När uppfanns materialet kartong? Hur länge har kartong använts i Sverige?

Karin Bergström
Minus Jonsson, Stora Enso och Lena Ståhl

När uppfanns materialet kartong? Hur länge har kartong använts i Sverige?

Skrivark av papyrus användes i Egypten för 3000 år sedan. Papper av fibrer uppfanns i Kina av Ts'ai-Lun ca 105 e kr. Enligt Skogsencyklopedin är kartong ett kraftigt papper som oftast har en ytvikt överstigande 125 g/m2 (i andra källor kan man hitta högre värden 170-220 g/m2). Enligt länken nedan uppfanns kartongen (en låda av kartong) av Robert Gair 1890. Enligt ”Förpackat, så klart” utgivet av Tetra Pak uppfanns den första helt automatiska påsmaskinen på 1890-talet men inte förrän cirka 1930 blev påsen en vanlig förpackning. Påsarna fick stor betydelse för hygienen vid förpackning, transport och lagring av mat. I rask takt utvecklades pappkartongen och pappasken. Ändå blev exempelvis mjölk i kartong inte verklighet förrän 1952.

Publicerad: