Krävs tillstånd för att bygga en väg (för traktor och likn)genom sin egen skog ? Normalt sett gör man väl diken på sidorna, krävs tillsånd för dem?

Stefan
Lena Ståhl

Krävs tillstånd för att bygga en väg (för traktor och likn)genom sin egen skog ? Normalt sett gör man väl diken på sidorna, krävs tillsånd för dem?

Om mer än ett 0,5 ha tas i anspråk för vägbyggnad, skall en anhållan inlämnas till närmsta Skogsstyrelsekontor. De kräver en plan på vägdragning och kontrollerar den med tanke på miljöhänsyn och eventuell samverkan. Frågan om diken beror på de lokala förhållandena men bör ingå i planen. Mer om vägbygge och vägar kan du läsa under länkarna nedan.

0
Publicerad: