Nyheter
 • Så ser våra EU-parlamentariker på klimattullar

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Hur ser våra svenska EU-parlamentariker på föreslagna klimattullar (Carbon Border Adjustment Mechanism) inom EU? Bioenergi och biomassa ska inte klassas som koldioxidneutralt, enligt EU-parlamentet. Skogsindustrierna har ställt tre frågor till de svenska parlamentarikerna och fått svar från sex av dem. Frågorna kretsar kring den del av inspelet som rör biomassa och bioenergi, som parlamentet menar inte ska definieras som koldioxidneutralt. Parlamentet vill också att koldioxiden i biomassa och bioenergi ska prissättas. Därmed vill man införa en dubbelbokföring av koldioxidutsläpp från skogsbruket. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • WWF: Låt ekosystemen sätta ramarna

  Kategori: Skog
  Etiketter: WWF, Land Skogsbruk
  Vårt syfte är att påverka våra beslutsfattare att ta fram en ny skogspolitik där ekosystemen sätter ramarna för hur vi ska behandla våra skogar. Vi är övertygade om att det är det långsiktigt rätta för att stärka den biologiska mångfalden och skapandet av ett mer långsiktigt hållbart och resilient skogsbruk. Det skriver Peter Robertnz, WWF, i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Mer än 16,4 miljoner hektar skogsmark nu PEFC-certifierade

  Kategori: Skog
  Arealen PEFC-certifierad skogsmark i Sverige ökade under år 2020 med närmare 580 000 hektar. Det innebär att totalt 16 425 463 hektar skogsmark nu brukas i enlighet med PEFC:s Skogsstandard för hållbart skogsbruk. Antalet avtal för PEFC-skogscertifiering i grupp ökade också under förra året med drygt 900 stycken till totalt 48 915 avtal liksom antalet gruppcertifierade entreprenörer som ökade från 3 490 till 3 650 stycken. / PEFC Sverige
  Läs mer
 • Skogsindustrierna: Alla arter kan fortleva i skogen - fel fokus om biologisk mångfald

  Kategori: Skog
  Debatten om biologisk mångfald har ofta fel fokus. I stället för att prata om hur många procent skogsmark som ska undantas från brukande, borde fokus ligga på att öka kvaliteten på naturhänsynen i den brukade skogen, skriver Skogsindustriernas Viveka Beckeman, vd, och ordförande Henrik Sjölund, Holmens vd, på Altinget: "Vår ledstjärna är sedan länge att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet och det har lett till goda resultat. Nu sätter vi målen högre för att bygga på de insatser som vi ser fungerar." / Altinget
  Läs mer
 • Skogsbruk har liten påverkan på granens genetiska diversitet: "Men följ utvecklingen noga"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Den genetiska variationen i gran skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal skog från kust till fjälltrakter i Västerbotten. Men med nya skogsbruksmetoder i framtiden kan risker uppstå. Det skriver Helena Eklöf i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 26 mars vid Umeå universitet: "Vi måste noggrant övervaka utvecklingen och vara medvetna om de risker som kommer med exempelvis ett eventuellt införande av klonskogsbruk, där man använder identiska individer av samma träd istället för att så frön eller driva upp plantor från frön", säger hon. /Umeå Universitet
  Läs mer
 • Så resonerar Mellanskog: Låt medlemmarna bruka sin skog utifrån egna mål och visioner

  Kategori: Skog
  På Mellanskog säger vi att man ska få vara skogsägare på sitt sätt. Det betyder att alla våra medlemmar brukar skogen utifrån sina egna mål och visioner. Att vi gör lite olika är en styrka, varierade skogar skapar större biologisk mångfald och ökad motståndskraft mot olika typer av skador. Att göra hyggesfria åtgärder i vissa skogsbestånd kan vara ett sätt att nå målen, men det finns inte en lösning som passar alla skogar och mål. / Mellanskog
  Läs mer
 • Baltpool börjar handel med återvunnet trä

  Kategori: Bioenergi
  International Biomass Exchange Baltpool, den internationella handelsplatsen för biobränsle, utökar sin verksamhet genom att starta handel med en ny produkt - återvunnet trä. Detta ger företag som hanterar bygg- och industriavfall möjlighet att delta i auktioner rörande återvunnet trä för leverans till energi- och värmeproducenter i de baltiska och skandinaviska länderna. / Svebio
  Läs mer
 • Rekord i insamlade förpackningar år 2020 - så bra är Sverige på att återvinna

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Ett ökat engagemang för miljö och nya beteenden i samband med pandemin är två möjliga orsaker till att fler förpackningar än någonsin lämnas till återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare. Ökningen är störst för pappersförpackningar som har ökat med 16 procent. / Förpacknings- och tidningsinsamlingen
  Läs mer
 • Minskad areal avverkningsanmäld skog i februari - men tredubbling i fjällnära skog

  Kategori: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i februari 2021 minskade med 9 procent jämfört med februari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var dock drygt tre gånger större än förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tacka Tinhs forskning om du slipper måla om ofta - så ska träfasaderna hålla längre

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Att välja rätt trä och rätt färg för en träfasad, men också att hushålla med resurser och utnyttja det man har på bästa möjliga sätt. För Tinh Sjökvist, som forskar om träskydd vid Linnéuniversitetet, har hållbarhet flera dimensioner. För Tinh Sjökvist, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet, är hållbarhet inte ett modeord utan något hon arbetar med varje dag. Hon forskar nämligen om hur man kan göra fasader på målade trähus mer hållbara, så att man slipper måla om dem så ofta.
  Läs mer

Sidor