlänger övergångsperioden för den nya internationella standarden för spårbarhet med ytterligare sex månader. Nu kan certifieringsbolag ackrediteras för PEFC:s nya internationella standard för spårbarhet då den har godkänts av EA (European co-operation for Accreditation). Samtidigt har PEFC International förlängt övergångsperioden för införande av den nya standarden med ytterligare 6 månader från 14 februari 2022 till 14 augusti 2022. Detta för att underlätta för ackrediteringsorgan och certifieringsbolag i rådande coronasituation. / PEFC Sverige
  Läs mer
 • Ambitiöst forskningsmål för flis får 0,4 MSEK: "Effektivare användning av vedråvaran"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Jessica Gard Timmerfors får ta emot 0,4 MSEK från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond när fonden för första gången delar ut utmärkelsen Young Researcher´s Award. ”Genom att studera flis med hjälp av moderna metoder och tekniker lägger Jessica Gard Timmerfors grunden för ökade möjligheter till en effektiv användning av vedråvaran. Dessutom lyfter hon fram flis som ett forskningsområde som är relevant och aktuellt för både industrin och akademin” heter det i motiveringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Utveckling av handelslösning för ekologisk kompensation: "Gynnar biologisk mångfald"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Idag saknas ett system för att på ett trovärdigt och kostnadseffektivt sätt kunna sälja och köpa ekologisk kompensation och klimatkompensation som gynnar biologisk mångfald. Men behovet är stort. Calluna AB går nu in med en stark konstellation och söker medel från Vinnova för att utveckla just detta – projektet EcoComp. "Vi håller tummarna att ansökan godkänns så att vi kan fortsätta ta fram det som behövs för att genomföra detta i stor skala i Sverige!", säger Maria Thorell på Calluna, idéutvecklare till EcoComp Steg 1. / Calluna
  Läs mer
 • Skogsnäringen – en viktig regional aktör

  Kategori: Politics & Finance
  Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden. Skogsnäringen har länge betytt mycket för den svenska ekonomin och för utvecklingen av välfärden. Nu kan Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna presentera nya siffror för branschens bidrag till samhällsekonomin i rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Energiföretagen förklarar: Sveriges resa mot minskade koldioxidutsläpp - bioenergins roll

  Kategori: Klimat & Miljö
  Koldioxidutsläppen i Sverige var som högst kring 1970 och har sedan dess minskat till mindre än hälften. Utbyggnaden av kärnkraften och ökad användning av biobränslen gav den snabbaste minskningen av koldioxidutsläpp hittills, vilket skedde inom industrin och uppvärmningen. På senare år har vindkraftens utbyggnad bidragit till att Sverige kunnat exportera el med bra klimategenskaper. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Energiföretagen förklarar. / Energiföretagen
  Läs mer
 • Brevskrivare mot bioenergi: "Är de som skriver verkligen experter?"

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Svebio, Bioenergi
  I en tid där allt färre skriver brev ägnar sig olika konstellationer åt att skriva brev till politiska ledare för att få stopp på eller begränsa användningen av biobränslen. En del av breven är normal kampanjverksamhet från miljöorganisationer. Andra brev är ”forskarupprop”, som vi, underförstått, bör ge större tyngd. Men hur förhåller det sig? Är de som skriver under breven verkligen experter på det de framför till politikerna? Kjell Andersson, Svebios näringspolitiske chef, diskuterar detta i sin blogg. / Svebio
  Läs mer
 • Limträ – en självklarhet i den cirkulära ekonomin

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen, skriver Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar: 365 MSEK

  Kategori: Skog
  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2021 att 365 miljoner kronor tillförs Skogsstyrelsen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Regeringen
  Läs mer
 • Biodrivmedel – avgörande för att nå klimatmålen

  Kategori: Bioenergi
  Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en hållbar transportsektor, med hjälp av bland annat biodrivmedel. För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet, skriver Gustav Melin, vd Svebio, Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige, Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet, i Södermanlands Nyheter: "Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen." / Södermanlands Nyheter
  Läs mer
 • Klimatneutral inte tillräckligt för att beskriva produkt: "Konsumenten vilseleds"

  Påståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring blir allt vanligare. Samtidigt anser Konsumentverket att de riskerar att vilseleda konsumenten. Myndigheten har gjort en utredning av rättsläget för klimatpåståenden och landat i ett antal slutsatser. / Konsumentverket
  Läs mer

Sidor