Massa- och pappersindustrin

Papper

 

Pappersprodukter omger oss varje dag

Produkter av papper används till många olika saker i vår vardag – för förmedling av information i tidningar och trycksaker, till förpackningar av skilda slag och till produkter för hygienändamål, för att bara nämna några. Massa- och pappersindustrin är den gren av skogsindustrin som huvudsakligen producerar papper av pappersmassa, men också andra specialiserade produkter som till exempel viskosfiber för produktion av textiler, etanol och bio-kompositmaterial.

Råvaran till pappersmassa är färsk vedfiber från skogen, så kallad massaved. Dessutom används en betydande andel returfiber från konsumentledet som råmaterial, alltså fiber från insamlade tidningar och trycksaker. Till exempel är produktionen av tidningspapper i Europa huvudsakligen baserad på returfiber. 

 

Olika träslag ger olika pappersegenskaper

Många träslag kan användas för att tillverka papper och olika träslag ger papperet olika egenskaper. I Europa och de nordiska länderna är det framför allt gran och tall som används, men också björk och en del andra lövträd. Mycket grovt kan de olika pappersslag som tillverkas delas in i papper för skriv- och tryckändamål, förpackningspapper för olika typer av förpackningar och kartongtillverkning samt mjukpapper för till exempel hushålls-, toalettpapper och servetter. Gran och tall har långa fibrer vilket ger ett starkt papper som lämpar sig för till exempel kartongtillverkning. Lövfiber, som är kortare, används till exempel till finpapper där istället goda tryckegenskaper är det viktiga. Drygt 11 miljoner ton papper tillverkas i Sverige varje år och det mesta av det, mer än 85 %, går på export. Största marknaden finns i Europa. 

Under ämnet "Papper" på SkogsSverige har vi samlat information om massa- och pappersindustrin. Under menyn ”Fakta om" hittar du artiklar om hur tillverkning av olika typer av pappersmassa går till, hur massan blir till olika typer av papper och lite om hur kartong tillverkas. Du kan också läsa om återvinning av papper och förpackningar och hur returfiber används som en del i massatillverkningen. Under andra menyer hittar du kortfattad information om massa- och pappersbruk i Sverige, länkar till publik information om massa- och papperspriser och den globala marknaden för massa- och papper och till relevanta myndigheter och branschorganisationer för massa- och pappersindustrin.

 

Fråga SkogsSverige om massa och papper!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller massa och papper? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar hur papperets kretslopp ser ut?

Läs svaret här

Eller är du nyfiken på när materialet kartong uppfanns?

Läs svaret här

 

 

 • Nordic Paper deltar i firandet av globala "Paper Bag Day"

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Den 18 oktober 2018 kommer den första "European Paper Bag Day” att äga rum tillsammans med ett flertal globala och lokala kommunikationsaktiviteter. Detta årligt återkommande event syftar till att öka medvetenheten hos konsumenterna om pappersbärkassar som hållbara och effektiva förpackningar för framtiden, vilka bidrar till att minimera miljöutsläpp. / Nordic Paper
  Läs mer
 • En pappersbaserad framtid – allt annat än pulp fiction

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  På senaste Pack@lunch i RISE lokaler i Göteborg stod ITO Pall-Pack som värd och ett 50-tal deltagare på plats fick lyssna på innovationsdriven förpackningsutveckling och hur automation och cobotar kan effektivisera verksamheten på golvet. / Packnet
  Läs mer
 • Underhållsstopp på Stora Ensos fabrik i Skoghall

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Under den kommande veckan finns 900 entreprenörer på plats i Skoghall för att utföra underhåll, rengöring och installationer på bruket. Även hundratals av Stora Ensos egna medarbetare arbetar med underhållsstoppet när runt 3500 arbeten ska utföras under en dryg vecka. / Stora Enso
  Läs mer
 • Gasum producerar biogas av spillvatten från Pappersbruket i Nymölla

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  Energiföretaget Gasum och Stora Enso har undertecknat ett avtal att om bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos Pappersbruk i Nymölla. Anläggningen som byggs och drivs av Gasum kommer att omvandla fabrikens spillvatten till förnybar energi. / Gasum
  Läs mer
 • Nordic Paper Bäckhammar klara för uppstart denna vecka

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nordic Paper Bäckhammar är klara för uppstart. Prognosen just nu samt rådande arbetshypotes är att massaproduktionen kommer påbörjas under första hälften av dennavecka. Precis som alltid, men kanske speciellt efter en så kritisk situation som bruket hanterat den senaste tiden, kommer det dröja innan produktionen är i full kapacitet. / Nordic Paper
  Läs mer
 • Ny mätteknik kan spara miljoner åt massafabrikerna

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Ny forskning vid Karlstads universitet visar att massafabriker årligen kan spara flera miljoner kronor genom ny mätteknik. Den nya mättekniken gör det möjligt att styra massaprocessen så att förbrukningen av kemikalier, vatten och energi minskar. Det kan ge positiva miljöeffekter samt förbättrad massakvalitet och ökad produktion. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Torkan stänger del av pappersbruk

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Nymölla pappersbruk utanför Bromölla tvingas stänga av halva sin produktion på grund av de låga vattennivåerna i Ivösjön efter sommarens torka, uppger P4 Kristianstad. Nivåerna har nu hamnat under fem meter och då måste produktionen halveras. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Arctic Paper nominerad till Publishingpriset

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Arctic Papers publikation This is Arctic Paper, har blivit nominerad till Publishingpriset i kategorin Print - Rapporter. This is Arctic Paper har tagits fram tillsammans med våra samarbetspartners, kommunikationsbyrån Aspekta (Sverige) och designbyrån Juno (Tyskland). / Arctic Paper
  Läs mer
 • Mässa lyfter petrokemins och skogsindustrins utmaningar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Hur kan petrokemibranschen ersätta oljebaserade bränslen med grönare alternativ? Och hur ska skogsindustrin hitta nya avsättningar för skogens gröna guld? Det blir ett hett ämne under ProcessTeknik, som arrangeras parallellt med Scanautomatic, på Svenska Mässan i Göteborg den 9-11 oktober./ Svenska Mässan
  Läs mer
 • Innovation på G i pappersprocessen

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Det hela handlar om en så kallad hydrofoberingstillsats som SCA utvecklat för att förbättra tillverkningen av vattenresistent, hydrofobt, papper samtidigt som den kan produceras på ett ”grönt”, hållbart sätt. / Process
  Läs mer

Sidor