Några frågor om miljövård i skogen.

Lina
Iwan Wäserlund, Institutionen för skogsskötsel, SLU, Umeå

Jag har några frågor om miljövård i skogen. 1.Avverkning: Finns det miljökrav på maskiner/bränsle? Hur gör man för att skada marken så lite som möjligt? 2. Hyggen: Hur avverkar man på ett så miljövänligt sätt som möjligt? 3. Frakt från platen: Vilka krav/rekommendationer finns på fordon/bränsle? Ecodrivingkurser? Finns bestämmelser på hur skogsvägarna får byggas? Tacksam för svar!! /Lina

Hej lina, 1. Maskinkrav,ja det finns det. Enligt en standard som skogsbolag jobbar med och som kommer i uttryck i avtal med entreprenörer skall maskinen gå på Mk1 diesel, dvs renaste, det skall vara nedbrytbar olja i maskin enligt standard och vegetabilisk olja i sågkedjeoljan. Maskinen skall helst vara läckfri och det skall finns oljeabsorbent tillhanda om det springer läck en slang. Motsvarande krav finnes på att undvika markskador, även om det måste erkännas att man ur drivningssynpunkt sätter ner prioriteten på det. Dock skall stickvägar risas ordentligt vid gallring för att undvika rotskador. 2. Ja, här följer man en FSC-standard med kvarlämnande av små grupper av träd, träd runt myrar och sjöar samt naturvårdsträd. Maskinoperatörerna är faktiskt rätt bra på att göra egna undantag. 3. För lastbilar gäller även Mk1 diesel och nedbrytbar olja i hydrauliken. Ecodriving rekommenderas men ligger inte som något krav. För skogsbilvägar finns ganska mycket styrning från resp. skogsvårdsstyrelse som har att granska vägdragning. En väg får ej gå närmare en sjö än 1-2 trädlängder (beror på topografi), en klassad naturvärdesmyr bör ej korsas av en väg och trummor bör läggas i nivå med marken, och helst vara en halvtrumma för att undvika markstörning samt diken ej dras ut fritt till vattendrag.

0
Publicerad: