Definition eller praxis avseende kubikmeter ved?

Virkeslära
Bo Leijon

Definition eller praxis avseende kubikmeter ved? Har läst relaterade frågor om beräkning av vedvolym, utan att hitta exakt svar... Utgångspunkten är att jag köper 5 m3 torkad, sågad, kluven ved. Jag beställde 5 m3 ved. Den volymen upptog veden på släpkärran den levererades på. När jag hade staplat den i vedboden (relativt löst) blev det emellertid bara 3 m3! Finns det någon vedertagen praxis/konvention/regel eller rentav lag på vad en kubikmeter ved är?? Är det trädets nettovolym på rot, veden löst lastad i en släpkärra, eller veden någorlunda bra travad i vedboden?? Är det någon definition som man som köpare ska anse underförstådd när det pratas om X antal "kubikmeter", och i så fall vilken? När skillnaden är så stor som 40 % börjar det kännas angeläget att veta vad man som säljare och köpare pratar om egentligen...

Någon "kubikmeterlag" finns inte. För brännved är praxis att mäta i travat mått (m3t), precis som i ditt fall. Det är ju enklast att mäta travens yttermått där den ligger eller när den har lastats för transport.

 

För brännved kan omvandlingstalet mellan m3t och den verkliga vedvolymen mätt i m3fpb (fast kubikmeter inkl bark) variera avsevärt beroende på vedens dimensioner och krokighet och inte minst på hur den har staplats. Det går därför inte att säga vad som är rätt och fel. Det är viktigt att köpare och säljare är överens i förhand. Någon ledning får man kanske av de erfarenhetsmässiga omvandlingstal, som används för handel med industrived, även om en brännvedstrave i regel innehåller mer luft. Exempelvis används för massaved en faktor något över 0,6 för att räkna om m3t till m3fpb.

En volymminskning är att vänta när man lägger in ved för hand i vedboden, men minskningen verkar vara i största laget i ditt fall. Om veden var löst stjälpt och inte travad på vagnen, så borde den ha mätts i m3s (stjälpt mått) och priset ha satts därefter. Mer om brännved finner du i svaret nedan

 
Fråga: 
Jag har köpt ved och hamnat i tvist med säljaren hur mycket ved han har levererat! Därför undrar jag: Om jag köper 30 m3 ved i 3 meters längder (traven mätt l x b x h) och säljaren även klyver den, hur mycket ved blir det då när jag staplar den? Säljaren påstår att det bara blir 17 m3 staplat! Kan det stämma?
 
Svar: 
Travar av kluven, välstaplad ved kan innehålla runt 75 % ved. De 30 kubikmetrarna travat innehåller då 17 x 0,75 = 12,75 kubikmeter ved. Det betyder 12,75/30 = 42,5 % ved av travvolymen, vilket inte alls är ett omöjligt värde.

Andelen ved av travvolym kan variera mycket. För krokig, klen, okluven ved i långa längder kan andelen vara ännu lägre än 42 %. För normala massavedstravar ligger andelen på 60-65 %. Travvolymen kan alltså vara ett mycket dåligt mått på mängden ved. Vad som är ett rimligt pris i kronor per travvolym bör helst avgöras med utgångspunkt från den faktiska volymandelen ved.

Om det var frågan om väl travad ved med en andel ved på 60 %, så förefaller dock ett utbyte på 17 kubikmeter staplat vara lite lågt. Det skulle nämnligen kräva en vedandel i de staplade 17 kubikmetrarna på (0,6 x 30)/17 = 106 %. Så bra staplar ingen! (Med 75 % vedandel i staplarna skulle det bli (0,6 x 30)/0,75 = 24 kubikmeter staplat.).

Besvarades av: 
Hans Weslien
tisdag, 17 april, 2001

 

.

Publicerad: