Jämställdhet i skogssektorn

Forskning om jämställdhet inom skogssektorn fokuserar ofta på tre områden; arbetsmarknaden, det enskilda skogsägandet och utbildning och rekrytering. Det är också dessa tre områden som regeringen riktade in sig på i och med jämställdhetsstrategin för skogssektorn: Konkurrenskraft kräver jämställdhet.

Här kan du ta del av kunskap och information om jämställdhet inom skogssektorn, uppdelat utifrån fokusområde.

Uppdaterad: