Hur mycket ved blir det då när jag staplar 30 m3 kluven ved?

tonyfelix@mail.bip.net
Hans Weslien
Jag har köpt ved och hamnat i tvist med säljaren hur mycket ved han har levererat! Därför undrar jag: Om jag köper 30 m3 ved i 3 meters längder (traven mätt l x b x h) och säljaren även klyver den, hur mycket ved blir det då när jag staplar den? Säljaren påstår att det bara blir 17 m3 staplat! Kan det stämma? Tacksam för ett förståeligt svar.....
Travar av kluven, välstaplad ved kan innehålla runt 75 % ved. De 30 kubikmetrarna travat innehåller då 17 x 0,75 = 12,75 kubikmeter ved. Det betyder 12,75/30 = 42,5 % ved av travvolymen, vilket inte alls är ett omöjligt värde.

Andelen ved av travvolym kan variera mycket. För krokig, klen, okluven ved i långa längder kan andelen vara ännu lägre än 42 %. För normala massavedstravar ligger andelen på 60-65 %. Travvolymen kan alltså vara ett mycket dåligt mått på mängden ved. Vad som är ett rimligt pris i kronor per travvolym bör helst avgöras med utgångspunkt från den faktiska volymandelen ved.

Om det var frågan om väl travad ved med en andel ved på 60 %, så förefaller dock ett utbyte på 17 kubikmeter staplat vara lite lågt. Det skulle nämnligen kräva en vedandel i de staplade 17 kubikmetrarna på (0,6 x 30)/17 = 106 %. Så bra staplar ingen! (Med 75 % vedandel i staplarna skulle det bli (0,6 x 30)/0,75 = 24 kubikmeter staplat.)

Publicerad: