Nyheter
 • Limträ – en självklarhet i den cirkulära ekonomin

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen, skriver Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar: 365 MSEK

  Kategori: Skog
  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2021 att 365 miljoner kronor tillförs Skogsstyrelsen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Regeringen
  Läs mer
 • Biodrivmedel – avgörande för att nå klimatmålen

  Kategori: Bioenergi
  Klimatmålen är en av vår tids stora utmaningar och drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för att bidra till en hållbar transportsektor, med hjälp av bland annat biodrivmedel. För att vi i Sverige ska slippa tanka fossila drivmedel efter 2030, för de över fem miljoner fordonen som finns då, behöver politiken ta ett helhetsgrepp om hållbar mobilitet, skriver Gustav Melin, vd Svebio, Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige, Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet, i Södermanlands Nyheter: "Tillsätt en kommission alternativt strategi för förnybara drivmedel, i likhet med elektrifieringskommissionen." / Södermanlands Nyheter
  Läs mer
 • Klimatneutral inte tillräckligt för att beskriva produkt: "Konsumenten vilseleds"

  Påståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring blir allt vanligare. Samtidigt anser Konsumentverket att de riskerar att vilseleda konsumenten. Myndigheten har gjort en utredning av rättsläget för klimatpåståenden och landat i ett antal slutsatser. / Konsumentverket
  Läs mer
 • För första gången: fler tallplantor än granplantor

  Kategori: Skog
  Under år 2020 levererades för första gången, sedan undersökningen startade, fler tallplantor (204 miljoner) än granplantor (190 miljoner). Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över levererade skogsplantor.
  Läs mer
 • Skogsindustrierna bjuder in miljörörelsen till rundabordssamtal om biologisk mångfald

  Kategori: Klimat & Miljö
  Vi ser ingen kris för den biologiska mångfalden, men vi är alltid öppna för diskussioner om hur hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald kan kombineras med moderna skogsbruksmetoder. Det skriver Skogsindustriernas VD Viveka Beckeman och styrelseordförande Henrik Sjölund, Holmen, i en slutreplik på Altinget: "Det gläder oss att WWF och Naturskyddsföreningen vill ta vår utsträckta hand för en konstruktiv dialog. Vi håller helt med om att det första steget är att enas om utgångsläget. En dialog om skogsbruk och biologisk mångfald, grundad på fakta, är precis vad som behövs. Vi bjuder nu in WWF, Naturskyddsföreningen med flera till rundabordssamtal och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog." / Altinget
  Läs mer
 • Första renodlade faunan för ädellövskogen

  Kategori: Skog
  Det våras i ädellövskogen och inom kort står den i full blom. Professor Jörg Brunet har kartlagt det artrika marktäcket med blåsippor, vitsippor och ett hundratal andra arter. Det har resulterat i den första renodlade floran för ädellövskogen, men en beskrivning av alla arterna tillsammans med råd och tips hur de unika miljöerna kan gynnas med ett anpassat skogsbruk. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • SCA:s ingenjörspodd om "Framtidens fabrik"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Dags för säsongens sjätte avsnitt av ”SCAs ingenjörspodd”. Ekonomichefen inom pappersmassa, Andreas Ewertz, kommer på besök. Han har tillsammans med en av SCA:s poddvärdar varit med i ett spännande projekt som heter ”Framtidens fabrik”. Ett aktuellt område på flera sätt, inte minst eftersom SCA genomför stora investeringar i deras industrier. Tillsammans med poddvärdarna resonerar Andreas om hur arbetsplatserna kan se ut i framtiden. Det rör bland annat teknik, arbetssätt och mångfald. En del i avsnittet handlar också om ekonomitips, där Andreas som Investor Relations-expert delar med sig av sina erfarenheter. / SCA
  Läs mer
 • Sveaskog hoppar av "Svenska Skogen"

  Kategori: Skog
  Etiketter: Svenska Skogen, Sveaskog
  Sveaskog har beslutat att bolaget går ur initiativet Svenska Skogen. Sveaskog har därför meddelat Svensk Skogskommunikation AB att bolaget avser lämna initiativet när gällande avtal upphör i juni 2022. "Vår nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera kommunikationsinsatser utifrån vår egen kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under hösten har vi nu beslutat att lämna initiativet", säger Per Matses, VD för Sveaskog./ Sveaskog
  Läs mer
 • 130.000 skogsplantor levererade - med skoter

  Kategori: Skog
  Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog och i veckan har ca 130 000 skogsplantor levererats ut i markerna runt Ullatti med hjälp av skoter, så kallade skoterplantor. Skoterplantor är ett leveranssätt som är lite udda men riktigt smart på svårtillgängliga platser som inte nås med bil, säger Tomas Jansson kundansvarig på Svenska Skogsplantor: "Skogsplantorna ska ju inte planteras än, men tack vare att vi levererar frysta plantor i låda kan vi utnyttja snön. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor