Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Trots satsningar på förnybart: Fossil energi subventioneras dubbelt så mycket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi. / Lunds Universitet
  Läs mer
 • Södra tar nytt steg för klimatanpassad skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Med hjälp av kontrollerade korsningar tar Södra ytterligare steg i utvecklingen av morgondagens skog tillsammans med Skogforsk. En ny innovation där närmare 2 miljoner plantor odlas till att bli friskare och mer motståndskraftiga träd med 30 procent högre tillväxt än träd i dagens skogar. / Södra
  Läs mer
 • Amazonas regnskog faller allt fortare

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Amazonas skövlingstakt har ökat till två fotbollsplaner i minuten. Den prisbelönta fotografen Daniel Beltrá försöker hejda utvecklingen... / Sveriges Natur
  Läs mer
 • Trädforskaren tror att energiskog kan rädda klimatet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tätväxande pilar och en snabbväxande poppelskog. Vid Vombsjön pågår försök att skapa klimatvänlig och förnybar energi. – Det finns inga... / Svt.se
  Läs mer
 • Biologisk mångfald spelar roll för alla hållbarhetsmålen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen visar att biologisk mångfald kan bidra till uppfyllandet av samtliga mål, antingen direkt eller indirekt. / Forskning.se
  Läs mer
 • "Panorama gör det tydligt vad som krävs för att ställa om"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Skogen - klimathjälte eller kassako?

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Om skogens roll för att hindra en hotande klimatkris och om skogen som en näring som omsätter miljarder. Går det att alls kombinera jakten på vinst med skogens klimatnytta – eller måste vi välja? Det är ämnet för lördagens avsnitt av utrikesmagasinet "Konflikt" i Sveriges Radio. Från Sverige medverkar Rolf Björheden, Skogforsk, Otto Bruun, bioekonom vid Svenska Naturskyddsföreningen och Sten B Nilsson, skogsprofessor./ Sveriges Radio - P1
  Läs mer
 • Domstolen vänder i lavskrikemålen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  På onsdagen kom besked om överklagan i lavskrikemålen. Mark- och Miljööverdomstolen ger föreningen Birdlife Sverige prövningstillstånd./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar har mött massiv kritik från flera miljöorganisationer och länsstyrelser. Tidigare i höst skickades förslaget ut på remiss och nu har synpunkter samlats in hos myndigheten./ Sveriges Natur
  Läs mer
 • Forskare ifrågasätter återbeskogning som klimatlösning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Storskalig trädplantering är trendigt. När Storbritannien nu närmar sig ännu ett val lovar det konservativa partiet Tories att de ska plantera 30 miljoner träd varje år för att motverka den globala uppvärmningen. För sin del säger The Liberal Democrats att de ska plantera minst 60 miljoner årligen. Vetenskapen kring återbeskogning är dock långt ifrån glasklar./ Supermiljöbloggen
  Läs mer

Sidor