ResultatResultat allt

Julgransenkät

Se resultat för 2008-2013 (2132 svar)   2014 (90 svar) 2015 (81 svar) 2016 (58 svar) 2017 (171 svar) 2018 (257 svar) 2019 (2 svar) Alla resultat (2791 svar)


1.1 Hur ordnar du din julgran?

Antal svar: 2652

1.2 Vilken sorts gran kommer du att ha i år?

Antal svar: 2783

1.3 Har ni flera julgranar?

Antal svar: 1685

1.4 Skulle du gärna köpa en Nordmansgran (kungsgran) om det fanns ett större utbud

Antal svar: 763

1.5 Vad tycker du om priset på julgranar?

Antal svar: 768

1.6 Har du någon gång knyckt en julgran?

Antal svar: 2782

1.7 Hur ofta knycker du julgranar?

Antal svar: 1681

1.8 Om du tar en julgran - tar du hänsyn till skogsägaren

Antal svar: 806

1.9 Var i Sverige bor du

Antal svar: 763

1.10 I vilken typ av bebyggelse bor du?

Antal svar: 762

1.11 På vilket sätt bor du?

Antal svar: 763