Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Sopberget växer efter julhelgerna

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Julens ökade konsumtion lämnar inte bara mätta magar och glada barn efter sig.Sopberget växer också. – I villa- och radhusområdena ökar sopmängden med 20–30 procent, säger Jan-Olof Åström, sektionschef vid Umeva till VF.,
  Läs mer
 • Orangutanger trivs tack vare umeåforskare

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Delar av regnskogen och större djur som lever i tropikerna kan räddas med skonsammare skogsbruk. Det anser forskare vid Sveriges Lantbruksuniveritet i Umeå, skriver SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Riskkapitalet har börjat se möjligheterna i miljöteknik

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sjunde AP-fonden satsar tre miljarder i miljöteknik. Hälften investeras i svenska företag och hälften internationellt. Pensionspengar väntas alltså få god avkastning när nya energitekniker kommersialiseras, skriver HD. ,,
  Läs mer
 • Greenpeace kommentar till klimatkonferensens balimöte

  Etiketter: Klimat & Miljö
  USAGreenpeace välkomnar de första stegen mot att minska utsläppen från avverkning av regnskog, som blir en vinst för både skogen och klimatet. Men samtidigt är skogsavverkningen allvarlig, och regeringarna kunde ha åstadkommit mer på det området,Newsdesk.
  Läs mer
 • Skogsvirke som bränsle reducerar CO2- problemet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Debattinlägg i norska Teknisk Ukeblad av Hanne K. Sjølie Universitetet for miljø- og biovitenskap angående diskussionen om användning av trä som bioenergi ökar eller minskar CO2-problemet. Debatten pågår även i Sverige.
  Läs mer
 • "Sorkepidemi nytt hälsohot i Sverige"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Expert på infektionssjukdomar varnar på DN Debatt för att klimatuppvärmningen varje år leder till många tusentals nya offer för virussjukdomar i stora delar av landet. Hittills i år har cirka 7 500 svenskar insjuknat i virussjukdomen sorkfeber.
  Läs mer
 • Han är redan nöjd med Balimötet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Carlos Fuller från det lilla centralamerikanska landet Belize är nog en av de få som tycker att det redan gjorts framsteg på Balimötet, skriver DN. , ,
  Läs mer
 • Nytt naturreservat i Leksand

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att naturskogen Vägskälet i Leksands kommun blir naturreservat. Området består av gammal naturskog och är lättillgängligt för många människor.
  Läs mer
 • Dålig kunskap om skog och miljö bland ungdomar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Miljöproblem tycks inte vara svenska 15-åringars starka sida enligt Pisa 2006. Endast 47 procent visste att skövling av skog kan få negativa konsekvenser för miljön, skriver Lärarnas Tidning.
  Läs mer
 • Skog ska skyddas i nytt pilotprojekt

  Etiketter: Skog, Klimat & Miljö
  På tisdagen lanserade Världsbanken ett initiativ för att börja driva pilotprojekt där skog skyddas och koldioxidupptaget mäts. Flera industriländer visade stort intresse för att lasta in pengar i fonden, skriver SvD.
  Läs mer

Sidor