Klimat & Miljö

klimat och miljö

 

Skogen ska brukas med hänsyn till natur- och kulturmiljöer

Skogen ger samhället värdefull förnybar råvara. Samtidigt är skogen livsmiljö för växter och djur. Den stabiliserar vårt klimat, renar vår luft och medverkar i det livsviktiga vattnets kretslopp.

I det svenska skogsbruket lyftes miljöfrågorna upp tydligt med den skogspolitik som beslutades 1993. Då jämställdes det svenska skogspolitiska målet om en god skogsproduktion med målet om en god miljöhänsyn och hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Sedan dess är grunden för naturhänsyn i den svenska skogsbruksmodellen att så kallad generell hänsyn till natur- och kulturmiljöer och sociala värden ska tas på all produktiv skogsmark. Till det kommer formellt skydd av skogsmark med särskilt höga natur- eller kulturvärden, till exempel i form av naturreservat eller biotopskyddsområden. Utöver det väljer många skogsägare att frivilligt undanta delar av sin skogsmark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål.  

Under ämnet "Klimat & Miljö" på SkogsSverige har vi samlat information om olika aspekter av miljöarbetet i det svenska skogsbruket. Här finns kortfattade beskrivningar av vad som gäller kring, och hur skogbruket arbetar med, frågor som bevarande av skogens växt- och artrikedom (biologisk mångfald), skogens roll i arbetet för att motverka klimatförändringar, hänsyn till skogens kulturmiljöer och vattenmiljöer och certifiering av hållbart skogsbruk. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till några av de myndigheter, organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område. 

I Sverige har skogssektorn gemensamt tagit fram målbilder för vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket. På Skogsstyrelsens webb kan du se filmer om dessa målbilder för olika typer miljöhänsyn.

Till Skogsstyrelsens filmer om god miljöhänsyn

 

Fråga SkogsSverige om klimat och miljö!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog och miljö? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför skogen är så viktig för miljön och vad skogsnäringen gör för att minska påverkan?

Läs svaret här

Eller kanske du undrar hur man sköter skogen så att det ackumuleras mycket kol?

Läs svaret här

Undrar du kanske hur många procent av en fastighets skogsmarksareal som lagen kan kräva ska avsättas för naturvårdsändamål?

Läs svaret här

 • Forskare ifrågasätter återbeskogning som klimatlösning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Storskalig trädplantering är trendigt. När Storbritannien nu närmar sig ännu ett val lovar det konservativa partiet Tories att de ska plantera 30 miljoner träd varje år för att motverka den globala uppvärmningen. För sin del säger The Liberal Democrats att de ska plantera minst 60 miljoner årligen. Vetenskapen kring återbeskogning är dock långt ifrån glasklar./ Supermiljöbloggen
  Läs mer
 • Bra initiativ kring nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsindustrierna ställer sig bakom Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan från markägaren. – Det är bra att Skogsstyrelsen försöker bryta de låsningar som finns kring nyckelbiotoper, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Grön skogsobligation listad på Nasdaq

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi, Skog
  På måndagen samlades investerare och samarbetspartners när Landshypotek Bank höll en listningsceremoni på Nasdaq Stockholm för bankens nya gröna obligation som finansierar hållbart svenskt skogsbruk. – Vi är väldigt glada över att få presentera det svenska skogsbrukets betydelse för hållbarhet och klimat. Det stora intresset från investerare visar på den fantastiska kraft som finns inom det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande./ Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Sveaskog och Volvo Lastvagnar i samarbete för mer hållbara timmertransporter

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Sveaskog och Volvo Lastvagnar utför tester för att möjliggöra timmertransporter på upp till 90 ton från skog till lastterminal. Med mer last i varje fordon ökas effektiviteten, kostnaderna sänks och koldioxidutsläppen minskas med upp till 20 procent, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande./ Sveaskog
  Läs mer
 • VÄSTERBOTTEN: På väg mot 400 naturreservat i länet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen har beslutat om 15 nya naturreservat i år och nu finns totalt 383 naturreservat i Västerbottens län. Skarvsjömyrarna som ligger i Storumans och Vilhelmina kommuner är ett av de nya naturreservaten i år. - Det är ett jättestort vildmarksområde och det är ett av länets absolut värdefullaste myrområden, berättar Anna Hallmén på Länsstyrelsen./ Sveriges Radio - P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar stort

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsägarnas attityder till nyckelbiotoper varierar, liksom deras acceptans för Skogsstyrelsens arbetssätt med nyckelbiotoper. Det visar en undersökning som Skogsstyrelsen gjort och som nu presenteras i en rapport./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: "Hållbarhet i skogen kan bara uppnås med planering på landskapsnivå"

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  För att uppnå en integrerad hållbarhet av skogens miljö-, sociala- och ekonomiska funktioner måste skogens planering utgå ifrån ett landskapskoncept, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson./ Altinget
  Läs mer
 • Golvbranschen auktoriserar Kährs miljöarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö, Trä och träindustrin
  Kährs, tillverkare och distributör av trägolv, har som en av de första leverantörerna blivit Auktoriserat Golvföretag av Golvbranschens Riksorganisation (GBR)./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Enligt den nya klimatlagen har varje regering en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från klimatmålet nettonollutsläpp till 2045. Hur kan lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering? Välkommen till Fores den 7 november. / Fores
  Läs mer
 • Skogen har en nyckelroll för klimat, mångfald och bioekonomi

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogen är en fantastisk naturresurs. Den levererar förnybar råvara och kan spela en nyckelroll i arbetet med att bromsa den globala...<br /> / Analys Sverige
  Läs mer

Sidor