När började man med sågverk?

Erik Walfridsson
När började man med sågverk?
I större skala efter ångsågens tillkomst dvs 1850-60 någon gång. Men man sågade långt dessförinnan med mindre vattendrivna sågar. I viss utsträckning har man nog hållt på många hundra år.
Publicerad: