När började man plantera skog i Sverige?

Lars Bredwad
Svarat av: 
Eric Agestam, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Hej!

När började man plantera skog i Sverige?

Hej Lars!

När började man plantera skog i Sverige?

Människan har säkert i mycket tidigt lärt sig att plantera värdefulla träd när hus, i trädgårdar, i parker mm.  

Det som kan ha liknat skog var plantering av träd som bok men framförallt ek. Det finns uppgifter från 1600-talet om plantor och plantering av ek i Sverige. Under 1600 talet uppmärksammades också problem med flygsand och hur sanden kunde bindas med plantering och sådd av framförallt tall. Under 1700-talet ökar statens intresse och uppmaningar till skogsvård bla plantering av ek, bok och tall. Ett känt exempel är plantering av ek på Visingsö för flottans räkning som startade 1830. När trakthyggesbruk succesivt infördes under 1800-talet och när kalmark, framförallt de stora arealer ljunghedar i Södra Sverige beskogades användes sådd eller planering. Under slutet av 1800-talet ökade insatserna, kottplockning, fröklängning, uppdragande av plantor och plantering. Sådd var samtidigt en vanlig metod. De stora planteringarna av ljungmarker i södra Sverige där skolklasser engagerades genomfördes i slutet av 1800 och en bit in på 1900-talet. 

Vill du läsa mer rekommenderar jag Lars Kardell: Svenskarna och skogen, i två band. Skogsstyrelsens förlag.

Vänliga hälsningar

Eric

0
Publicerad: