Nyheter
 • 40.000 inlagor till EU fick effekt: "Välkommet - vi behöver skogen i omställningen"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Etiketter: taxonomi, EU
  Protester från Norden och skogsindustrin tycks ha fått gehör när EU-kommissionen nu kommer med nya förslag till klassificering av hållbara investeringar. " Det är välkommet, för vi behöver skogen i omställningen", säger Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. EU:s så kallade gröna taxonomi är till för att locka investeringar till hållbar verksamhet. Tanken är att klassificeringen ska vara en standard i hela EU och hjälpa till att nå målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Tidigare förslag från EU-kommissionen stötte dock på stort motstånd, med över 40 000 inlagor från olika håll. Inte minst från Norden har protesterna varit starka. / Göteborgs-Posten
  Läs mer
 • Framgång för bioenergi och skogsbruk i nytt taxonomiutkast: "EU har tänkt om"

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Kritiken mot de tekniska kriterierna i EU:s hållbarhetstaxonomi har fått EU-kommissionen att tänka om i flera centrala frågor. Det framgår av ett läckt utkast som distribuerats till EU:s medlemsländer i väntan på att en mer skarp version av kriterierna kommer att presenteras i nästa månad. Eric Birksten, rapporterar i Nyhetsbrevet Energimarknaden: "För svensk del finns det flera positiva nyheter - tidigare skrivningar om skärpta regler för hållbart skogsbruk har strukits och bioenergi klassas enligt utkastet som en hållbar, förnybar energikälla. Däremot exkluderas fortfarande biodrivmedelsproduktion beroende av fossil råvara från hållbarhetstaxonomin." / Nyhetsbrevet Energimarknaden
  Läs mer
 • Intresset ökar snabbt i Sverige för LVL - Metsä Wood söker samarbetspartners

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: LVL, Metsä Wood
  Metsä Wood söker nu samarbeten med tillverkare av prefabricerade träelement i Sverige. Skälet är det ökade intresset i Sverige för LVL (skivor eller balkar tillverkade genom limning av tunna lager av fanér). Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige, säger: "Vi ser ett ökat intresse för Kerto LVL i Sverige. LVL har ett bättre förhållande mellan styrka och vikt än KL-trä, vilket möjliggör slankare konstruktioner och längre spännvidder. Våra jämförelser visar dessutom att man får ut mer bostadsyta om man använder LVL, / Metsä Wood
  Läs mer
 • "Mediabilden av skogen behöver breddas"

  Kategori: Skog
  Det är mycket bra att klimat- och miljöfrågorna bevakas allt mer hos flera breda nyhetsredaktioner. Det borde finnas både intresse och underlag för en bredare rapportering om skogsbruk med fler vinklar. Vi kommer att fortsätta dela med oss av våra nyheter och tar gärna både följdfrågor och debatter om skogens alla nyttor och möjligheter, skriver Jenny Spets Wojarski, Skogsindustriernas kommunikationsdirektör, med anledning av rapporten nyligen från Näringslivets Medieinstitut som granskat medierapporteringen i bl a SVT. / Skogsinduistrierna
  Läs mer
 • Skogen som tillväxtmotor: 7 MSEK till länen

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Nu är det klart att länen får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med dessa är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu är Svenska PEFC:s standardrevision igång

  Kategori: Skog
  Den 23 mars hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Mårten Larsson, senast skogsdirektör på Skogsindustrierna, valdes till ordförande för det Forum med intressenter i skogsbruket i vid mening som nu ska ta fram ett förslag till uppdaterad standard. Drygt 40 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk vid startmötet för den femte revisionen av Svenska PEFC:s certifieringsstandard sedan starten år 2000. / Svenska PEFC
  Läs mer
 • Framgångsrikt återvätningsprojekt i Trunhatten - gynnar både Östersjön och Vänern

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: Trunhatten, Sveaskog
  Sveaskog har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen arbetat för att återställa ett område sydost om Åtorp i Örebro län. Det är ett arbete som i förlängningen skapar nytta för både Östersjön och Vänern. Alltmer odlingsbar mark togs i anspråk av både jord- och skogsbruk under 1800-talet. "Vi har återställt hydrologin och det kan bli viktigt bland annat för grundvattnet, vilket skapar positiva effekter för vattnet till Stockholm och Göteborg, via Svartån och Hjälmaren och via Göta älv och ända till Kattegatt", säger Rune Andersson på Sveaskog. / Sveaskog
  Läs mer
 • Södras nya fabrik för KL-trä närmar sig – kapaciteten för trästommar ökas tio gånger

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: KL-trä, Södra
  Södras korslimmade trä, KL-trä, går varmt på marknaden. Därför satsar Södra på en ny fabrik som kommer att öka produktionskapaciteten av trästommar med tio gånger. Nu inleds stommontaget av den nya fabriken vid kombinatet på Värö norr om Varberg. Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra: "Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och den nya anläggningen är en viktig milstolpe i Södras satsning att bli en av Nordens ledande aktörer inom massivt träbyggande." / Södra
  Läs mer
 • Trä från Setra i Siljansnäs nya utsiktstorn

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Setra Group, limträ
  Träindustriföretaget Setra levererar stommarna i form av limträ och korslimmat trä till det nya utsiktstornet intill Naturum vid Siljansnäs. Byggnaden har beställts av Naturvårdsverket, som företräds av Länsstyrelsen i Dalarna. Konstruktionen kännetecknas av höga krav på brandsäkerhet och tillgänglighet. En invändig hiss gör så att alla ska kunna komma upp och njuta av utsikten. / Setra Group
  Läs mer
 • Norra Skog: Skogsutredningen missar målet - krångligare vara skogsägare

  Kategori: Politik & Ekonomi
  Skogsutredningen lever inte upp till utredningsdirektivet och missar därmed målet med sitt uppdrag. Norra Skog anser att förslaget sannolikt kommer leda till försvagad äganderätt och sämre förutsättningar för Sverige att klara klimatomställningen om förslagen genomförs fullt ut. Det blir även krångligare att vara skogsägare. / Norra Skog
  Läs mer

Sidor