Would Be Better

  • Europeisk renoveringsvåg skapar möjligheter för träindustrin

    Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
    I sitt senaste tal om tillståndet i unionen lyfte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram ökad användning av trä som en möjlighet att klimateffektivisera byggandet och göra EU ledande inom cirkulär ekonomi. Dessa frågor diskuterades nyligen vid ett webbinarium anordnat av nätverket Wood Be Better i Bryssel. Den gröna given är kärnan i EU:s återhämtningspaket efter covid-19 och syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent år 2050. Detta mål uppnås delvis genom att släppa loss en renoveringsvåg som ska göra 35 miljoner byggnader energi- och resurseffektiva till år 2030. / Skogsindustrierna
    Läs mer