Ulrica Messing fick pris

Ulrica Messing får jubileumspris

Föreningen SkogsSverige delade ut jubileumspris till Ulrica Messing SkogsSveriges ordförande, Patrik André (t.v) samt projektledare Ivar Palo (t.h) delade 24 mars 2006 ut SkogsSveriges jubiléumspris bestående av två stålfigurer framställda av den småländske smeden Ralph Andersson i Bankeryd

Priset delades ut i samband med att SkogsSverige, skogsnäringens portal på Internet, firar tioårsjubileum. I anslutning till jubileet vill vi uppmärksamma goda informationsinsatser som haft stor betydelse för skogsnäringen. Den största enskilda händelsen som ligger relativt nära är förstår stormen Gudrun.

Bakgrunden
”Den 8-9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över Sverige. Det är den värsta stormen som drabbat Sverige under modern tid och den största utmaningen som svensk skogsnäring ställts inför. En hel landsdel och ett otal människor led stora förluster av såväl personlig som ekonomisk natur. Även om mycket återstår har regering, myndigheter, skogsnäring och tiotusentals enskilda personer bemästrat denna gigantiska uppgift på ett framgångsrikt sätt. Detta har endast varit möjlig tack vare stora insatser, snabba beslut och klar information kombinerat med en vilja till samarbete mellan alla parter.”

Nyckel - jubileumspris SkogsSverigeAtt välja pristagare
Svårigheten var att välja ut en värdig pristagare. Vi beslutade att inget pris skulle delas ut bland SkogsSveriges medlemmar, även om många givetvis gjort ett strålande jobb med att klara av all information som snabbt måste ut i ett krisläge. Det kändes riktigt att uppmärksamma någon utanför näringen.

Vi fastnade för att Ulrica Messing som snabbt var på besök i det stormdrabbade området för att på ort och ställa bilda sig en uppfattning om läget samt även visade stor medmänsklighet i sina kontakter med stormdrabbade skogsägare.

Motiveringen
Motiveringen för priset till Ulrica Messing är följande: Infrastrukturministern Ulrica Messing har med stort engagemang drivit igenom nödvändiga beslut, stöttat samverkan och bidragit till en god och klar information i efterdyningarna av stormen den 8-9 januari 2005. Hon blev en nyckelperson genom snabbt agerande och stor beslutsamhet.

Ängel - jubileumspris SkogsSverigeSkogsSverige på internet är också resultatet av samarbetsvilja och önskan att sprida klar information. I dag är ett 50-tal företag, myndigheter och organisationer medlemmar i Skogssverige.

-Det är jätteroligt att vi kunnat hålla på i tio år säger Ivar Palo. Jag tror att det är unikt att en internetportal kan leva och utvecklas under så lång tid.

SkogsSveriges jubiléumspris består av två stålfigurer framställda av den småländske smeden Ralph Andersson i Bankeryd (se bilder nedan). Den vänstra symboliserar en nyckelperson, den högra är en skyddsängel som förhoppningsvis kan hänga på ett bra ställe och vaka över svensk skogsnäring i framtiden.

 

Uppdaterad: