Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Gammelskog får reservat i Örebro län

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länge har det varit på tal att den äkta norrländsk gammelskogen i ett av länets högst belägna områden skulle få skydd för framtiden. I går tog länsstyrelsen beslutet, skriver NA.
  Läs mer
 • Skogen i Västerbotten räddare av miljön

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vill ni vara CO2-neutrala, så skapa tillväxt genom att gödsla min skog! ,En normal gödsling av ett hektar skog skapar en tillväxt som binder CO2 i samma mängd som motsvaras av utsläppen av ungefär fem års bilåkande, skriver LRF Västerbotten på VK debatt.
  Läs mer
 • Klimatmötet kan rädda regnskogarna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I rasande takt fälls regnskogen i låglandet på Borneo. Jakten på palmolja, som används i livsmedel och till biodiesel, höjer trycket på de skogar som är kvar. På Bali lyfts frågan till toppnivå. Det kan bli en vändpunkt, skriver SvD.
  Läs mer
 • SCA har bästa hållbarhetsrapporten enligt WWF

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Världsnaturfonden, WWF, har sedan 2004 gjort undersökningar av företag i pappersbranschen I årets genomgång av de europeiska pappersföretagens hållbarhetsrapporter har SCAs rapport rankats som den bästa.
  Läs mer
 • Global uppvärmning hotar Amazonas

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala uppvärmningen riskerar att ta död på Amazonas. Görs ingenting nu kan 60 procent av skogen vara borta år 2030 med kraftigt stigande temperaturer som följd, skriver Aftonbladet.,
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen på plats på Bali-mötet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och klimatexpert Emma Lindberg åker nu till Bali för att följa klimatförhandlingarna på plats. De kommer att träffa Naturskyddsföreningens partners i Syd, skriver SNF.
  Läs mer
 • Värdefull natur ska skyddas bättre

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får i uppdrag att föreslå nya metoder för skydd av värdefull natur. Ett finskt program för skydd av natur ska stå som förebild, skriver ATL. ,,
  Läs mer
 • Djuren som snart bara finns på bild

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Orangutangen hotas av utrotning. Naturfotografen Mattias Klums unika och avslöjande bilder visar en jord som håller på att förändras. Med sina foton vill han beröra och skaka om, skriver Kvällsposten. ,
  Läs mer
 • Stormkänslig skog med varmare klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringen med varmare vintrar kan på kort sikt bli en vinstlott för det svenska skogsbruket. Men på längre sikt ökar risken för både miljöskador och ekonomiska skador om inte skogsbrukarna börjar anpassa sig, rapporterar SR Ekot.
  Läs mer
 • Klimatmötet diskuterade kompensation till u-länder för att skydda skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  På måndagen inleddes också arbetet med att få till stånd ett system för hur avskogningen i de tropiska länderna ska kunna stoppas. Ett sådant stopp skulle minska de globala utsläppen av växthusgaser med 20 procent, skriver HD/TT.
  Läs mer

Sidor