Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Internationellt filmpris till svensk miljöfilm

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen har prisats vid den internationella miljöfilmfestivalen Deauville Green Awards i Paris. / SLU
  Läs mer
 • Skogens roll i ett nytt klimat

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Både de som vill bevara skogen och de som vill bruka skogen mer använder klimatargument för att stärka sin sak. Vem ska man tro på? Filmen Skogens roll i det nya klimatet handlar om hur vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser. / Bitzer
  Läs mer
 • Så klarar skogen klimatförändringen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En vaksam bilist upptäckte sjuka tallar längs vägen från Arlanda. Det visade sig vara ett större utbrott av svampen Diplodia pinea som dödar träd. Ett varmare klimat gör att svampen fått fäste i Sverige. / Bitzer
  Läs mer
 • Ny rapport: Sveriges sätt att beräkna skyddad natur strängare än något annat land inom EU

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Upp till 58 procent av Sveriges natur är skyddad. Det visar en ny rapport från LRF som belyser olika nivåer av skydd och sätt att beräkna skyddad natur. Rapporten förklarar också varför Sverige idag med myndigheternas sätt att räkna hamnar på sista plats i EU-jämförelser. / LRF
  Läs mer
 • Drastiskt förändrad flora i Skåne

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne. - Jag blev förvånad av att det är klimatförändringen som har påverkat mest, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Positivt att EU vill storsatsa på biologisk mångfald – nu krävs handling

  Etiketter: Klimat & Miljö
  WWF välkomnar i stort EU-kommissionens förslag till nya strategier för biologisk mångfald och hållbara livsmedel som presenterades idag i Bryssel. Höjda mål för skydd och bindande mål för restaurering är ambitiöst och hoppingivande. Nu måste förslagen bli verklighet. – Om de stöds av medlemsländerna får Europas natur en chans att återhämta sig, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. / WWF
  Läs mer
 • Trädkronorna skyddar livet i skogen från den globala uppvärmningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Trädkronornas kylande bladverk skyddar livet i skogen från extrema temperaturer och har en tydlig inverkan på dessa arters anpassning till den globala uppvärmningen. Och om skuggan försvinner tar arterna som bor där skada. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Science. I studien redovisas de första konkreta uppgifterna om klimatuppvärmning under skogens tak, och därmed om hur uppvärmningen i skog skiljer sig från den på öppna ytor. / SLU
  Läs mer
 • WWFs nya kampanj ska rädda svensk natur

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Nu drar Världsnaturfonden WWF igång en kommunikations- och insamlingskampanj som ska uppmärksamma svensk natur, öka kännedomen om de hot den står inför och engagera allmänhet och beslutsfattare för att rädda den. / WWF
  Läs mer
 • Ny rapport: Klimatet hetaste nyhetsämnet 2019

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Under 2019 var klimatet den största frågan i svensk media, alla kategorier. Under året nästan fördubblades rapporteringen jämfört med 2018,...<br /> / Globalportalen
  Läs mer
 • Göteborg har högt förtroende för svenska företags klimatansvar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En ny Sifoundersökning visar att fler än åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck. I Göteborgsområdet tror nästan sju av tio att svenska företag också aktivt väljer förpackningsmaterial för att frakta sina egna varor med klimatet i åtanke. Totalt sett i hela Sverige tror endast tre av tio att företagen tar detta klimatansvar. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor