När under året fröar björken egentligen av sig?

Mats B.
Per Holgén, Anders Karlsson, institutionen för skogsskötsel
Låt oss anta att man ställer fröträd av björk på därför lämplig mark. När under året fröar björken egentligen av sig?? Det kan ju påverka val av markberedningstidpunkt..... Tacksam för svar
Hej Mats. Björkar kan fröa av sig under större delen av året. Tiden för det huvudsakliga fröfallet brukar dock inträffa under juli till september med en topp i augusti. Björken producerar betydligt fler frön än t.ex. gran och tall, vilket kan innebära upp till 100.000 frön per kvadratmeter!/Per Hej Mats! När det gäller naturlig föryngring av björk har du helt rätt i att man bör beakta tidpunkten för fröfall innan man bestämmer sig för markberedningstidpunkt. Normalt börjar våra björkar sprida sina frön i månadsskiftet juli/augusti och sedan pågår fröspridningen långt in på vintern. De stora frömängderna faller i regel tidigt på hösten och sedan är det mindre mängder som sprids under senhösten och vintern. Tidpunkten när fröfallet börjar kan också variera något mellan olika år och mellan olika delar av landet. Observera att trots att våra björkar många år har en riklig fröproduktion så förekommer det "dåliga fröår", när fröproduktionen är ringa./Anders
Publicerad: