Certifiering av skogsbruk

PEFC och FSC märkning

 

Märkning för hållbart skogsbruk

Allt fler konsumenter vill veta att de produkter de köper är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under bra sociala förhållanden. Därför ser vi också allt fler varor med olika typer av märkningar, eller certifieringar, i butikerna.

Certifiering innebär att en oberoende part intygar att en verksamhet eller produkt bedrivs eller tillverkas enligt en viss standard. Certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är skogs- och träbranschens sätt att visa konsumenter att de producerar och säljer produkter från hållbart brukade skogar.

 

Två system i Sverige för skogscertifiering

I Sverige används två olika system för certifiering av skogsbruk:

Forest Stewardship Council (FSC) 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)

Systemen har lite olika historik - FSC växte fram på initiativ av den internationella miljörörelsen medan PEFC utvecklades utifrån det europeiska familjeskogsbrukets förutsättningar – men till sin utformning är de likartade. Både FSC och PEFC syftar till att främja ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk och certifierar skogsbruk mot standarder som definierar krav på skogsskötsel, miljöhänsyn och sociala hänsyn. Båda systemen bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje part av att den som är certifierad följer kraven. I Sverige liksom i övriga Norden förekommer det att skogsföretag är certifierade enligt både FSC och PEFC. Svenska PEFC certifierar också skogsentreprenörer.

 

Certifiering av skogsprodukter

FSC och PEFC ger också möjlighet för företag att certifiera skogsprodukter genom så kallad spårbarhetscertifiering (på engelska Chain of Custody). FSC- eller PEFC-märkningen på en träbaserad produkt som papper eller möbler innebär att träråvaran i produkten går att spåra tillbaka till sitt ursprung i en hållbart brukad och certifierad skog. För att en produkt ska få märkas måste därför alla leverantörer och tillverkare från skogen till den färdiga produkten vara certifierade enligt FSC:s eller PEFC:s spårbarhetsstandarder.

 

Uppdaterad: