Man delar ju in skog i olika grupper, men vad räknas som vad? Vid vilken storlek/ålder är skogen en ungskog? gallringsskog?

annikn@alvsbyn.se
Erik Valinger
Man delar ju in skog i olika grupper, men vad räknas som vad? Vid vilken storlek/ålder är skogen ex. ungskog? gallringsskog?
Det går inte att definiera en viss ålder när ungskogen övergår från ungskog till gallringsskog. Man vill utföra första gallring innan beståndet börjar självgallra sig, dvs träden självdör i beståndet pga trängselverkan. I täta skogar sker denna övergång tidigare än i gles skog, i högproduktiva bestånd likaså tidigare än lågproduktiva. Gallring bör göras innan denna självgallringstidpunkt uppnås.

Alltså kan man säga att en ungskog växer "blir" gallringsskog mellan ca 20-40 år beroende på bl a faktorerna ovan.

Publicerad: