Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • "Drastisk klimatåtgärd krävs- vi kan börja nu"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SKOGENdebatt. Om en miljon hektar skogs- eller nerlagd jordbruksmark planteras med snabbväxande lövträd kommer de att ta upp all den koldioxid som kungariket Sverige släpper ut. Vi kan börja på måndag, skriver Lars Christersson. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Förutsäger skogstillväxt under klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tre forskare delar på Marcus Wallenbergpriset 2020 för en modell, som förutsäger skogstillväxt i ett föränderligt klimat. Satellitbilder kan skala upp modellen för att visa hur nya miljöförhållanden påverkar världens skogar. / MWP
  Läs mer
 • WWF välkomnar satsningar på miljö och klimat i vårändringsbudgeten

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Vårändringsbudgeten släpptes i dag av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Ambitionerna för klimatet och miljön hålls uppe inom de flesta områden. Det är bra att regeringen ser vikten av att inte förlora takten i miljö- och klimatarbetet under den rådande Coronakrisen, menar Världsnaturfonden. / WWF
  Läs mer
 • Prognos: Om 50 år blir växtsäsongen tre veckor längre

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringar gör att växtsäsongen i Jämtlands län förväntas bli tre veckor längre inom en 50-års period visar ny forskning.<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • Dold regnskog hittad – vid ”domedagsglaciären”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna går allt snabbare på Antarktis. Nyligen uppmättes rekordtemperaturer på över tjugo grader – samtidigt som enorma...<br /> / Aftonbladet.se
  Läs mer
 • Klimatförändring utan anpassning kan ge miljardförluster för skogsbruket

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatförändringarna kan leda till flera miljarder i förluster årligen fram till 2050 om inte skogsbruket anpassar sig. Det visar en sårbarhetsanalys som Skogsstyrelsen i dag lämnar över till regeringen. Stormarnas effekter, bränder och angrepp av till exempel rotröta och granbarkborre kommer att öka. Därför presenteras samtidigt ett åtgärdspaket för att möta hoten. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tidigare vår – naturens svar på ett varmare klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I år har vi haft en rekordmild vinter och tidig vår. En färsk studie visar att Sverige börjar grönska mellan en och två veckor tidigare nu jämfört med för 16 år sedan. Forskare i Lund ger svar på vad som händer med djur, insekter, växter i ett allt mildare klimat. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Hur når vi en fossilfri transportsektor?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatriksdagen och 2030-sekretariatet bjuder in till ett helt digitalt seminarium den 30/3 där vi diskuterar hur vi kan accelerera utvecklingen till en fossilfri transportsektor. Vi diskuterar fordon, drivmedel och beteende. / Hopin
  Läs mer
 • Debatt: Sverige behöver ett klimatmål för skogen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  DEBATT. Möjligheterna att lagra koldioxid i skogen är enorma och går att utnyttja utan att behöva minska virkesuttaget. En första åtgärd...<br /> / Altinget
  Läs mer
 • Gunnar Wetterberg: "Bygg grönt med trähus och begagnad betong"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Att lägga om byggandet är en av världens viktigaste miljöuppgifter. Skogen binder koldioxid medan den växer, men bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och byggs in i hus. I sin bok Ingenjörernas konst hänvisar Sture Samuelsson till beräkningar att varje kubikmeter som ersätter stål och betong sparar drygt ett ton utsläpp – och genom att nästan lika mycket lagras i träet blir effekten den dubbla. Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika. / Expressen
  Läs mer

Sidor