Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Debatt: Sverige behöver ett klimatmål för skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. Möjligheterna att lagra koldioxid i skogen är enorma och går att utnyttja utan att behöva minska virkesuttaget. En första åtgärd...<br /> / Altinget
  Läs mer
 • Gunnar Wetterberg: "Bygg grönt med trähus och begagnad betong"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att lägga om byggandet är en av världens viktigaste miljöuppgifter. Skogen binder koldioxid medan den växer, men bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och byggs in i hus. I sin bok Ingenjörernas konst hänvisar Sture Samuelsson till beräkningar att varje kubikmeter som ersätter stål och betong sparar drygt ett ton utsläpp – och genom att nästan lika mycket lagras i träet blir effekten den dubbla. Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika. / Expressen
  Läs mer
 • Jordens lungor mättade – Amazonas allt sämre kolsänka

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Världens tropiska regnskogar blir allt sämre på att binda koldioxid ur atmosfären, menar forskare i en stor internationell studie i...<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • ”Den kombinationen är mest klimatvänligt”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I dag är bergvärme installerad i över en halv miljon villor, allt oftare tillsammans med solceller. – Jag ser Sveriges villaägare som...<br /> / SvD
  Läs mer
 • Ny skoltävling inspirerar barn att upptäcka naturen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu utlyser Världsnaturfonden WWF och Svenska Turistföreningen STF en tävling för skolor, förskolor och fritidshem inför Earth Hour. Barnens uppgift blir att på ett kreativt sätt få fler att upptäcka närmiljön och tipsa andra om sina favoritställen. De ska inspirera fler att ”svemestra” klimatsmart. / WWF
  Läs mer
 • Umeå ska vara klimatneutralt 2040

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Umeås nya lokala miljömål är antagna av kommunfullmäktige, som också ger kommunstyrelsen och avdelningen för övergripande planering i... / Bioenergitidningen
  Läs mer
 • Earth Hour 2020: Släck och höj din röst för planeten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Lördag den 28 mars kl. 20:30 – 21:30 inträffar årets Earth Hour som arrangeras av Världsnaturfonden WWF. Kampanjen som nu drar igång har budskapet ”Släck – och höj din röst för planeten”. Alla kan göra sin röst hörd på plattformen Voice-for-the-planet, www.wwf.se/voice och utmana varandra via appen Deedster i ”Earth Hour Challenge”. / WWF
  Läs mer
 • Ta vara på skogen i klimatomställningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Leveranssäker, pålitlig och utsläppsfri elproduktion är själva grunden för klimatomställningen. / Blekinge Läns Tidning
  Läs mer
 • Ny undersökning: Skogen större klimathjälte än vi tror

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Att den svenska skogen har ökat i massa de senaste 100 åren är det få svenskar som känner till. Den totala massan levande trä har mer än fördubblats vilket bara 24 procent gissade eller kände till. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av EFN Ekonomikanalen. / EFN
  Läs mer
 • Ansökningsomgångar - Klimatklivet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor