Nyheter
 • Nödrop från Malmö stad: "Vi måste få stopp på vandaliseringen av träd!"

  Kategori: Skog
  Malmö stad går nu ut till allmänheten och begär hjälp för att få stopp på vandaliseringen av träd på allmän plats. Under hösten och vintern har 155 träd vandaliserats. Barken, trädens ”hud”, har skrapats av. Det är inte säkert att de överlever. / Malmö stad
  Läs mer
 • Stora Ensos biogaspartnerskap med Gasum förvandlar avfall till grön energi

  Kategori: Bioenergi
  Etiketter: Stora Enso, biobränsle
  Produktionen av Multicopy paper är på väg att bidra till biobränsleproduktionen i Sverige. Energibolaget Gasum och Stora Enso ska tillsammans omvandla avfall till förnybar grön energi. / Stora Enso
  Läs mer
 • ”Träd fram mot en gemensam värdegrund”

  Kategori: Skog
  Den breda marknadsföringen av skogsnäringen har fokuserat på hur mycket skog vi har. Det borde också handla om hur mycket mer träd vi kan få, till glädje och nytta för alla, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk. ”De många konflikterna i skogsbruket handlar om hur skogen ska brukas, men i botten finns, trots allt, ett gemensamt, passionerat, förhållande till träd. / Land Skogbruk
  Läs mer
 • Stockholms första innerstadskvarter i massivträ växer fram - Cederhusen

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: Woodnet, Cederhusen
  För mindre än ett år sedan lanserade Folkhem de första bostäderna i projektet Cederhusen, som blir Stockholms första innerstadskvarter i massivträ. När år 2020 summeras kan man konstatera att det har varit ett stort intresse för projektet och över 70 procent av de 111 bostäder som släppts till försäljning är sålda. / Woodnet
  Läs mer
 • AB Rundvirke växer - fusionerar in två dotterbolag

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Etiketter: AB Rundvirke
  AB Rundvirkes dotterbolag, AT-Träkomponent och Östanåsågen AB, kommer att fusioneras in i moderbolaget efter beslut av bolagens styrelser. Fusionen görs för att stärka bolagens produktionsenheter och fokus på högkvalitativa snickeri och specialprodukter. AB Rundvirke kommer efter fusionen att omsätta 350 miljoner kronor. / Woodnet
  Läs mer
 • Stora Ensos pelletsförpackningar vinner globalt Worldstar designpris

  Kategori: Klimat & Miljö
  Stora Ensos design för miljövänliga pelletsförpackningar belönades med ett prestigefyllt Worldstar-pris. Den förnybara och återvinningsbara förpackningen är utformad för tung användning vid transport och lagerhållning av träpellets för uppvärmning. Den tilldelade förpackningen är ett hållbart alternativ till den standardplastpåse som används i pelletsindustrin./ Stora Enso
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Se över din skog efter snöovädret

  Kategori: Skog
  Det kraftiga snöovädret över norra Sverige mattas nu av. Det kan ha uppstått skador på skog och som skogsägare är det viktigt att du ser över din fastighet. Men var noga med säkerheten! När det är möjligt och säkert att gå ut i skogen igen, är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget. Färskt stormskadat virke ska transporteras ut från skogen före sommaren, annars riskeras massförökning av skadeinsekter och skador på stående skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Är det bra för klimatet att göra biokol av julgranar?

  Kategori: Bioenergi
  I stort sett alla svenska julgranar blir värme efter helgerna. Så har det varit sedan många år tillbaka eftersom det inte är tillåtet att deponera brännbart organiskt avfall på soptipp som man gjorde förr och fortfarande gör i stora delar av Europa och världen. Vårt deponeringsförbud infördes 2002 och skärptes ytterligare 2005. Eftersom ett modernt kraftvärmeverk har en mycket hög verkningsgrad blir nära 100 procent nyttig energi i form av el och värme. Kjell Andersson, Svebios kommunikationschef, reder ut. / Svebio
  Läs mer
 • "Forskningssatsa ännu mer på skogsnäringen"

  Kategori: Forskning & utbildning
  Regeringen har presenterat sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande åren. Skogsindustrierna anser att de ökade generella anslagen till forskning och forskningsinfrastruktur är mycket positiva, men hade velat se fler riktade satsningar på skogsnäringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • 100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

  Kategori: Bioenergi
  Över 100 projekt i portföljen efter sex års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. "Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor