Nyheter
 • Skogsstyrelsen begär mer pengar till naturvård

  Kategori: Klimat & Miljö
  Skogsstyrelsen begär 800 miljoner kronor extra per år för arbete med naturvårdande skötsel, områdesskydd och intrångsersättningar de kommande tre åren. Det framgår av myndighetens budgetunderlag som nu är lämnat till regeringen. "Läget för Skogsstyrelsens arbete med att bevara miljövärden och skydda skogar med höga naturvärden är mycket ansträngt. Om vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag att verka för stärkta och bevarade miljövärden behöver vi få tillräckligt med ekonomiska medel för detta", säger Herman Sundqvist, generaldirektör. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stigande kostnader för klimatförändringar: "Satsa mer på green tech"

  Kategori: Klimat & Miljö
  Etiketter: Kearney, klimatkrisen
  En ny rapport från det internationella konsultföretaget Kearney visar att kostnaderna för klimatförändringarna stiger. Totalt landade kostnaderna för klimatrelaterade naturkatastrofer under föregående decennium på 3 biljoner dollar. Det krävs ökade investeringar i green tech och mer internationellt samarbete för att hejda utvecklingen. Den globala ekonomiska utvecklingen påverkas starkt av klimatkrisen. "Investerare och företag behöver satsa ännu mer på utvecklingen inom green tech. Genom nya tekniska lösningar och ökade satsningar på förnybar energiproduktion kan vi dämpa de framtida samhällskostnaderna", säger Jonatan Matsson som är Sverigechef på Kearney. / Kearney
  Läs mer
 • Lyxsituation med bioenergin: "Bejaka den!"

  Kategori: Bioenergi
  Det är svårbegripligt att så många tycks ha glömt bort bioenergins förträfflighet. Vi fångar här helt ren solenergi utan att varken behöva solpaneler från Kina, bygga sopberg av ej återvinningsbar glasfiber eller för miljö och människor extremt påfrestande batteriproduktion. Var vedeldare vet viken enorm kraft som är inlagrad i en vedkubbe. Med bioenergi behöver vi heller inte forska och investera i att försöka fånga och lagra koldioxid. För vi tillför ingen till atmosfären. Det skriver Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt, i Bioenergi: "Sverige är extremt väl rustat för bioenergiproduktion. Det är en lyxsituation som vi ska bejaka. Vi behöver inte i så hög grad som många andra länder gå tekniska, miljöbelastande omvägar för att producera och lagra ren och helt naturlig energi." / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Familjeskogsbrukarna är de bästa ambassadörerna: "Låt dem bli mer synliga"

  Kategori: Skog
  Beröringsskräcken inför EU gick för långt. Det hade nog varit bättre om Finland och Sverige tillsammans fört in skogsbruket i EU, tagit för sig av nyckelposter och visat vägen. Om vi fått en del bidrag till landsbygdsutveckling med skogliga förtecken hade det inte varit någon nackdel, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Vi är många som är övertygade om skogsbrukets möjligheter att möta framtidens utmaningar. Det räcker inte med att slå sig till ro med den insikten. Helt säkert är familjeskogsbrukare de främsta ambassadörerna för vårt skogsbruk. Det finns all anledning att låta dessa bli mer synliga i omvärlden. Och även på hemmaplan." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Sista tryckpappersrullen har lämnat Ortviken - en SCA-epok går i graven

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Etiketter: tryckpapper, SCA, Ortviken
  Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stängde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCAs samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott. / SCA
  Läs mer
 • "Orimligt jämföra svenska planterade skogar med plantager i Sydamerika"

  Kategori: Skog
  I den allt hetare skogsdebatten hörs allt som oftast jämförelser mellan svenska planterade skogar och plantager i Sydamerika. En jämförelse som är orimlig på flera nivåer men som lurar många som inte ser skogen för träden. Det skriver Björn Schubert i en krönika i Skogsaktuellt: "Dessa plantager har en omloppstid på runt sju år, ja du läste rätt, sju år. Då har svensk skog endast kommit in i röjnings­stadiet. Den svenska skogen utvecklas under betydligt längre tid än så och så gör även de värden som finns där, därför är det fel att bilda sig en uppfattning om hela det svenska skogsbruket utifrån en ögonblicksbild av hur skogen ser ut just nu. " / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • "Ingen konflikt mellan hållbart skogsbruk och att använda biobränsle för energi"

  Kategori: Bioenergi
  Debatten kring skogsbruk och skogsanvändning har kommit att bli fokuserad på just biobränsle. Men skog avverkas inte för att bli el och värme i Sverige, skriver Ulf Wikström, Stockholm Exergis hållbarhetschef, i en blogg: "Skog avverkas för att bli möbler, hus, pappersprodukter och annat. Det som används som biobränsle för el- och värmeproduktion är rester från skogsbruket (t.ex. grenar, toppar och gallringsrester) och sågverksindustrin (t.ex. sågspån) samt trä som skadats av brand, svamp eller angripits av granbarkborre. Det är resurseffektivt att använda bioenergi i form av restprodukter från olika industrier i svenska kraftvärmeverk med mycket hög verkningsgrad." / Stockholm Exergi
  Läs mer
 • Packoplock - koldioxidneutrala förpackningar svarar på e-handelskonsumentens uppmaning

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Packoplock, en svensk förpackningsleverantör, kände en inspirerande förändring i e-handelsbeteendet – både konsumenter och säljare började be om helt koldioxidneutrala förpackningar för att stödja miljömedvetet tänkande. För Packoplock var lanseringen av en koldioxidneutral förpackningslinje ett naturligt steg framåt när deras kunder strävar efter att nå sina klimatmål. Packoplock förser små och medelstora e-handelsföretag med lådor, pappersutskickspåsar och andra produkter för att skicka de värdefulla föremål som människor beställer online. / Stora Enso
  Läs mer
 • Canon ser framtiden för bokutgivning i smarta böcker: "Sälj först - sedan skriv ut"

  Kategori: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Etiketter: Canon, smarta böcker
  Digitalisering inom publicering handlar inte bara om e-böcker. Trender inom trycktekniken revolutionerar också tryckta böcker. Många tänker på e-böcker när det handlar om digitala böcker, säger Frank Huigen, Canon Beneluxs director production printing products: "Men för Canon är digitalt tryck mycket mer än så. Vår bläckstråletryckteknik har gjort det möjligt för bokförlag att anta nya affärsmodeller som förbättrar deras effektivitet och kundservice och som håller pappersböcker konkurrenskraftiga. Konceptet som ligger till grund för detta tillvägagångssätt är att först sälja, sedan skriva ut". / Stora Enso
  Läs mer
 • Uppåt hos Norra Timber: Ny teknik, ny byggnad, nya rekord - ett tredje kantverk i Sävar

  Kategori: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Sävar Sågverk har inlett år 2021 med driftsättningen av ett tredje kantverk. Med hjälp av en helautomatiskt teknik förväntas tillgängligheten i såglinjen förbättras. Scannertekniken i kantverket är det senaste på marknaden och tillsammans med investeringar i två nya press-bandmaskiner har kapaciteten på sågen ökat ytterligare. / Norra Timber
  Läs mer

Sidor