Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Vi exporterar klimatnytta

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperatur-ökningen måste vi växla spår, vi måste välja fossilfrihet. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Människor kan beröras när klimatfrågan blir konkret

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Koldioxidbantaren Staffan Lindberg, naturskadespecialisten Pär Holmgren och klimatmatentreprenören Maja Söderberg är sysselsatta med klimatfrågan på heltid. Läs och inspireras av deras tankar kring hur man kan lyckas beröra människor med klimatfrågan. / SLU
  Läs mer
 • Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Norras verksamhet har en tydlig koppling till människa och miljö. Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skogspriser drivs upp av klimathot: ”Nu händer det”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Betong ersätts av trä. Diesel av skogsprodukter. Plast av kartong. Det är full fräs i skogsbranschen just nu – och ett av huvudskälen är att skogen är ett hållbart alternativ till många klimatbovar. Det säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog och Lantbruk på Danske Bank, i Ekonomistudion. / SvD
  Läs mer
 • Afrikas äldsta trädslag dör i snabb takt – kan bero på klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Ett av Afrikas äldsta trädslag, baobab-träd, dör i snabb takt. De mellan 1.100 och 2.500 år gamla träden har det senaste årtiondet minskat abrupt, visar en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Plants. / Ny Teknik
  Läs mer
 • Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa sig till nya klimatbetingelser. Skälet är att det bara behövdes små förändringar i ett litet område i arvsmassan, och inte i ett flertal samverkande gener, vilket är mycket överraskande. – Resultatet pekar på att även långlivade växter kan anpassa sig relativt snabbt till ett nytt klimat och att sådana anpassningar ofta involverar gener där även relativt små förändringar kan får stor betydelse för hur olika egenskaper uttrycks, säger säger Pär Ingvarsson från SLU, som har lett studien, i ett pressmeddelande./ SLU
  Läs mer
 • Win-win med fiskodling på pappersbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö, Massa- och pappersindustrin
  Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara./ Extrakt
  Läs mer
 • Cherrie ger röst åt de livsviktiga träden i ny kampanj

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Träd kan både motverka klimatförändringar och bekämpa fattigdom. Sedan Vi-skogen grundades för 35 år sedan har man planterat 123 miljoner träd i östra Afrika och hjälpt över 2 miljoner familjer att lyfta sig själva ur fattigdom. Men det är alldeles för få som känner till Vi-skogens viktiga arbete och hur stor skillnad de faktiskt gör. / Vi-skogen
  Läs mer
 • Museer + hållbarhetsmål = sant

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Var finns de som är experter på att relatera forskning till lokala och globala frågor, att vara innovativa i sitt uttryck och att presentera evidensbaserad kunskap? På museerna, som har 28 miljoner besök årligen! Nu satsar forskningsrådet Formas 10 miljoner kronor på projekt som gör det möjligt för museer att lyfta de globala hållbarhetsmålen och forskning kring miljö, samhällsbyggnad och skog-, vatten- och jordbruk, så kallade areella näringar. / Formas
  Läs mer
 • Samer stämmer EU för negativ klimatpåverkan

  Etiketter: Klimat & Miljö
  30 samer från 10 familjer stämmer nu EU för att inte ha verkställt sina beslut ang. klimatförändringarna och fått någon bukt med klimatproblemet. Klimatförändringarna påverkar både samernas boende och deras möjlighet till försörjning genom jakt och samlande. / Eco By Sweden
  Läs mer

Sidor