Massa- och pappersindustrin

Papper

 

Pappersprodukter omger oss varje dag

Produkter av papper används till många olika saker i vår vardag – för förmedling av information i tidningar och trycksaker, till förpackningar av skilda slag och till produkter för hygienändamål, för att bara nämna några. Massa- och pappersindustrin är den gren av skogsindustrin som huvudsakligen producerar papper av pappersmassa, men också andra specialiserade produkter som till exempel viskosfiber för produktion av textiler, etanol och bio-kompositmaterial.

Råvaran till pappersmassa är färsk vedfiber från skogen, så kallad massaved. Dessutom används en betydande andel returfiber från konsumentledet som råmaterial, alltså fiber från insamlade tidningar och trycksaker. Till exempel är produktionen av tidningspapper i Europa huvudsakligen baserad på returfiber. 

 

Olika träslag ger olika pappersegenskaper

Många träslag kan användas för att tillverka papper och olika träslag ger papperet olika egenskaper. I Europa och de nordiska länderna är det framför allt gran och tall som används, men också björk och en del andra lövträd. Mycket grovt kan de olika pappersslag som tillverkas delas in i papper för skriv- och tryckändamål, förpackningspapper för olika typer av förpackningar och kartongtillverkning samt mjukpapper för till exempel hushålls-, toalettpapper och servetter. Gran och tall har långa fibrer vilket ger ett starkt papper som lämpar sig för till exempel kartongtillverkning. Lövfiber, som är kortare, används till exempel till finpapper där istället goda tryckegenskaper är det viktiga. Drygt 11 miljoner ton papper tillverkas i Sverige varje år och det mesta av det, mer än 85 %, går på export. Största marknaden finns i Europa. 

Under ämnet "Papper" på SkogsSverige har vi samlat information om massa- och pappersindustrin. Under menyn ”Fakta om" hittar du artiklar om hur tillverkning av olika typer av pappersmassa går till, hur massan blir till olika typer av papper och lite om hur kartong tillverkas. Du kan också läsa om återvinning av papper och förpackningar och hur returfiber används som en del i massatillverkningen. Under andra menyer hittar du kortfattad information om massa- och pappersbruk i Sverige, länkar till publik information om massa- och papperspriser och den globala marknaden för massa- och papper och till relevanta myndigheter och branschorganisationer för massa- och pappersindustrin.

 

Fråga SkogsSverige om massa och papper!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller massa och papper? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar hur papperets kretslopp ser ut?

Läs svaret här

Eller är du nyfiken på när materialet kartong uppfanns?

Läs svaret här

 

 

 • Rätt papper i påsen halverar klimatpåverkan

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Påsar gjorda av BillerudKorsnäs papper Xpression E-com kan minska fossila utsläpp med 50 procent jämfört med plast och dessutom leda till ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären. Det är resultatet från en ny oberoende studie som jämför miljöpåverkan av olika typer av e-handelsförpackningar. / Packnet
  Läs mer
 • Framtidsutsikter: Bioplaster växer snabbare på världsmarknaden än fossila plaster

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Bioplaster, som bygger på cellulosa, mjölksyra eller olika typer av stärkelse, har en högre tillväxthastighet på världsmarknaden än konventionella standardplaster, tillverkad av fossil olja. Bioplaster används också i ett allt större antal olika tillämpningsområden än tidigare. / Nordisk bioplastförening
  Läs mer
 • Iggesunds engelska fabrik helt olycksfri under 2019

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington, England, hade inte en enda olycka som medförde frånvaro under hela 2019. En stark prestation, inte minst med tanke på att det är en arbetsplats i en tung processindustri med drygt 320 medarbetare. / Iggesund Paperboard
  Läs mer
 • Viruset kan överleva i dagar på förpackningar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Viruset som orsakar Coronasmittan kan överleva upp till tre dagar på materialytor under gynnsamma förhållanden visar en nyligen genomförd studie. I studien användes bland annat förpackningsmaterial. / Packnet
  Läs mer
 • Därför hamstrar vi toalettpapper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Hamstrar du toalettpapper eller bunkrar paracetamol för att klara dig igenom hela coronakrisen? Du är inte ensam. Ekonomiprofessorn Richard Wahlund förklarar psykologin bakom vårt behov av att bunkra i kristider. Med vidsträckta skogar och inhemska pappers- och massafabriker i full gång har svenskar ingen anledning att vara oroliga för att just den här nödvändiga produkten ska ta slut. / Forskning.se
  Läs mer
 • PACK@lunch blir livesänt

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Liksom många andra eventarrangörer tvingas Packmarknaden i samarbete med FTI AB ställa in det planerade PACK@lunch seminariet i Stockholm nästa vecka, den 27 mars. Ett PACK@lunch med samma program kommer som hittills planerat att hållas i Malmö den 24 april. Detta kommer dessutom att vara möjligt att följa via länk som ett webinar. / Packnet
  Läs mer
 • Pappersbruket Rexcell i Skåpafors har stoppat all produktion

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Pappersbruket Rexcell i Skåpafors har stoppat all produktion. Detta till följd av coronakrisen, något som Dalsläningen var först med att...<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Massabruk Chile köper sitt tredje instrument för analys av svartlut

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Massabruket, som tillverkar omkring en och en halv miljon ton sulfatmassa per år, kommer nu analysera både tunnlut och mellantjocklut på totalt tre positioner och affären sker genom Acosense distributör i Chile, Elof Hansson. / Acosense
  Läs mer
 • SCA testar AI-modell för optimering av energianvändning

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I ett nyligen avslutat projekt har ​SCA tillsammans med ​Calejo Industrial Intelligence lyckats få en bättre förståelse och träffsäkrare prognos över användningen av ånga. Projektet har potential att kunna leda till en jämnare energiförbrukning över tid och en väsentligt minskad förbrukning av fossilt bränsle i SCA Obbola utanför Umeå. Resultatet visar på den stora potentialen med att använda AI inom industrin. / BizMaker
  Läs mer
 • Från trä till plast till kartong

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Minns ni träskedarna som kom med förpackningar av olika slag, inte minst glassbägare. Dessa blev ju med tiden ersatta av plastskedar som...<br /> / Packnet
  Läs mer

Sidor