Mer frågor om masurbjörk

Hans.lundqvist@vabr.slu.se
Owe Martinsson
1. vad är egentligen orsaken till "masurförekomst" hos björk och sälg ?
2. hur frekvent är masurbjörk resp masursälg i Vb-län ? dominerar den i kust- eller fjällområdet ?
3. Är tillväxten hos "masurträd" av båda arterna högre eller lägre jämfört med sina "normala" syskon ?
4. vad betingar "masur" för pris jfrt m det "vanliga trädet ?
1. En ärftlig defekt, ingen vet den egentliga orsaken.
2.Jag har överhuvudtaget inte hört talas om masurbjörk i Västerbotten.
3.Masurbildning är vanligare hos vårtbjörk än hos glasbjörk.
4. Beroende på kvalitet är försäljningsvärdet 5-20 kr/kg. Vanlig björk 20-50 öre/kg.
Publicerad: