Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • ”Klimatkompensation är en ny slags kolonialism”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Människorna som fördrivits från sin mark till förmån för trädplantage, lider fortfarande av hunger och brist på vatten, enligt David...<br /> / DN.se
  Läs mer
 • De frusna viddernas sårbarhet i Arktis skildras i Årets Pandabok 2020

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Författarna och fotograferna Fredrik Granath och Melissa Schäfer får idag ta emot Världsnaturfonden WWFs utmärkelse Årets Pandabok 2020 av kung Carl XVI Gustaf. De belönas för boken Bortom isbjörnens rike, årets bästa naturskildring i ord och bild, enligt juryn. Boken ger en sällsynt inblick i isbjörnens frusna värld och skildrar hur snabbt den riskerar att smälta bort. / WWF
  Läs mer
 • Klimatforskningen kraftsamlar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den skogliga forskningen i Alnarp kraftsamlar i arbetet med klimatfrågor. – Förutsättningarna för skogsbruket förändras i grunden. Vår uppgift är att visa på hot och möjligheter. Det ska vara naturligt att vända sig hit för att få vägledning, säger Adam Felton. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Brasilien planerar fler plantager i Amazonas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Samtidigt som många kritiserar Brasilien för den ökade avskogningen av Amazonas, svarar landets skogsmyndighet med planer på att öka...<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Sverige ska gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. / Regeringen
  Läs mer
 • WWF utser Greta Thunberg, Magnus Carlson och Pella Thiel till Årets Miljöhjältar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Världsnaturfonden WWF utser planetaktivisten Greta Thunberg till Årets Unga Miljöhjälte 2019. Ekologen Pella Thiel får priset som Årets Miljöhjälte för biologisk mångfald och sångaren Magnus Carlson får det i klimatkategorin. / WWF
  Läs mer
 • Fortsatt finansiering för världsledande forskning vid SLU om klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vetenskapsrådet (VR) beslutade nyligen att man beviljat 10 miljoner kronor per år 2021-2024 till fortsatt finansiering av forskningsinfrastruktur för forskning om växthusgaser och klimatförändringar. / SLU
  Läs mer
 • Stora Enso får högsta betyg inom hållbarhetskommunikation

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Studien genomförs i syfte att utforska och mäta offentligt tillgänglig hållbarhetskommunikation, eftersom det har konstaterats att företag spelar en avgörande roll för att förbättra den hållbara utvecklingen. Rapporten har sammanställts av Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm. / Stora Enso
  Läs mer
 • BillerudKorsnäs: Studie visar 70 procent lägre klimatpåverkan med pappersförpackningar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett viktigt användningsområde för BillerudKorsnäs innovativa pappersmaterial FibreForm® är som laminat för livsmedelsförpackningar i form av tråg. En nyligen genomförd livscykelstudie utförd av RISE, Research Institutes of Sweden, visar att tråget av FibreForm har upp till 71% lägre koldioxidutsläpp jämfört med tråg av enbart plast. / Analysguiden
  Läs mer
 • WWF: Agera innan 1 miljard människor påverkas av klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nya IPCC-rapportens budskap är tydligt: vi måste agera nu för att snabbt minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Annars kan så många som 1 miljard människor påverkas av de höjda havsnivåerna redan år 2050. Att skydda den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften i havens ekosystem, menar Världsnaturfonden WWF, är kraftfulla åtgärder för att motverka effekterna av klimatförändringarna. / WWF
  Läs mer

Sidor