Massa- och pappersindustrin

Papper

 

Pappersprodukter omger oss varje dag

Produkter av papper används till många olika saker i vår vardag – för förmedling av information i tidningar och trycksaker, till förpackningar av skilda slag och till produkter för hygienändamål, för att bara nämna några. Massa- och pappersindustrin är den gren av skogsindustrin som huvudsakligen producerar papper av pappersmassa, men också andra specialiserade produkter som till exempel viskosfiber för produktion av textiler, etanol och bio-kompositmaterial.

Råvaran till pappersmassa är färsk vedfiber från skogen, så kallad massaved. Dessutom används en betydande andel returfiber från konsumentledet som råmaterial, alltså fiber från insamlade tidningar och trycksaker. Till exempel är produktionen av tidningspapper i Europa huvudsakligen baserad på returfiber. 

 

Olika träslag ger olika pappersegenskaper

Många träslag kan användas för att tillverka papper och olika träslag ger papperet olika egenskaper. I Europa och de nordiska länderna är det framför allt gran och tall som används, men också björk och en del andra lövträd. Mycket grovt kan de olika pappersslag som tillverkas delas in i papper för skriv- och tryckändamål, förpackningspapper för olika typer av förpackningar och kartongtillverkning samt mjukpapper för till exempel hushålls-, toalettpapper och servetter. Gran och tall har långa fibrer vilket ger ett starkt papper som lämpar sig för till exempel kartongtillverkning. Lövfiber, som är kortare, används till exempel till finpapper där istället goda tryckegenskaper är det viktiga. Drygt 11 miljoner ton papper tillverkas i Sverige varje år och det mesta av det, mer än 85 %, går på export. Största marknaden finns i Europa. 

Under ämnet "Papper" på SkogsSverige har vi samlat information om massa- och pappersindustrin. Under menyn ”Fakta om" hittar du artiklar om hur tillverkning av olika typer av pappersmassa går till, hur massan blir till olika typer av papper och lite om hur kartong tillverkas. Du kan också läsa om återvinning av papper och förpackningar och hur returfiber används som en del i massatillverkningen. Under andra menyer hittar du kortfattad information om massa- och pappersbruk i Sverige, länkar till publik information om massa- och papperspriser och den globala marknaden för massa- och papper och till relevanta myndigheter och branschorganisationer för massa- och pappersindustrin.

 

Fråga SkogsSverige om massa och papper!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller massa och papper? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar hur papperets kretslopp ser ut?

Läs svaret här

Eller är du nyfiken på när materialet kartong uppfanns?

Läs svaret här

 

 

 • Stora Enso varslar 500 anställda i Uleåborg

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Orsaken till varslen vid anläggningen i finska Uleåborg sägs vara svagare efterfrågan på bestruket finpapper. / ATL
  Läs mer
 • Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfyllda

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, visar statistik från Naturvårdsverket för 2017. / Packnet
  Läs mer
 • Ny pappersbaserad RFID-tagg

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso lanserar en ny hållbar RFID-tagg under namnet ECO by Stora Enso. ECO är utformad för intelligenta förpackningslösningar inom distribution, detaljhandel och e-handel. Tekniken möjliggör pappersbaserade och återvinningsbara RFID-taggar för digital autentisering av förpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. / Papper och massa
  Läs mer
 • “Sucrerie” vinnare av PIDA Gold Award Tyskland 2018

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Temat för årets PIDA, ”unboxing”, besvarades av de deltagande studenterna i Tyskland med stor kreativ höjd. Bland de tolv bidragen av studenter från skolorna HDM i Stuttgart, FHWS i Würzburg, Hochschule der Medien i Stuttgart, Hochschule München och universitetet för tillämpad vetenskap i Würzburg-Schweinfurt, tilldelades bidraget "Sucrerie" guldpriset som vinnare av samtliga kategorier. / BillerudKorsnäs
  Läs mer
 • Stora Enso introducerar hållbar RFID-tagg för intelligenta förpackningar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso lanserar en ny hållbar RFID-tagg under namnet ECO™ by Stora Enso. ECO är utformad för intelligenta förpackningslösningar inom distribution, detaljhandel och e-handel. Tekniken möjliggör pappersbaserade och återvinningsbara RFID-taggar för digital autentisering av förpackningar. / Svensk Papperstidning
  Läs mer
 • Ahlstrom-Munksjö ökar sin produktionskapacitet av pergamentpapper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Ahlstrom-Munksjö stärker sin globala ledande position inom pergamentprodukter för hållbara lösningar genom att invigda en ny linje för pergamentering av papper vid sin anläggning i Saint-Séverin i Frankrike. Genom den nya linjen bemöter företaget den växande efterfrågan på hållbara alternativ för lösningar inom matlagning och bakning. / Ahlstrom-Munksjö
  Läs mer
 • Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Ahlstrom-Munksjö har ett inlett ett samarbete med fem andra bolag för att utveckla en ny förpackningslösning som baserar sig på flexibla papperslösningar. Målsättningen med samarbetet är att ta fram ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart flexibelt pappersbaserat förpackningsmaterial genom att ersätta befintliga material med mer hållbara material, och därmed minska mängden plastfilm. Marknadspotentialen för lösningen är betydande, då marknaden för flexibla plastförpackningar för tillämpningar inom torra livsmedel på årsbasis i Europa uppskattas till cirka 3,7 miljarder euro. / Ahlstrom-Munksjö
  Läs mer
 • Underhållsstopp på Stora Ensos kartongbruk i Fors

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Under den kommande veckan finns 300 entreprenörer på plats i Fors för att utföra underhåll, rengöring och installationer på bruket. Även hundratals av Stora Ensos egna medarbetare arbetar med underhållsstoppet när runt 1350 arbeten ska utföras under en dryg vecka. / Stora Enso
  Läs mer
 • Europas mest hållbara förpackning från Indien

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  På Scanpack i förra veckan korades vinnarna i Sustainability Awards. De som fick ta emot den prestigefulla titeln ”Den bästa hållbara förpackningen” blev det indiska företaget Uflex Limited, landets största tillverkare av flexibla förpackningar. / Packnet
  Läs mer

Sidor